Buitenaanzicht van het AZ Jan Palfijn ziekenhuis
StartpaginaKnowledge HubBlogZiekenhuis AZ Jan Palfijn

Ziekenhuis AZ Jan Palfijn

Referenties
Het AZ Jan Palfijn Gent kan terugkijken op een unieke geschiedenis van bijna achthonderd jaar. Het is voortgekomen uit een ziekenhuis dat in 1228 was opgericht voor de zorg van behoeftige mensen en is nu uitgegroeid tot een modern centrum, waar medische basiszorg en premium zorg verleend wordt.
Deel deze pagina
Succesvol
Link is gekopieerd

Topdienstverlening met oog voor de mens

Het is niet toevallig dat het ziekenhuis AZ Jan Palfijn naar een pionier in de chirurgie en verloskunde is vernoemd, die al in de 17e eeuw pleitte voor vrije uitwisseling van kennis en technologie. Het AZ Jan Gent houdt vast aan sterke principes en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk ziekenhuis voor de hele regio Vlaanderen. Alleen al 140 artsen en meer dan 1.000 overige medewerkers dragen zorg voor ambulante en stationaire zorg op uitstekend niveau, ook wat betreft de veeleisende speciale disciplines als reproductieve geneeskunde en robotchirurgie.

Voor de behandeling van medische instrumenten vertrouwt het AZ Jan Palfijn op Miele Professional. In de eigen centrale sterilisatieafdeling zorgen vijf reinigings- en desinfectieapparaten PG 8528, vier grote stoomsterilisatoren PS 5662v en een grote reinigings- en desinfectie-installatie PG 8830 ervoor dat de sterilisatie van medische hulpmiddelen aan de hoogste eisen voldoet.

Heeft u individueel advies nodig?

Alles onder één dak: aan deze eis voldoet Miele Professional zowel bij de wasserij- als bij de laboratoriumtechniek. Wij bieden totaaloplossingen op maat, die tot in detail zijn aangepast op de individuele eisen van uw instelling.