3-voudig waterfiltersysteem

Uitstekende behandelingsresultaten
De van het spoelgoed vrijgekomen vuildeeltjes worden door een drievoudig filtersysteem tijdens een gezamenlijke reinigingscyclus uit het water gefilterd. Hierdoor worden de te reinigen voorwerpen niet door hercirculerende deeltjes opnieuw vervuild. Daarnaast wordt de levensduur van de pompen verlengd, omdat er geen grote verontreinigingen worden vervoerd.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting