PWM 912 [EL DV DD WP] - Efficiëntie en duurzaamheid

Product weergeven
Weegsysteem in de sokkel

Op maat gesneden verbruikswaarden

In de dagelijkse praktijk is het niet altijd zinvol of mogelijk de wasautomaat helemaal vol te laden. Het in de sokkel geïntegreerde weegsysteem helpt zeer effectief om zuiniger te laden: afhankelijk van de beladingscapaciteit wordt het gebruik van water, energie en wasmiddel aangepast op wat nodig is.
Exclusief bij Miele
Innovatieve kuip

Lager water- en energieverbruik

De kuip omsluit de wastrommel zeer strak, de overgang naar de afvoer verloopt geleidelijk. Zo worden er aanzienlijke hoeveelheden water en stroom bespaard.
Bronnenbesparende waterterugwinning (optie)

Zuinig

Het gebruik van de waterterugwinningsmodules leidt tot een aanzienlijke waterbesparing. Daarvoor wordt het water van de laatste spoelcyclus in de waterterugwinning gepompt en bij de volgende voorwas opnieuw gebruikt. Een belangrijke bijdrage aan meer zuinigheid en aan een verantwoordelijke omgang met kostbare bronnen.
Uitschakeling piekbelasting

Spanningspieken worden vermeden

De energiekosten tijdens het gebruik kunnen met behulp van een uitgebreid energiemanagement effectief worden verlaagd. De piekbelastingsschakelaar maakt het mogelijk om wasmachines, droogautomaten en mangels te integreren in intelligente energiemanagementsystemen (afhankelijk van het model zijn extra accessoires voor de aansluiting op piekbelastingssystemen nodig).
Automatische beladingsherkenning Plus

Hoogste precisie

Nog meer besparen: de automatische beladingsherkenning Plus meet de wateropname door het textiel in de wastrommel. Daarnaast wordt het handmatig via het display ingegeven beladingsgewicht geregistreerd. Door deze combinatie kunnen water en energie zeer precies worden afgestemd. Met vloeistofdoseerpompen kan het wasmiddel automatisch exact aan het proces worden aangepast. Dit leidt tot verdere besparingen van de reinigingsmiddelen.
Lage verbruikswaarden

Zuinig en efficiënt

Milieuvriendelijk kosten besparen: wasserijmachines van Miele Professional overtuigen met zeer lage verbruikswaarden en staan bekend om maximale efficiëntie. Al bij het ontwikkelen van de producten geldt de norm: optimale reinigingsresultaten met gebruik van recyclebare materialen waarbij niet meer water, energie en reinigingsmiddel wordt verbruikt dan absoluut nodig is.
ECO-programma's

Tot 42% energie besparen#*#CO_14727841

Het ECO-programmapakket bevat de programma's ECO bonte was, ECO bonte was intensief, ECO kreukherstellend, ECO kreukherstellend intensief en kan gratis op de Miele homepage worden gedownload. De installatie vindt plaats via de Miele Benchmark Programming Tool die eveneens gratis kan worden gedownload.