Variabele programmaparameters

Flexibel in te stellen
Voor de beste spoelresultaten en hygiënische prestaties kunt u verschillende programmaparameters,
zoals temperatuur, wachttijd en waterhoeveelheid, exact aanpassen aan de eisen van de locatie.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting