PAC 1080 Miele AirControl - Air quality

Product weergeven
Geïntegreerde CO2-sensor 

Melding van de ventilatiebehoefte 

Via de permanente meting van het CO2-gehalte verschijnt op tijd een melding dat ventilatie van de ruimte nodig is. De overschrijding van een vastgelegde grenswaarde van 1.400 ppm wordt visueel op het display weergegeven. In de automatische CO2-modus wordt het luchtverplaatsingsvermogen aan de luchtkwaliteit aangepast, bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal personen in de ruimte en van het gedrag van de ventilator.
Filtering van VOC's 

Filtering van vluchtige organische verbindingen 

Het begrip VOC omschrijft gas- en dampvormige stoffen met een organische oorsprong. Hiertoe behoren bijv. koolwaterstoffen, aldehyden en organische zuren. Deze stoffen kunnen in een verhoogde concentratie een acuut effect op mensen ontwikkelen (sick building syndroom). Symptomen hiervan kunnen geurhinder, prikkeling van de slijmvliezen en hoofdpijn zijn.
Booster ventilatiefunctie 

Vervangen van de lucht in de kortst mogelijke tijd.

De ventilatiebooster herkent tijdens het handmatig ventileren vroegtijdig de daling van de CO2 en temperatuur. Daardoor wordt de regeling van het ventilatorvermogen verhoogd om de verse lucht zo snel mogelijk over de gehele ruimte te verdelen door een verhoogde luchtcirculatie. Door deze functie kan de ventilatietijd aanzienlijk worden verminderd. De verwarmingskosten die ontstaan door het afkoelen van de ruimte worden zo tot een minimum beperkt.
Filtering van grove en fijne stofdeeltjes 

Duidelijke vermindering van de stofconcentratie 

Door de combinatie van meerdere filters wordt minstens 99,995% van het grof- en fijnstof uit de lucht in de ruimte verwijderd. Om de levensduur van het HEPA H14-filter aanzienlijk te verlengen, wordt er in de Miele AirControl afhankelijk van het model een voorfilter voor grof- of voor fijnstof gebruikt.
Optimale luchtgeleiding 

Hoog filtervermogen 

Door de speciale constructie binnen in het apparaat wordt gewaarborgd dat er geen lucht langs de filters stroomt. Daardoor wordt gegarandeerd dat alle aangezogen lucht weer gefilterd in de ruimte terechtkomt. 
Filtering van aerosolen en ziekteverwekkers 

Duidelijke vermindering van concentratie aerosolen 

Behalve druppeltjes (deeltjesgrootte  5 µm) zijn ook aerosolen dragers van virussen. Met een deeltjesgrootte  5 µm kunnen deze, in tegenstelling tot druppeltjes, lang in de lucht zweven en zich daar verspreiden. Als er een besmettelijke persoon in de ruimte aanwezig is, dan komen de aerosolen die de virussen bevatten in de lucht terecht. Met het HEPA H14-filter in de Miele AirControl worden deze aerosolen constant uit de lucht gefilterd. 
HEPA-filter klasse H14 

Schone lucht 

Filter voor zwevende deeltjes Dit HEPA H14-filter is onderdeel van de combinatie van 5 filters.