Warmteterugwinning*

Beschermt het milieu en bespaart op bedrijfskosten
De Eco-uitvoering staat u toe een maximale warmte uit water en lucht terug te winnen. Al naar gelang de intensiteit van het gebruik en de energieprijzen hebt u al na drie jaar de investering terug verdiend.
Voor de warmteterugwinning hebt u een koudwateraansluiting nodig. Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting