Betrouwbaar gedesinfecteerd

Hoogste mate van hygiëne
Een veilige desinfectiecapaciteit is de voorwaarde voor de behandeling van textiel uit ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Speciale programma's voor de thermische en chemo-thermische desinfectie, onder andere volgens de lijst van het Robert Koch-instituut in Berlijn, vormen de basis voor de vereiste hygiënische veiligheid.
Het hygiënecertificaat vindt u bij “Downloads”.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting