Financiering

financiering

Leasen

In samenwerking met ABN AMRO Lease kan Miele Professional u een financiële lease oplossing aanbieden bij aankoop van de gewenste Miele (af)was- en droogapparatuur.

Op deze manier profiteert u van nieuwe, state of the art bedrijfsmiddelen terwijl u het werkkapitaal vrijhoudt voor andere investeringen.

Leasing

Financiële leasing

In samenwerking met ABN AMRO Lease kan Miele Professional u een financiële lease oplossing
aanbieden bij aankoop van de gewenste Miele (af)was- en droogapparatuur. De bijzondere voordelen hiervan zijn:

 • Direct beschikking over nieuw apparatuur zonder dat uw werkkapitaal wordt aangewend
 • U kunt tot 100% van de investeringssom financieren tegen een aantrekkelijk tarief
 • De looptijd van lease is afgestemd op de economische levensduur en het gebruik van de apparatuur
 • Het rentetarief en de maandtermijnen blijven gelijk gedurende de financiering
 • U bent economisch eigenaar en het bedrijfsmiddel staat op uw balans, hierdoor behoudt u fiscale voordelen
 • Het beslissingstraject is vaak korter dan bij bancaire kredieten en additionele zekerheden zijn meestal niet nodig.

Hebt u belangstelling? Neem voor meer informatie contact met ons op. Onze buitendienstadviseur wil u graag hierover adviseren.

Hoe werkt het

Hoe werkt het in de praktijk voor u:

1. Indien u gebruik wenst te maken van een financieringsoplossing bij een investering van
tenminste EUR 5.000,-- in nieuwe Miele (af)was- en droogapparatuur, kunt u dit kenbaar maken
bij uw Miele adviseur;


2. U ontvangt vervolgens op korte termijn een indicatief aanbod onder voorbehoud van klant- en
kredietgoedkeuring door ABN AMRO Lease. Dit aanbod bestaat uit een indicatieve
maandtermijn, behorende bij de besproken investeringssom en looptijd;


3. Wanneer u gebruikt wenst te maken van het aanbod, voert ABN AMRO Lease een klant- en
kredietbeoordeling uit. Dit gebeurt in eerste instantie automatisch, d.w.z. zonder het aanleveren
van (financiële) informatie. Echter, het kan voorkomen dat u wordt gevraagd om nadere
informatie aan te leveren ter beoordeling. Afhankelijk van de situatie kan het bv. gaan om:

 • Recente, definitieve jaarcijfers en IB aangifte;
 • Tussentijdse cijfers en/of prognose;
 • Toelichting op cijfers en/of de investering.

4. Zodra de uitslag bekend is, wordt deze teruggekoppeld door Miele Professional. Indien de
aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u het leasecontract via uw Miele adviseur. Vervolgens:

 • Dient de documentatie ondertekend te worden conform de bevoegdheden zoals bekend bij de Kamer van Koophandel;
 • Overhandigt u de ondertekende stukken plus een kopie van een geldig legimitatiebewijs van alle tekeningsbevoegde personen, aan uw Miele adviseur.

5. Het leasecontract wordt gesloten tussen ABN AMRO Lease (de “Lessor”) en uw organisatie (de
“Lessee”). Per ingangsdatum van het contract gaat ABN AMRO Lease maandelijks bij u
incasseren. Miele treedt op als leverancier en sluit indien gewenst, geheel separaat van het
leasecontract, een serviceovereenkomst met u.