Serviceovereenkomsten

Miele-serviceovereenkomsten

Servicecontracten, onderhoud en inspecties zijn dienstverleningen die wij u tegen vaste prijzen kunnen aanbieden.

Om te voorkomen dat u wordt verrast door extra kosten, bieden we u bovendien een all-in serviceovereenkomst aan waarmee we alle onderhouds- en reparatiekosten van u overnemen.

Inspectieovereenkomst

Inspectieovereenkomst

Diensten:

 

  • jaarlijkse inspectie, inclusief vergelijking van de gewenste waarden met de werkelijke waarden
  • gedetailleerde beoordeling en documentatie van de technische toestand
  • controle van de onderhoudstatus van het apparaat
  • elektrische veiligheidscontrole

Miele houdt de inspectieperiodes voor u in de gaten, om zo te kunnen garanderen dat de inspecties regelmatig plaatsvinden.

Onderhoudsovereenkomst

Onderhoudsovereenkomst met slijtageonderdelen

In deze overeenkomst zijn naast de inspecties ook de volgende diensten opgenomen:

 

  • uitgebreid onderhoud op grond van het voor het apparaat specifieke serviceplan van Miele
  • aanbod voor verdere maatregelen voor preventie en onderhoud
  • preventief vervangen van vooraf gedefinieerde slijtageonderdelen
  • overige voor het Miele-apparaat benodigde veiligheidscontroles
  • u betaalt geen voorrijkosten bij tussentijdse storingen

Zijn er extra reparaties vereist, dan worden deze apart op de rekening gezet, afhankelijk van tijd en inspanning.

All-in serviceovereenkomst

All-in serviceovereenkomst

Om niet te worden verrast door onvoorziene kosten, biedt Miele u bovendien een all-in serviceovereenkomst aan
die naast de kosten voor onderhoud ook alle kosten voor noodzakelijke reparaties dekt.

Hierin zijn zowel de kosten voor slijtage- en reserve-onderdelen als de arbeids- en voorrijkosten van de servicetechnicus van Miele opgenomen.

Bij een tussentijdse storing wordt uw aanvraag met voorrang behandeld en vallen alle kosten binnen de all-in serviceovereenkomst.