Automatisch bedrijf 

Gemakkelijk in het gebruik 
Tijdgestuurd gebruik:
Hier kunt u het tijdsbestek selecteren waarin de luchtreiniger moet worden gebruikt.

CO2-gestuurd gebruik:
In deze modus regelt de luchtreiniger het vermogen overeenkomstig het CO2-gehalte in de lucht.

CO2-geregeld gebruik, tijdgestuurd:
In deze modus is er sprake van een CO2-geregeld gebruik binnen een door u gekozen tijdvenster.  
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting