PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz] - Hygiene

Product weergeven
Veilige desinfectie

Maximale hygiëneveiligheid

Een veilig desinfecterend vermogen is de voorwaarde voor de behandeling van textiel uit ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Speciale programma's voor de thermische en chemo-thermische desinfectie, onder andere volgens de lijst van het Robert Koch-instituut in Berlijn, vormen de basis voor de vereiste hygiënische veiligheid. Het hygiënecertificaat vindt u bij “Downloads”.*Afhankelijk van het model
Desinfecteren

Hoogste hygiëne

Om de basis voor de hoogste hygiëne-eisen te vormen, kan in de desinfectieprogramma's optioneel een afsluitende spoelgang met een speciaal temperatuur- en tijdsprofiel worden gekozen. In dit zogenaamde desinfectie-spoelen vindt het opwarmen van het waswater tot boven 60 °C plaats. Met deze functie wordt het risico op een recontaminatie door eventuele kiemen die zich in het water bevinden, gereduceerd.