Spoeldrukbewaking

Zekerheid door controle
Diverse factoren, zoals bijvoorbeeld een foutieve rekkoppeling of overmatige schuimvorming, kunnen leiden tot een lagere spoeldruk. De bewaking van de spoeldruk in het reinigings- en desinfectieapparaat zorgt voor optimale proceswerkstromen, zodat u altijd kunt rekenen op betrouwbare behandelingsresulaten.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting