Uitschakeling piekbelasting

Spanningspieken worden vermeden
De energiekosten tijdens het gebruik kunnen met behulp van een uitgebreid energiemanagement effectief worden verlaagd. De piekbelastingsschakelaar maakt het mogelijk om wasmachines, droogautomaten en mangels te integreren in intelligente energiemanagementsystemen (afhankelijk van het model zijn extra accessoires voor de aansluiting op piekbelastingssystemen nodig).
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting