PW 6163 [EL WEK MF WI] - Efficiëntie en duurzaamheid

Product weergeven
Automatische beladingsherkenning Plus

Hoogste precisie

Nog meer besparen: de automatische beladingsherkenning Plus meet de wateropname door het textiel in de wastrommel. Daarnaast wordt het handmatig via het display ingegeven beladingsgewicht geregistreerd. Door deze combinatie kunnen water en energie zeer precies worden afgestemd. Met vloeistofdoseerpompen kan het wasmiddel automatisch exact aan het proces worden aangepast. Dit leidt tot verdere besparingen van de reinigingsmiddelen.
Uitschakeling piekbelasting

Spanningspieken worden vermeden

De energiekosten tijdens het gebruik kunnen met behulp van een uitgebreid energiemanagement effectief worden verlaagd. De piekbelastingsschakelaar maakt het mogelijk om wasmachines, droogautomaten en mangels te integreren in intelligente energiemanagementsystemen (afhankelijk van het model zijn extra accessoires voor de aansluiting op piekbelastingssystemen nodig).
Duurzame waterterugwinning

Zuinig

Het gebruik van de waterterugwinningsmodule levert een aanzienlijke waterbesparing op. Het water uit de laatste spoelgang wordt hiervoor in de waterterugwinning gepompt en bij de volgende voorwas hergebruikt. Een belangrijke bijdrage aan een zuiniger gebruik en een verantwoordelijke omgang met kostbare hulpbronnen.
Lage verbruikswaarden

Zuinig en efficiënt

Milieuvriendelijk:
grote wasmachines van Miele Professional hebben een zeer laag energieverbruik en staan bekend om hun maximale efficiëntie. Al tijdens de productontwikkeling gold als richtlijn: optimale resultaten met recyclebare materialen waar niet meer water, elektriciteit en wasmiddel wordt verbruikt dan absoluut nodig is.
Weegsysteem in de sokkel

Op maat gesneden verbruikswaarden

In de dagelijkse praktijk is het niet altijd zinvol of mogelijk de wasautomaat helemaal vol te laden. Het in de sokkel geïntegreerde weegsysteem helpt zeer effectief om zuiniger te laden: afhankelijk van de beladingscapaciteit wordt het gebruik van water, energie en wasmiddel aangepast op wat nodig is.