• Gratis bezorging vanaf €39,95
GP DC DDG 1001 L
€ 36,95
1 . Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 39,95.
[1]

Productinformatie

Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddelen, 1000 ml voor het ontkalken van de hogedrukstoomoven.
CC-reiniger/ontkalker
CC-reiniger/ontkalker
Gevaar. Bevat Mierenzuur. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bijtend voor de luchtwegen.

GP DC DDG 1001 L

Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddelen, 1000 ml voor het ontkalken van de hogedrukstoomoven.
 • Officiële Miele webshop
 • Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
 • Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
 • Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Productinformatie

Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddelen, 1000 ml voor het ontkalken van de hogedrukstoomoven.
CC-reiniger/ontkalker
CC-reiniger/ontkalker
Gevaar. Bevat Mierenzuur. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bijtend voor de luchtwegen.

Jouw voordelen

Downloads, CAD en apps
 • Gegevensblad bestandsdelen
  PDF
 • Productpagina
  PDF
1. Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 39,95.
 • Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.