Wasemafzuiging inclusief

Ideaal binnenklimaat
De uit de spoelruimte afgevoerde wasem wordt afgekoeld, ontvocht en pas dan weer teruggevoerd naar de omgevingslucht. Al naar gelang de condities in de ruimte kan worden afgezien van een extra ontluchting. Bij optimaal gebruik van dit voordeel wordt de programmaduur ongeveer 30 seconden langer.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting