In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2020

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Registratie Mijn Miele en Miele Mobile App
Op onze website of via de Miele Mobile app kunt u een Mijn Miele account aanmaken. Heeft u een account aangemaakt, dan kunt u hiermee online uw persoonlijke gegevens wijzigen, uw Miele-apparaat registreren waarna u direct de gebruiksaanwijzing beschikbaar hebt en de juiste accessoires, bestellingen uit het verleden direct opnieuw bestellen in de Miele Shop, de status van bestellingen en afspraken bekijken en uw interesses aangeven voor de Miele-nieuwsbrief.

Voor het aanmaken van een Miele account vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvragen binnen Mijn Miele goed te kunnen verwerken:

 • Een bestelling plaatsen in de Miele Shop: uw gegevens hebben wij nodig om de (koop)overeenkomst met u te sluiten en af te handelen. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij de door u bestelde producten mogelijk niet leveren.
 • Een serviceafspraak maken: uw gegevens hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat onze servicetechnicus bij u de benodigde reparaties kan uitvoeren en contact met u kan opnemen. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de serviceovereenkomst.
 • Een kookworkshop boeken: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • Een afspraak maken met één van onze adviseurs: uw gegevens hebben we nodig om de afspraak te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om hiervoor uw gegevens te verwerken zodat wij u zo goed mogelijk van advies kunnen voorzien over onze producten en diensten.
 • Aanmelden voor een kookdemonstratie: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van uw apparaten. Dit omvat het gebruik van uw e-mailadres om u tijdig te kunnen informeren over mogelijke problemen met apparaten of tips om dit te voorkomen. Dit ter stimulering van optimaal gebruik van de apparatuur die u in bezit heeft.

Zodra u besluit uw account op te heffen zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken. Wilt u één van bovenstaande zaken regelen zonder een Mijn Miele account, neem dan telefonisch contact met ons op.
 

Verbeteren producten en dienstverlening
Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn, zoals uw geslacht, naam en adres. Deze persoonsgegevens kunnen wij combineren met gegevens uit openbare bronnen die wij via EDM B.V. verkrijgen, zoals data van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en uit de BAG (Basis Administratie Gebouwen). Door deze gegevens te combineren hebben wij meer kennis over u, zoals uw gezinssamenstelling en uw woonomgeving en kunnen wij onze producten en diensten daar beter op afstemmen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij hiermee de kwaliteit van onze producten en dienstverlening kunnen verbeteren.


Versturen van onze digitale nieuwsbrief
Wij houden u graag via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van alle nieuwe producten, diensten en acties van Miele of andere relevante informatie zoals kookinspiratie en recepten. Schrijft u zich in voor deze nieuwsbrief, dan zullen wij op basis van uw toestemming de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Geslacht
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Interesses

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink die onderaan elke nieuwsbrief is opgenomen. U kunt ook een mail sturen naar nieuwsbrief@miele.nl.


Afhandelen van vragen en verzoeken
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.


Klantenservice
Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.


2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.
Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening werken wij samen met EDM B.V. EDM B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en het verstrekken aan ons van uw persoonsgegevens. Hoe EDM B.V. uw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt kunt u lezen op https://evenoverdata.nl. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens uit openbare bronnen door ons en/of EDM B.V. of op andere wijze uw rechten onder de AVG wilt uitoefenen kunt u dit doen door contact op te nemen met ons (zie hieronder bij paragraaf 5. Uw rechten) of met EDM B.V. (zie het contactformulier op hun website). Wij zullen er samen met EDM B.V. voor zorgen dat uw verzoek in overeenstemming met de AVG wordt afgehandeld.


3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.


4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar via onze website.


5. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- Inzage te geven in uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te beperken
- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via info@miele.nl.


Open als PDF-bestand

Cookiemelding

Op deze website wordt door Miele gebruikgemaakt van zogeheten cookies. Dit beleid geeft een gedetailleerde uitleg over de soorten cookies die Miele gebruikt en welke gegevens zij verwerken. Uw huidige instelling met betrekking tot cookies waarvoor toestemming vereist is, is als volgt:

1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of eindapparaat worden opgeslagen wanneer je gebruikmaakt van onze websites. Bij een bezoek aan de Miele website, kan het gebeuren dat er een cookie op je systeem wordt opgeslagen. Deze bevat een individuele reeks met tekens aan de hand waarvan je browser bij een volgend bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden. Er zijn twee soorten basiscookies:

 

 • Tijdelijke cookies: deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens je bezoek aan onze website tijdelijk op je computer of eindapparaat opgeslagen en verwijderd bij het verlaten van onze website.

 

 • Permanente cookies: deze cookies blijven langere tijd op je computer staan.

 

Om het gebruik van Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren, maken we doorgaans gebruik van verschillende internettechnologieën (bijv. cookies, JavaScript). Dit is om de volgende redenen:

 

 • Zodat we je kunnen identificeren wanneer je op onze webwinkel inlogt en om ervoor te zorgen dat geldige, voor jou geoptimaliseerde beveiligingsnormen in acht worden genomen.

 

 • Zodat we producten kunnen onthouden die je aan jouw winkelwagen of blocnote hebt toegevoegd.

 

 • Zodat we je de hoeveelheid producten kunnen tonen die je aan jouw winkelwagen of blocnote op de website hebt toegevoegd.

 

 • Zodat wij kunnen onthouden welke taal je voor de sessie kiest, zodat je gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.

 

 • Zodat we gegevens kunnen analyseren, zoals het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. We gebruiken de analyseresultaten om onze website te optimaliseren.

 

Door wijziging van de cookie-instellingen van je internetbrowser kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies altijd verwijderen. Houd er echter rekening mee dat door uitschakeling van de cookies bepaalde functies van de website mogelijk niet beschikbaar zijn. De meeste browsers hebben een menu-optie om het gebruik van cookies in te stellen. Doorgaans heeft een browser de volgende instellingsmogelijkheden:

 

 • Cookies tonen

 

 • Cookies toestaan

 

 • Alle of bepaalde cookies uitschakelen

 

 • Alle cookies uitschakelen bij het sluiten van de browser

 

 • Cookies blokkeren

 

 • Een melding geven als een cookie moet worden ingeschakeld

 

 • Bezwaar tegen webtracking (opt-out).

 

Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner met informatie over het gebruik van cookies en wordt, indien vereist, jouw toestemming voor cookies gevraagd. Je kunt de toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik. Dit wordt in detail in dit cookiebeleid uitgelegd.

 

2. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

 

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie op de websites en voor het gebruik van hun functies, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chattool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website niet mogelijk.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6(1)(f) van de AVG. Gegevens verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

 

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken zijn over het algemeen zogeheten sessiecookies, die na afloop van de browsersessie automatisch worden verwijderd.

 

De volgende tabel geeft meer informatie:

 

Naam

Derde partij

Doel

Bewaartermijn

 

NID

Google, div. marketingbureaus

Google Tag Manager is een tagmanagementsysteem dat door Miele gebruikt wordt om Google Analytics en marketingtags van locale distributeurs op Miele websites te implementeren.

 

 

6 maanden

gtm_auth

 

 

Sessie

 

gtm_debug

gtm_preview

Cookie_policy_accepted

Google, Dentsu

Traceert cookietoestemming

255 dagen

 

3. Analysecookies

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies die een analyse van je gebruikersgedrag mogelijk maken (zogeheten analysecookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren we de volgende gegevens:

- frequentie van paginabezoeken

- zoeken op trefwoorden

- gebruik van websitefuncties

Gegevens die door middel van de cookies worden verzameld, zijn gepseudonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen.

Hierdoor zijn wij in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze dataverwerking is de toestemming op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG. Je kunt je toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik.

De analysecookies die we gebruiken zijn onder andere:

3.1 Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), een vennootschap naar Iers recht (registratienummer: 368047), statutair gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Ga voor meer informatie over de Google-services naar https://www.google.com/privacy/ads/.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies, die op je eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website maken wij gebruik van de uitgebreide IP-afscherming (het zogeheten IP-masking). Je IP-adres wordt dan door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort, voordat het wordt overgedragen aan en opgeslagen in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als je een Google-account hebt en toestemming hebt gegeven voor het personaliseren van reclame ("ads personalization"), dan omvatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze reclamemaatregelen (inclusief 'cross-device'-rapporten), demografie en de belangen van onze gebruikers, evenals functies voor 'cross-device'-levering van online reclame. In dit geval is de wettelijke basis voor de dataverwerking jouw toestemming aan Google (artikel 6(1)(a) van de AVG).

Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van je gegevens door Google Analytics door de browser-plugin te downloaden en te installeren. Deze is te verkrijgen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist.

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2 Oracle - AddThis Tools

Op onze website gebruiken we AddThis Tools van Oracle Corporation om gebruikers in staat te stellen onze inhoud te delen, te volgen, te bekijken, aan te bevelen en ermee te communiceren.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.oracle.com/nl/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

3.3 Google Optimize 

Google Optimize is een A/B-test tool van Google. Met Optimize kunnen we experimenteren met verschillende manieren om inhoud op onze website te laten zien. Hiervoor gebruikt Optimize cookies om inhoudsvarianten op een gebruiker te richten en een inhoudsexperiment-cookie om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Daarnaast kan Optimize gebruikersactiviteiten toewijzen aan specifieke Google Ads om marketingcampagnes te evalueren. Ga voor meer informatie over Google Optimize naar:

https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.   

3.4 Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Onze website maakt gebruik van de Go Instore-tool van Sym-Sys Ltd (h.o.d.n. Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Sym-Sys Ltd. gebruikt cookies en creëert unieke gebruikers-ID’s om jouw gebruik van de Go Instore-tool te evalueren en rapportages te maken van de verkoopattributie na gebruik van de Go Instore-tool. De cookies geven ons een belangrijke inkijk in jouw gebruik van Go Instore en helpen ons om onze website en service regelmatig te verbeteren. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en Go Instore vind je op www.goinstore.com.

3.5 Details

Je kunt de analysecookies deactiveren. Zie de tabel hieronder voor meer details:

Naam

Derde partij

Doel

Bewaartermijn

 

_ga

 

Google, div. marketingbureaus

Google Analytics is Google's analyse-instrument dat eigenaars van websites en apps helpt om te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun eigendommen. Het kan gebruikmaken van een set cookies om informatie te verzamelen en statistieken over het gebruik van de site te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te identificeren. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de '_ga'-cookie.

 

2 jaar

_gid

 

24 uur

 

_gat

1 minuut

 

AMP_Token

30 seconden tot 1 jaar

 

_gac_UA-36212156-4

_gac_UA-36212156-5

90 dagen

Engaged_Visitor_KPI

 

Deze cookie is op maat gemaakt om betrokken klanten te volgen.

Sessieduur

 

__atuvc

Oracle Marketing & Data Cloud klanten en partners, en dienstverleners

Deze cookies zijn gekoppeld aan de AddThis social sharing widget die bezoekers in staat stelt om inhoud te delen met een scala aan netwerk- en uitwisselingsplatforms.

1 jaar

__atuves

30 minuten

gaexp 

Google 


Wordt gebruikt om de opname en duur van een gebruiker in een experiment te bepalen.

90 dagen 

_opt_awcid 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads klant-ID's

24 uur 

_opt_awmid 

 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads campagne-ID's

24 uur 

_opt_awgid 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads advertentiegroepen-ID's

24 uur 

_opt_awkid 


Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads criterium-ID's

24 uur 

_opt_utmc 

Slaat de laatste queryparameter utm_campaign op

24 uur 

_gis

gis.goinstore.com
SYM-SYS Ltd. (h.o.d.n. Go Instore) Gebruikt om de functie van de belangrijkste Go Instore features te ondersteunen, om het gebruik van Go Instore te analyseren en rapporten over verkoopattributie in het licht van de Go Instore-tool te verkrijgen. session

4. Marketingcookies

Voor retargeting/remarketing en voor het plaatsen van online advertenties maken wij gebruik van zogeheten marketingcookies van derden.

Retargeting of remarketing verwijst naar technologieën die gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, in staat stellen om geschikte advertenties te zien, zelfs nadat ze de website hebben verlaten. Voor dit doel is het noodzakelijk om internetgebruikers te herkennen buiten hun eigen website, waarvoor cookies van de betreffende serviceproviders worden gebruikt. Daarnaast wordt rekening gehouden met het eerdere gebruikersgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites worden weergegeven. Dit zijn gepersonaliseerde advertenties die aangepast zijn aan de behoeften van de individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden daarom niet samengevoegd met andere gegevens.

We gebruiken dergelijke technologieën voor het plaatsen van online advertenties. Het plaatsen van de advertenties wordt door derden gedaan.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van gegevens is toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG). Je  kunt jouw toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik.

De marketingcookies die we gebruiken zijn onder andere:

4.1 Google Remarketing

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we onze gebruikers op basis van hun interesses advertenties aanbieden op andere sites binnen het Google Ads-netwerk (genaamd "Google ads" of advertenties op andere sites). Daartoe analyseren we de interactie van gebruikers op onze website om die gebruikers ook na hun bezoek aan onze website gerichte reclame te kunnen tonen op andere sites. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites in het Google-display-netwerk bezoeken. Via dit nummer, een "cookie", kunnen we de bezoeken van deze gebruikers volgen. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaalde computer te identificeren, niet om een individu te identificeren, en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Je kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door de plug-in te installeren die onder de volgende link staat: www.google.com/settings/ads/plugin.

4.2 Google Conversietracking

We maken ook gebruik van Google's conversietracking in deze context. Wanneer je op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie op je apparaat geplaatst voor het bijhouden van conversies. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads-klanten.

Je kunt de op interesse gebaseerde Google-advertenties in je browser uitschakelen door de knop op https://adssettings.google.de/authenticated op "Uit" te zetten, of door je af te melden bij http://www.aboutads.info/choices/.

4.3 Andere diensten van het Google Marketingplatform

Onze website maakt ook gebruik van andere diensten van het Google Marketingplatform (voorheen "Google Doubleclick"). Deze diensten maken gebruik van cookies om advertenties te leveren die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meer dan eens advertenties ontvangt. 

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden aangeboden en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond. Google kan ook cookie-ID's gebruiken om conversies bij te houden, dat wil zeggen of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen. Volgens Google bevatten deze cookies geen persoonlijke informatie.

Je browser maakt automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van deze dienst verzamelt. Naar eigen zeggen geeft de integratie van deze diensten Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt bekeken of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als je bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan je gebruikersaccount toewijzen. Ook als je niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider je IP-adres achterhaalt en opslaat.

Bovendien stellen cookies ons in staat om te weten of je bepaalde handelingen op onze website uitvoert nadat je een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (conversietracking) ("floodlight"). Google gebruikt deze cookies om te weten welke inhoud je op onze sites hebt bekeken, zodat we je later gerichte reclame kunnen sturen.

Je kunt tracking voorkomen door de instellingen van je browsersoftware te wijzigen (bijvoorbeeld het uitschakelen van cookies van derden), door cookies voor conversietracking te blokkeren in het http://www.google.com/settings/ads/ domein in je browserinstellingen, met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de About Ads zelfreguleringscampagne, door te klikken op de link http://www.aboutads.info/choices, of door te klikken op de link www.googleadservices.com. Wij willen je erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Ga voor meer informatie over het Google Marketingplatform naar https://marketingplatform.google.com/. Het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org/ biedt ook meer informatie.

4.4 Facebook Custom Audiences (Aangepaste doelgroepen)

Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Hierdoor kunnen aan gebruikers van de website, als zij het sociale netwerk Facebook bezoeken of andere websites, die ook gebruikmaken van deze functie, aan interesses gerelateerde advertenties getoond worden ("Facebook Ads"). Op deze manier streven we naar het tonen van advertenties die voor jou interessant zijn en maken we onze online aanbiedingen interessanter voor jou.

Met Custom Audiences maakt je browser automatisch direct verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen zeggenschap over de omvang en het verdere gebruik van de verzamelde gegevens door Facebook via het gebruik van deze tool en informeren je daarom op basis van onze kennis: door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat je onze website hebt bekeken of dat je op een advertentie van ons hebt geklikt. Ben je geregistreerd bij een Facebook-service, dan kan Facebook het bezoek aan jouw Facebook-account toewijzen. Ook als je niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider je IP-adres en andere identificerende informatie verwerkt.

Het is mogelijk voor ingelogde gebruikers om de functie "Facebook Custom Audiences" te deactiveren op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ga voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook naar https://www.facebook.com/about/privacy.

4.5 Details

Je kunt marketingcookies deactiveren. Onderstaande tabel geeft meer informatie:

Naam

Derde partij

Doel

Bewaartermijn

_fbc

Facebook, Dentsu

 

Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren.

90 dagen

_fbp

tr

Sessieduur

Facebook custom audience (aangepaste doelgroep)

Wordt door Google gebruikt om relevante advertenties te tonen

180 dagen

Facebook connect

Wordt door Facebook gebruikt om relevante advertenties te tonen

nvt

rc::c

Google, Dentsu

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Sessie

fr

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren.

90 days

advertenties/ga-audiences

Wordt door Google AdWords gebruikt om bezoekers die waarschijnlijk klanten worden opnieuw te benaderen op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

Sessie

IDE

Wordt door Google DoubleClick gebruikt om de acties van de websitegebruiker te registreren en daarover te rapporteren, nadat deze een van de advertenties van de adverteerder heeft bekeken of aangeklikt. Doel is het meten van de effectiviteit van een advertentie en het tonen van gerichte advertenties aan de gebruiker.

1 jaar

pagead/1p-user-list/#

Niet-geclassificeerd

Sessie

r/collect

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. Volgt de bezoeker via apparaten en marketingkanalen.

Sessie

test_cookie

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

Google AdWords Conversion

Wordt door Google gebruikt om bij te houden wat er op de website gebeurt na een klik op een advertentie

30 dagen

Doubleclick_spotlight

Tags voor het analyseren van reclame en het leren welke advertenties, campagnes of producten de beste omzet genereren.

540 dagen

Doubleclick

Tags voor het analyseren van reclame en het leren welke advertenties, campagnes of producten de beste omzet genereren.

540 dagen

Google_dynamic_remarketing

Wordt gebruikt door Google om relevante advertenties te tonen

30 dagen

 

Informatie over gegevensbeveiliging bij Miele

Miele over gegevensbeveiliging

Miele stelt als producent van hoogwaardige en duurzame producten de hoogste eisen aan de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps en webapplicaties. We doen ons uiterste best om kwetsbaarheden vooraf op te sporen en te elimineren, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt. Om die reden is Miele geïnteresseerd in informatie die u heeft over mogelijke risico’s met betrekking tot de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps of webapplicaties.

Kwetsbaarheden en informatie over cyberbeveiliging bij Miele kunt u melden op onze internationale pagina: www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm. Zelfs als u het niet zeker weet: we zullen uw informatie onderzoeken en contact met u opnemen als we nog vragen hebben.

1. Akkoordverklaring
Het bezoeken van de website van Miele Nederland B.V. ('de onderneming') of het gebruiken en/of downloaden van informatie van de genoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website
Alle gegevens die zich op de website van de onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een adviserende, fiduciaire of professionele relatie tussen u en de onderneming. Geen enkel onderdeel van de op deze site verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

3. Koppelingen naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de onderneming, aangezien de onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de onderneming te creëren en u onderkent dat het koppelen van de website van de onderneming aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4. Intellectuele eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de onderneming. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, pictogrammen of html-code, worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de regelgeving van het intellectuele eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de website van de onderneming zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.

5. Garantie en aansprakelijkheid
Alle gegevens op de website van de onderneming worden verstrekt "in hun feitelijke vorm" en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de website van de onderneming te verstrekken, garandeert de onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies of dat de informatie op de website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is. Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor de informatie op ieder gewenst moment zonder nadere kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De informatie op deze site impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de onderneming op u van toepassing zijnde garantie.

6. Gegevensbescherming - Cookies
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door de onderneming worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@miele.nl, waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de afdeling van de onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Op de site van de onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van de onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@miele.nl

7. Gebruikersreacties
De onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (de term "Materialen" heeft betrekking op alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en alle reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website of per e-mail naar de onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of Materialen geeft u de onderneming een onbeperkte en onherroepbare licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, openbaar te maken, aan te passen en te verzenden. De onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te gebruiken op iedere door de onderneming wenselijk geachte wijze.

8. Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

9. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
De onderneming behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Copyright © 2000
De auteursrechten op deze gebruiksvoorwaarden berusten bij Miele. Niets uit deze gebruiksvoorwaarden mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Miele openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Regelmatig komt het voor dat er berichten via e-mails worden verspreid, waarin de suggestie wordt gewekt
dat Miele de afzender is. Vaak gaat het in deze berichten om cadeaus die als blijk van dank voor de aanschaf
van een Miele-apparaat ter beschikking worden gesteld en/of winacties, testacties waaraan u kunt meedoen. Een voorbeeld van een e-mail die nu in omloop is, heeft het onderwerp 'Test en ontvang een stofzuiger van Miele'. Ook deze e-mail is nep.

Wij adviseren u dringend deze berichten niet te openen en direct te verwijderen. Klik niet op de links en voer
geen gegevens in. Door de berichten te openen, op links te klikken of gegevens in te voeren kunnen uw gegevens op een andere plek terecht komen dan bij Miele. U voorkomt hiermee dat criminelen uw computer of de bestanden op uw computer blokkeren en/of uw gegevens worden verspreid, verkocht en misbruikt.
 

Hoe kunt u een nepactie/spam/phishingbericht herkennen?

 • In het bericht vindt u vaak een urgente reden om tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld "doe mee", "claim deze korting" of "ontvang jouw prijs".
   
 • U wordt verzocht op een link te klikken die NIET uitkomt op de website van MIele. Check dit door met de muis over de link te gaan. U ziet vervolgens dat het webadres niet begint met www.miele.nl of nieuwsbrief@miele.nl.
   
 • Het bericht lijkt op een bericht van Miele, maar is NIET door Miele verzonden: het e-mailadres eindigt niet met @miele.nl.
   
 • Social media-berichten die NIET afkomstig zijn van onze geverifieerde pagina's. Een geverifieerde pagina is te herkennen aan het blauwe vinkje bij de naam.
   
 • Er komen vaak schrijffouten in voor en de aanhef is niet persoonlijk.
   
 • De e-mail gaat (bijna) helemaal over een winactie.


Wat kunt u doen met een nepactie/spam/phishingbericht?
U kunt dit altijd melden bij onze afdeling Klantencontacten. De e-mail die u heeft ontvangen, kunt u rechtstreeks doorsturen naar info@miele.nl. Wij gebruiken uw mail om te analyseren en eventueel een waarschuwing op onze site te plaatsen. Verder adviseren wij u de e-mails in uw mailbox te markeren als ‘spam’. Ook kunt u nepberichten melden bij de ACM. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of iedereen zich aan het spamverbod houdt. Hebt u een spambericht ontvangen? Vult u dan het online klachtenformulier op www.spamklacht.nl in. De ACM gebruikt uw klacht mogelijk als bewijs in een onderzoek.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de gegevensverwerking in verband met uw gebruik van ons Miele@home-systeem, verschillende Miele applicaties (“Miele apps”), Miele spraakassistenten, bijv. Miele Skills voor Amazon Alexa en/of Google-acties van Miele (“Miele Voice AssistantsSkills”) en verdere gerelateerde services. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de respectieve geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd).

1. Algemene informatie

1.1 Persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 4, lid 1, AVG, wordt onder "persoonsgegevens" verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, AVG, is

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tel: +49 5241 89-0

Fax: +49 5241 89-2090

E-Mail: info@miele.de

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het onder 1.2 vermelde postadres of door een e-mail te sturen naar: datenschutz@miele.de.

2. Miele@home

Ons Miele@home-systeem verbindt uw huishoudelijke apparaten met netwerkcompatibiliteit en stelt u in staat om uw aangesloten huishoudelijke apparaten te beheren via Miele apps en Miele spraakassistenten.

Voordat u Miele@home voor het eerst gebruikt, heeft u een Miele-account nodig. Als u nog geen Miele-account heeft, kunt u deze aanmaken met de Miele Apps. Als u een huishoudelijk apparaat op het netwerk aansluit, wordt het gekoppeld aan uw Miele-account. Tijdens dit proces dient u het serienummer van uw apparatuur in te voeren. U kunt het serienummer van uw apparaat invoeren met behulp van een geïmplementeerde automatische beeldverwerkingstool of handmatig. Als u ervoor kiest om de automatische beeldverwerkingstool te gebruiken, worden uw gegevens verwerkt via onze externe clouddienstaanbieder. De clouddienstaanbieders treden voor ons op als instructiegebonden verwerkers.

De volgende gegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van ons Miele@home systeem:

- klantnummer en Miele-account;
- serienummer van het apparaat; 
- functionele apparaatkenmerken en de stamgegevens van het apparaat;
- gebruiksgegevens van het apparaat; 
- gegevens over de status van het apparaat; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie.

Voor zover de verwerking van de gegevens nodig is om de diensten met betrekking tot ons Miele@home systeem te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij de gebruiksgegevens van de apparaten op een pseudonieme manier analyseren om onze producten, systemen en diensten voortdurend te optimaliseren. De rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgegevens van uw apparaten is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming geven of intrekken of bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van de gebruiksgegevens van uw apparaten door de functie te activeren of deactiveren tijdens het registratieproces, of u kunt dit doen onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele Apps.

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.1 Miele-account

Voordat u het Miele@home-systeem, Miele apps of Miele spraakassistent voor het eerst gebruikt, heeft u een Miele account nodig. Bij het registreren voor een Miele account worden de volgende gegevens verwerkt:

a) Miele 'light'-gebruiker

- e-mailadres en wachtwoord (gemarkeerd als verplichte gegevens).

Deze gegevens zijn nodig om u een veilig inlog-/authenticatieproces te bieden en om de diensten met betrekking tot het Miele@home-systeem, de Miele apps en de Miele spraakassistent te kunnen uitvoeren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1b van de AVG.

Houd er rekening mee, dat voor sommige functionaliteiten, bijvoorbeeld shop connect, een Miele 'full'-gebruikersaccount gebruikt moet worden. Deze functionaliteiten zullen niet beschikbaar zijn voor een Miele 'light'-gebruiker. 

b) Miele 'full'-gebruiker

Naast de gegevens die worden verwerkt voor het verstrekken van de Miele 'light'-gebruikersaccount, kunnen wij voor de Miele 'full'-gebruikersaccount de volgende gegevens verwerken:

- naam;
- adres;
- telefoonnummer;
- geboortedatum (optioneel); 
- bestelgeschiedenis;
- bestelde artikelen;
- bezorgadres, indien anders; 
- factuur- en betalingsgegevens.

Wij verwerken bovenstaande gegevens om uw registratie bij te werken en u verdere functionaliteiten van de Miele Apps te leveren. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. 

Merk op dat het verzamelen van deze gegevens optioneel is en dat deze gegevens niet hoeven te worden verstrekt voor het gebruik van de kernfunctionaliteiten van de Miele Apps. U kunt deze gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen in de instellingen van uw Miele@mobile-app. 

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.2 Miele Apps

Voor ons Miele@home systeem bieden wij verschillende Miele Apps aan, die uw gebruiksgegevens verwerken. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home systeem. 

Bij het instellen van de Miele Apps worden de volgende gegevens verwerkt:

- klantnummer en Miele-account;
- productienummer van het apparaat, 
- functionele apparaatkenmerken en de stamgegevens van het apparaat;

Bij het gebruik van de Miele Apps worden de volgende extra gegevens verwerkt:

- gebruiksgegevens van het apparaat;
- statusgegevens van het apparaat;
- gebruiksgegevens van de app; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie.

Om Miele Apps uitgebreid te kunnen gebruiken, zijn bepaalde systeemtoestemmingen nodig, in het bijzonder, maar zonder beperking de systeemtoestemming "locatie" (die nodig is om uw op het netwerk aangesloten huishoudelijke apparaten in uw wifi-netwerk te vinden en om uw huishoudelijke apparaten te koppelen aan de Miele@mobile-app). Bij het begin van het gebruik van de Miele Apps en/of alleen bij gebruik van de betreffende functie, wordt u verzocht de bijbehorende toegangsrechten te verlenen. Houd er echter rekening mee dat voor een correct gebruik van de Miele Apps, en ook om veiligheidsredenen, toegang tot bepaalde functies van uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) en toegang tot uw persoonsgegevens vereist zijn.

Miele Apps zijn verkrijgbaar in zogenaamde App stores die door derden worden beheerd. Voor het downloaden van een Miele@mobile-app is meestal een voorafgaande registratie in de betreffende App store vereist. Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt. De verantwoordelijke instantie is in dit verband uitsluitend de beheerder van de betreffende App store. Meer informatie kunt u vinden in het Privacybeleid van uw respectievelijke App store.

Voor zover de verwerking van de gegevens vereist wordt om de door de betreffende App aangeboden diensten te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij de gebruiksgegevens van de app op een pseudonieme manier analyseren om onze Miele Apps voortdurend te optimaliseren. De rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgegevens van uw App is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming geven of intrekken of bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van de gebruiksgegevens van uw App door de functie te activeren of deactiveren tijdens het registratieproces, of u kunt dit doen onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele Apps.

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.3 Gebruik van Miele spraakassistenten

Voor ons Miele@home-systeem bieden we diverse Miele spraakassistentdiensten, Miele Skills for Amazon Alexa en Google-acties van Miele. 

Miele Skills for Amazon Alexa

Als u Miele Skills gebruikt in verband met een Miele@home product, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home systeem:

- registratiegegevens;
- klantnummer en Miele-account;
- serienummer van het apparaat (de apparaten);
- Miele gebruikers-ID (technische ID, niet uw Miele klantnummer);
- Amazon-gebruikers-ID (technische ID)
- Sessie-ID;
- Server/HTTP(S)-logs;
- functionele kenmerken van de apparaten; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie (bijv. IP-adres).
- Gebruiksgegevens van Alexa-Skills, waaronder de naam van de intentie/eigenschap, beschrijving van de intentie, IoT-type en SlotType-waarde (parameters, die naar uw apparaat worden overgebracht) en tijdstempel;
- status van het Miele-apparaat voor huishoudelijk gebruik.

Miele maakt gebruik van de diensten van Amazon Europe Core S.à.r.l, 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg om Miele Skills te leveren. De Miele Skill is verkrijgbaar bij de Amazon Alexa Skill Store, die wordt aangedreven door Amazon. Voor activering van Miele Skills en algemeen gebruik van Amazon Alexa is meestal een voorafgaande registratie bij Amazon vereist. Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in dit kader worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De verantwoordelijke instantie is in deze context alleen Amazon. Het privacybeleid van Amazon is te vinden op https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.

Voor zover de verwerking van de gegevens nodig is om de door Miele Skills aangeboden diensten te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van Alexa Skills anoniem geëvalueerd, zodat onze Miele Skills voortdurend kunnen worden geoptimaliseerd. 

Google-acties van Miele

Als u Google-acties van Miele gebruikt in combinatie met een Miele@home-product, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home-systeem en Miele apps:

- registratiegegevens;
- klantnummer en Miele account;
- serienummer van apparaat/apparaten;
- Miele gebruikers-ID (technische ID, niet uw Miele klantnummer);
- Google-gebruikers-ID (technische ID)
- Sessie-ID;
- Server/HTTP(S)-logs;
- functionele kenmerken van de apparaten; 
- persoonlijk identificeerbare functies voor telecommunicatie (bijv. IP-adres);
- Gebruiksgegevens van Google-acties, waaronder de naam van de intentie/eigenschap, beschrijving van de intentie, IoT-type en SlotType-waarde (parameters, die naar uw apparaat worden overgebracht) en tijdstempel; 
- apparaatstatus van het huishoudelijke apparaat van Miele.

Miele maakt gebruik van de diensten van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA om Google-acties van Miele aan te bieden. Google-acties van Miele zijn beschikbaar via Google Assistent, die wordt ondersteund door Google. Activering van Google-acties van Miele en algemeen gebruik van Google Assistent vereisen doorgaans de voorafgaande registratie bij Google. We hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in het kader hiervan worden verzameld, verwerkt en gebruikt. In het kader hiervan is Google de enige verantwoordelijke organisatie. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Voordat u de Google-acties van Miele kunt gebruiken, moet u een koppeling tot stand brengen tussen uw gebruikers-ID van Miele en gebruikers-ID van Google. Hiervoor gebruiken we de Google Account Linking API.

Nadat u uw Google Assistent heeft geactiveerd, bijvoorbeeld door een Google Nest-apparaat wakker te maken door “Hey Google” te zeggen, wordt alles wat u daarna zegt opgenomen en naar Google verzonden. Daar wordt de audio getranscribeerd en wordt de intentie achter de gesproken woorden bepaald. Vervolgens wordt het resultaat van wat door Google is begrepen naar ons verzonden (bijv. dat een oven moet worden ingeschakeld). Door de accountkoppeling tussen de gebruikers-ID van Miele en de gebruikers-ID van Google weet Miele in welk Miele@home-account een oven moet worden ingeschakeld. Miele verwerkt uw verzoek binnen de Miele cloud, stuurt een opdracht naar uw apparaat (bijvoorbeeld om het in te schakelen) en stuurt een antwoord naar Google, die het antwoord omzet in een audiobestand en dit audiobestand afspeelt voor de gebruiker, bijvoorbeeld via een slimme Google Nest-luidspreker.   

De verwerking van de bovengenoemde gegevens is vereist om de diensten met betrekking tot ons Miele@home-systeem en Google-acties van Miele uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1b van de AVG. De gegevens worden door ons alleen opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het betreffende doel, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving. 

2.4 Beeld- en videofuncties 

Algemeen

Bepaalde Miele Apps kunnen een beeld- en/of videofunctie hebben die het mogelijk maakt om beelden en/of video's van een op het netwerk aangesloten huishoudelijk apparaat uit te zenden naar uw mobiele apparaat. Video's worden alleen live getoond in de Miele@mobile-app en worden niet opgeslagen. 

Bij het gebruik van de beeld- en/of videofunctie moet de privacy en de zeer persoonlijke levenssfeer van derden worden gerespecteerd. De op het netwerk aangesloten huishoudelijke apparaten mogen dus alleen in uw eigen huis worden gebruikt en eventueel aanwezige personen moeten vooraf door u worden geïnformeerd over de beeld- en/of videofunctie. Als u uw huishoudelijke apparaat aan een derde persoon overdraagt, moet u deze persoon op de hoogte brengen van de beeld- en/of videofunctie.

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Camera in ovenruimte

Als er een camera is geïntegreerd in uw oven en u deze activeert, dan zal de camera automatisch beelden en time-lapse-video's van uw gerechten creëren. U kunt dergelijke beelden en time-lapse-video's oproepen via uw Miele@mobile-app. De beelden en time-lapse-video's worden 24 uur lang opgeslagen en worden daarna automatisch verwijderd. De volgende zogenaamde metadata hebben betrekking op de beelden en worden verwerkt als u de ovencamera gebruikt:

- productienummer van het apparaat (gepseudonimiseerd), 
- apparaatbeschrijving,
- land,
- taalgebruik in de app,
- tijdstempel van de beelden.

U kunt de camera op elk moment bij uw oven uitschakelen. 

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij uw beelden en de bijbehorende metadata in gepseudonimiseerde vorm verwerken om onze producten en diensten voortdurend te optimaliseren. De beelden helpen ons bij het verbeteren van de beeldherkenningsfunctionaliteiten. Wij bewaren uw beelden en de bijbehorende metadata voor een periode van 24 maanden. De verwerking van uw beelden en de bijbehorende metadata wordt deels uitgevoerd door onze partner V7 Ltd., 158 Buckingham Palace Road Fourth Floor, SW1W 9TR, Londen, Groot-Brittannië, die voor ons optreedt als instructiegebonden verwerker. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw beelden en de bijbehorende metadata is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw beelden en de bijbehorende metadata voor de verbetering van onze producten en diensten intrekken door de functie onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele-apps te deactiveren.

Smart Food ID

Indien en voor zover u gebruik maakt van de "Smart Food ID" functionaliteit, verwerken wij naast de reeds hierboven genoemde gegevens onder "ovencamera", de volgende gegevens:

Communicatiemetadata:

- de tijd die nodig is voor de overdracht van de beelden van uw oven naar de Miele-clouddiensten,
- responstijd van de herkenningsdienst
- resultaat van de herkenningsdienst

Verdere metadata:

- productienummer van het apparaat (gepseudonimiseerd), 
- apparaatbeschrijving,
- land,
- taalgebruik in de app,
- tijdstempel van de beelden.

De verwerking van uw beelden en de bijbehorende metadata wordt deels uitgevoerd door onze partner V7 Ltd., 158 Buckingham Palace Road Fourth Floor, SW1W 9TR, Londen, Groot-Brittannië, die voor ons optreedt als instructiegebonden verwerker. 

De verwerking van de bovengenoemde gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Bovendien zullen de bovengenoemde gegevens op een pseudonieme manier worden geëvalueerd om de hoge kwaliteit van onze Smart Food ID-dienst te waarborgen en te beoordelen, met name om de beloofde responstijd en de resultaten te garanderen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f), AVG, waarbij de optimalisering van de Smart Food ID-dienst ons rechtmatig belang rechtvaardigt. 

2.5 Voorraad-optie

Als u de functie Voorraad-optie activeert voor een of meer verbruiksartikelen die met uw huishoudelijk apparaat worden gebruikt, zullen wij het verbruik van dit verbruiksartikel monitoren en u informeren zodra het verbruiksartikel uit de voorraad raakt. Voor het leveren van de optionele Voorraad-functie zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens als volgt te verwerken:

- uw Miele 'full'-gebruikersaccountgegevens zoals beschreven in Sectie 2.1 hierboven;
- bestellingen en aankopen van het respectievelijke verbruiksartikel;
- uw gebruik van het respectievelijke verbruiksartikel zoals vermeld in de gebruiksgegevens van het apparaat.

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

U kunt de Voorraad-optie activeren of deactiveren in uw Miele@mobile-app. De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het betreffende doel.  

2.7 Whisk 

Sommige van onze Miele Apps gebruiken de widget "Whisk" van onze partner Foodient Ltd., Unit 5, Venture Way, Birmingham B7 4AP, Engeland. Door gebruik te maken van "Whisk" kunt u de ingrediënten in de recepten doorsturen naar online handelaren. Whisk gebruikt cookies om de ingrediënten door te sturen. Wij geven geen persoonsgegevens van onze klanten door aan onze partner Foodient Ltd. of haar online handelspartners. Voor meer informatie over de widget "Whisk", onze partner Foodient Ltd. en de verwerking van gegevens kunt u terecht op https://whisk.com/policy/privacy/

3. Commerciële communicatie

Indien en voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld door uw inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief, vindt de gegevensverwerking die nodig is voor communicatiedoeleinden, plaats op de rechtsgrond van uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming aan ons te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst (bijv. door gebruik te maken van de afmeldlink die in de e-mail is opgenomen). Het is mogelijk dat de commerciële communicatie via onze externe dienstverleners verloopt. Deze dienstverleners treden voor ons op als instructiegebonden verwerkers. 

4. Contactpersoon en klantenservice

Onze Miele Apps en Miele Skills bieden verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Als u hier gebruik van maakt en contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken om uw verzoek te kunnen beantwoorden. 

We hebben een rechtvaardig belang bij het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als het doel van uw verzoek is om een contract te sluiten, dan is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Wanneer u contact met ons opneemt, worden de aan ons verstrekte gegevens na voltooiing van uw verzoek verwijderd, mits en voor zover wij niet verplicht zijn deze gegevens op te slaan op grond van de commerciële en fiscale wetgeving.

5. Push- en In-App-berichten

Wij gebruiken zogenaamde "In-App-berichten" om u belangrijke informatie over de Miele Apps en/of uw verbonden huishoudelijke apparatuur toe te sturen (bijv. software-update notificaties).

Daarnaast kunnen wij u zogenaamde "Pushberichten" sturen (bijv. de status van uw verbonden huishoudelijk apparaat), als u Miele Apps via een voor pushberichten ingesteld apparaat gebruikt en alleen en voor zover u vooraf toestemming hiervoor heeft gegeven. Dit vereist de toewijzing van een gepseudonimiseerde ID (push-token) aan de Miele@mobile-app die op uw voor pushberichten ingestelde mobiele apparaat wordt geïnstalleerd, zodat we uw mobiele apparaat of de geïnstalleerde Miele@mobile-app kunnen identificeren en Pushberichten naar u kunnen sturen. U kunt uw toestemming in de instellingen van uw mobiele apparaat intrekken en zo het versturen van Pushberichten op elk moment uitschakelen. Het versturen van Pushberichten wordt uitgevoerd door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en Apple Inc., One Apple park Way, Cupertino, CA 95014, VS.

6. Analyse- en targeting-tools

Google-diensten

Op onze Miele Apps maken we gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd).

Voor meer informatie over de diensten van Google kunt u terecht op http://www.google.com/privacy/ads/

Google Analytics voor Google Firebase

Onze Miele Apps maken gebruik van Google Analytics voor Google Firebase voor het behoeftegericht ontwerpen en verbeteren van de Miele Apps. Google Analytics voor Google Firebase maakt gebruik van zogenaamde cookies die op uw terminal worden opgeslagen zodat uw gebruik van de Miele Apps kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken op deze website de uitbreiding van de IP-anonimisering (aangeduid als IP-masking), d.w.z. dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. 

Namens de beheerder van de Miele Apps zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Miele Apps te evalueren, om rapporten over de Miele Apps-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot Miele Apps-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. 

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en/of analyseren van uw gegevens door Google Analytics voor Google Firebase geven of intrekken door onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer de functie Google Analytics voor Google Firebase te activeren of deactiveren. 

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. gebruikers-id's) of advertentie-id's worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Voor meer informatie over de Google Analytics voor Google Firebase voorwaarden, kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/

Instabug

Voor onze Miele apps gebruiken we de bug- en foutrapportageservice van Instabug, Inc., 855 El Camino Real St., Suite 13A-111, Palo Alto, CA. 94301 U.S.. Indien een bug of fout optreedt, kunt u een dergelijke bug of fout melden door gebruik te maken van de Instabug-service. Wanneer u een bug of fout meldt via de Instabug-service, worden de volgende (persoons)gegevens automatisch verwerkt: 

- het e-mailadres; 
- een schermafbeelding van de huidige weergave op uw scherm; 
- de versie van de app; 
- informatie over uw eindapparaat; 
- informatie over het besturingssysteem van uw eindapparaat; 
- een weergave van de app (de structuur van de pagina);  
- het IP-adres;  
- de locatie van het eindapparaat (plaats, land); 
- de duur van de sessie; 

 • een profiel van de sessie (bij elk rapport wordt een gedetailleerd omgevingsprofiel ontvangen, dat de laatste 60 seconden bestrijkt voordat een bug of feedback werd ingediend); 
  • Dit omgevingsprofiel omvat: 
   • de CPU, 
   • het geheugengebruik, 
   • de opslagruimte die wordt gebruikt door het eindapparaat, 
   • de verbinding (het type cellulaire verbinding (GPRS, Edge, 3G, LTE of CDMA), de naam van de provider, en “geen verbinding” als er geen netwerkverbinding is), 
   • het oplaadpercentage van de batterij van het eindapparaat 
   • de oriëntatietoestand van de app (portret/landschap) 

Daarnaast kan nadere informatie worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld: 

- uw naam; 
- aanvullende schermafbeeldingen; 
- afbeeldingen uit de fotobibliotheek;  
- opnames van het scherm. 

Uw gegevens stellen ons in staat om bugs en fouten te identificeren, te analyseren en te verhelpen en om onze Miele apps regelmatig te verbeteren.  

In het algemeen worden uw gegevens verwerkt op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie, maar het is mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen en verwerkt buiten het grondgebied van de EU/EER (in de Verenigde Staten). In een dergelijk geval zullen uw gegevens worden beveiligd door middel van passende waarborgen, zoals uiteengezet in Art. 46 (2) van de AVG, in het bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, door het gebruik van de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen.  

Meer informatie over Instabug en het privacybeleid van Instabug vindt u op https://www.instabug.com/privacy.

7. Locatie van de gegevensopslag

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle persoonsgegevens die van u worden verzameld in verband met uw gebruik van ons Miele@home systeem, de Miele Apps en Miele Skills, over het algemeen opgeslagen op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie.   Het is echter mogelijk dat uw gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie moeten worden doorgegeven en verwerkt. In dat geval zullen uw gegevens worden beveiligd met passende waarborgen zoals uiteengezet in artikel 46, lid 2, AVG, in het bijzonder, maar niet beperkt tot de standaardbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen (die hier vermeld worden).

8. Overdracht van persoonsgegevens 

In het kader van de gegevensverwerking zoals beschreven in dit Privacybeleid is het mogelijk dat wij persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers (naast de ontvangers die uitdrukkelijk in deze privacyverklaring worden vermeld):

- bevoegde vertegenwoordigers en andere adviseurs (bijv. advocaten, belastingconsulenten, accountants);
- instructiegebonden verwerker in de zin van artikel 28, AVG, in het bijzonder, maar zonder beperking, Microsoft Corporation, Redmond, VS, Microsoft Ireland Operations Limited, Dublin, Ierland en MaibornWolff GmbH, München, Duitsland; 
- verdere dienstverleners;
- ondernemingen van de Miele Groep (https://www.miele.com/en/com/subsidiaries-2156.htm);
- verzekeringsmaatschappijen;
- regeringsautoriteiten en overheidsinstanties.

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien en voor zover dit nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen, indien wij of de betreffende derde partij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens of indien u toestemming heeft gegeven voor de doorgifte. Bovendien geven wij persoonsgegevens alleen door aan derden indien en voor zover wij daartoe op grond van de toepasselijke wetgeving, regelgeving of een gerechtelijk bevel verplicht zijn. 

9. Rechten van de betrokkene

Betrokkenen hebben verschillende rechten in het kader van de AVG. Deze omvatten in het bijzonder:

- Recht op informatie: op grond van artikel 15, AVG, kunt u vragen om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens door ons. Indien dit het geval is, kunt u verder verzoeken om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Via onze Miele Apps kunt u de informatie van uw account controleren via "Instellingen" - "Accountinstellingen" - "Account bewerken".

- Recht van rectificatie: in overeenstemming met artikel 16, AVG, heeft u het recht rectificatie en/of aanvullen van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt op "Bewerken" klikken om de informatie in uw account te corrigeren via "Instellingen" - "Accountinstellingen" - "Account bewerken".

- Recht op beperking van de verwerking: u kunt op grond van artikel 18, AVG, verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Recht op gegevenswissing: (recht op vergetelheid): op grond van artikel 17, AVG, heeft u onder bepaalde omstandigheden verder het recht om te eisen dat de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, gewist worden. U kunt uw recht ook uitoefenen door rechtstreeks een e-mail te sturen naar datenschutz@miele.de Overweeg dit zorgvuldig voordat u dit doet, want deze procedure is onherroepelijk.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: in overeenstemming met artikel 20, AVG, heeft u verder het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.

10. Recht van beroep

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de behandeling van uw persoonsgegevens door de voor u of ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming. 

11. Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21, AVG, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen of als uw bezwaar verband houdt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor persoonlijke reclamedoeleinden. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt toegepast zonder aanduiding van een specifieke situatie.

Naar boven