In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Laatst gewijzigd op 2 augustus 2022

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Registratie Mijn Miele en Miele Mobile App
Op onze website of via de Miele Mobile app kunt u een Mijn Miele account aanmaken. Heeft u een account aangemaakt, dan kunt u hiermee online uw persoonlijke gegevens wijzigen, uw Miele-apparaat registreren waarna u direct de gebruiksaanwijzing beschikbaar hebt en de juiste accessoires, bestellingen uit het verleden direct opnieuw bestellen in de Miele Shop, de status van bestellingen en afspraken bekijken en uw interesses aangeven voor de Miele-nieuwsbrief.

Voor het aanmaken van een Miele account vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvragen binnen Mijn Miele goed te kunnen verwerken:

 • Een bestelling plaatsen in de Miele Shop: uw gegevens hebben wij nodig om de (koop)overeenkomst met u te sluiten en af te handelen. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij de door u bestelde producten mogelijk niet leveren.
 • Een serviceafspraak maken: uw gegevens hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat onze servicetechnicus bij u de benodigde reparaties kan uitvoeren en contact met u kan opnemen. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de serviceovereenkomst.
 • Een kookworkshop boeken: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • Een afspraak maken met één van onze adviseurs: uw gegevens hebben we nodig om de afspraak te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om hiervoor uw gegevens te verwerken zodat wij u zo goed mogelijk van advies kunnen voorzien over onze producten en diensten.
 • Aanmelden voor een kookdemonstratie: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van uw apparaten. Dit omvat het gebruik van uw e-mailadres om u tijdig te kunnen informeren over mogelijke problemen met apparaten of tips om dit te voorkomen. Dit ter stimulering van optimaal gebruik van de apparatuur die u in bezit heeft.

Zodra u besluit uw account op te heffen zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken. Wilt u één van bovenstaande zaken regelen zonder een Mijn Miele account, neem dan telefonisch contact met ons op.

 

Verbeteren producten en dienstverlening
Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn, zoals uw geslacht, naam en adres. Deze persoonsgegevens kunnen wij combineren met gegevens uit openbare bronnen die wij via EDM B.V. verkrijgen, zoals data van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en uit de BAG (Basis Administratie Gebouwen). Door deze gegevens te combineren hebben wij meer kennis over u, zoals uw gezinssamenstelling en uw woonomgeving en kunnen wij onze producten en diensten daar beter op afstemmen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij hiermee de kwaliteit van onze producten en dienstverlening kunnen verbeteren.Commerciële communicatie
Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven voor marketing- en reclamedoeleinden, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor de e-mailnieuwsbrief, klanttevredenheidsonderzoeken, app-meldingen, Miele Club nieuwsbrief enz., of als we anderszins uw gegevens mogen verwerken voor de voornoemde doeleinden op de rechtsgrondslag van ons gerechtvaardigde belang, vindt de gegevensverwerking die nodig is in het kader van het leggen van contact plaats op de rechtsgrondslag van uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG of ons gerechtvaardigde belang, artikel 6, lid 1, (f). Het is mogelijk dat commerciële communicatie wordt aangeboden via onze externe dienstverleners. Deze dienstverleners treden voor ons op als verwerkers. U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden of uw toestemming aan ons intrekken (bijv. via de afmeldlink in de e-mail of door ons een e-mail of brief te sturen).

Basispersonalisering
Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, verwerken wij de door u verstrekte contactgegevens (uw e-mailadres en naam, telefoonnummer en/of Miele account, indien van toepassing) met het oog op het verzenden van de commerciële basiscommunicatie via e-mail, sms of de Miele apps.

Daarnaast verwerken we ontvangst- en leesbevestigingen die via de commerciële communicatie zijn ontvangen, evenals informatie over de links waarop u heeft geklikt. Als u op een link in de commerciële communicatie klikt, verwerken wij ook door cookies verzamelde informatie over uw gebruikersgedrag op de website, waartoe u toegang heeft via een link binnen de verzonden commerciële communicatie. We slaan deze informatie over uw gebruikersprofiel op en gebruiken deze om de inhoud van onze commerciële communicatie beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses. We bewaren deze personalisatie-informatie voor dit doel gedurende 2 jaar.

In het kader van de commerciële basiscommunicatie informeren wij u over nieuws in het Miele assortiment, door Miele georganiseerde evenementen en klantenenquêtes waaraan u kunt deelnemen.

Wij informeren u over Miele evenementen in de omgeving van uw woonplaats op basis van de door u opgegeven postcode van uw woonplaats.

Bovendien verwerken wij uw interesses in specifieke Miele producten en diensten die u mogelijk heeft ingediend in het kader van de registratie voor de commerciële communicatie.

Rekening houdend met eventuele Miele apparaten of Miele producten die u mogelijk al heeft gekocht en in de toekomst bij Miele zult kopen of die u registreert en zal registreren (toevoegen aan uw Miele account), stemt Miele de geabonneerde commerciële communicatie af op uw interesses/behoeften. Dit omvat onder andere herinneringen aan een garantieverlenging en het inwisselen van de voucher voor verbruiksartikelen die bij het betreffende apparaat zijn gevoegd. Met dat doel verwerken wij ook uw bestelgeschiedenis.

Miele verwerkt uw bestelgeschiedenis (voor zover relevant ook met terugwerkende kracht) gedurende vijf jaar.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. Wij bewaren de contactgegevens en uw toestemming voor de vermelde doeleinden gedurende vijf jaar na elk gebruik.

U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip per e-mail (nieuwsbrief@miele.nl) of schriftelijk (Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Geavanceerde personalisering
Om aan uw individuele behoeften te voldoen, verwerken wij de Miele diensten die u heeft gebruikt en in de toekomst zult gebruiken (bijv. leverings- en/of installatiedienst, onderhoudswerkzaamheden, individueel productadvies en contact opnemen met de klantenservice van Miele) en service opdrachten die in opdracht van u zijn uitgevoerd. Als onderdeel van de informatie over service opdrachten verwerkt Miele de details van de betreffende reparatieopdracht, de reden van de schade en eventuele uitgevoerde herstelmaatregelen (reparaties).

We bewaren deze informatie (geavanceerde personalisering) voor dit doel gedurende 3 jaar.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip per e-mail (nieuwsbrief@miele.nl) of schriftelijk (Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Volledige personalisering
Voor onze volledige personalisering verwerken wij de gegevens uit onze commerciële communicatie zoals hierboven in detail beschreven en de volgende gegevens:

·        Gegevens verzameld met Firebase voor Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze Miele apps, bijvoorbeeld: openen, klikken en leestijd. Meer informatie is te vinden in de betreffende app – uw gegevens worden alleen verwerkt als u ons uw toestemming heeft gegeven om de gebruiksgegevens in de betreffende app te evalueren.

·        Gegevens die worden verzameld tijdens uw bezoeken aan onze website (www.miele.nl) met behulp van de Bloomreach Engagement-oplossing, zoals uw gebruiksgedrag (bijv. bekeken producten, producten in de winkelwagen, enz.) – uw gegevens worden alleen verwerkt als u contact met ons opneemt en uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van gegevens via cookies en soortgelijke trackingtechnologieën en voor de evaluatie van gebruiksgegevens wanneer u onze website bezoekt.

We verwerken deze gebruiksgegevens alleen als we deze hebben verzameld voor reclamedoeleinden op basis van uw afzonderlijke toestemming en deze kunnen koppelen aan uw gebruikersprofiel.

We bewaren deze informatie (volledige personalisering) voor dit doel gedurende 2 jaar. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip per e-mail (nieuwsbrief@miele.nl) of schriftelijk (Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Commercieel aftersales contact
Als we uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met het bestellen van goederen of diensten, zullen we uw e-mailadres ook verwerken om u in de toekomst per e-mail te informeren over soortgelijke goederen of diensten. U kunt er te allen tijde om verzoeken dat u dergelijke informatieve e-mails niet langer van ons ontvangt (recht van bezwaar). Stuur hiervoor een e-mail naar (nieuwsbrief@miele.nl) of naar de contactgegevens op de website. U maakt geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij direct marketing om u te informeren over soortgelijke producten en diensten artikel 6, lid 1, (f) AVG.Afhandelen van vragen en verzoeken
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.


Klantenservice
Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.
 

Go Instore 
Op onze website maken we gebruik van de diensten van Go Instore, die geleverd wordt door Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Door gebruik te maken van deze diensten, wordt u verbonden met ons Miele Experience Center (MEC), zodat u een digitale presentatie kunt ontvangen van onze producten. U dient hiervoor uw microfoon te activeren. De video-audiostream wordt niet opgeslagen. In dit kader worden uw persoonsgegevens (IP-adres en verdere informatie die u met ons MEC Team hebt gedeeld) verwerkt. We hebben een gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Indien het doel van uw verzoek het sluiten van een contract is, dan is de rechtsgrondslag op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. In het geval dat u akkoord gaat het gebruik van analytische cookies, dan zullen we uw interactie met onze Go Instore diensten en uw bijbehorende gebruik van de webshop, gebruiken voor verkooptoeschrijvingsdoeleinden. Wanneer u contact met ons opneemt, worden de aan ons doorgegeven gegevens verwijderd na voltooiing van uw verzoek, voor zover wij niet verplicht zijn om deze op te slaan om redenen die gebaseerd zijn op het handels- en belastingrecht. Verder gebruiken wij cookies voor het leveren van diensten. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid. Ga voor meer informatie over Sym-Sys Ltd en de diensten van Go Instore naar www.goinstore.com.

Koophulp
Op onze website gebruiken we een Guided Selling-dienst die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland (“Neocom”). De Guided Selling-dienst helpt u om sneller en efficiënter het juiste product te vinden. Na slechts een paar vragen worden de eerste productsuggesties gedaan. De producten worden ingevuld op basis van hoe goed deze passen bij uw behoeften. U kunt zelf beslissen of u de dienst wilt gebruiken. In dit kader verwerken wij alleen metagegevens van een HTTP-webaanvraag als verwijzer, uw IP-adres, browsertaal en gebruikersagent (type en versie browser/besturingssysteem) en uw gegevens die met ons zijn gedeeld via de dienst. De gegevens worden niet opgeslagen. We verwerken uw gegevens om u de dienst aan te bieden. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, (a) AVG. Als u een product koopt, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens artikel 6, lid 1, (b) AVG. Neocom treedt namens ons op als verwerker en handelt volgens onze instructies.

In het kader van het gebruik van diensten slaan we ook informatie op in uw sessieopslag, voornamelijk om een gebruiker te identificeren tijdens meerdere browsersessies. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring. Ga voor meer informatie over Neocom en de Guided Selling-dienst naar https://neocom.ai/.


Qualtrics
Op onze website maken we gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, voor klant-, product- en merkonderzoeken om onze producten en diensten regelmatig te verbeteren. Wanneer u een enquête invult, worden alleen loggegevens (datum en tijdstempel/informatie voor uw browser en browserinstellingen/informatie over uw smartphone/tablet/gebruiksdatum) verwerkt. U kunt zelf beslissen of u mee wilt doen aan een enquête. Als u niet wilt deelnemen, kunt u het pop-upvenster van de enquête gewoon sluiten met de X-knop in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster. De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is uw toestemming, artikel 6, lid 1(a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. 
In het kader van het gebruik van de diensten van Qualtrics gebruiken we ook cookies van Qualtrics, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies van Qualtrics vindt u in onze cookieverklaring. Voor meer informatie over Qualtrics LLC en het gebruik van persoonsgegevens door Qualtrics kunt u terecht op https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Informatie binnen het venster Enquête
Om onze enquêtefunctie aan u te kunnen bieden, moeten we cookies gebruiken. Zonder dergelijke technologie kan de dienst niet worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring en cookieverklaring.


2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.
Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening werken wij samen met EDM B.V. EDM B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en het verstrekken aan ons van uw persoonsgegevens. Hoe EDM B.V. uw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt kunt u lezen op https://evenoverdata.nl. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens uit openbare bronnen door ons en/of EDM B.V. of op andere wijze uw rechten onder de AVG wilt uitoefenen kunt u dit doen door contact op te nemen met ons (zie hieronder bij paragraaf 5. Uw rechten) of met EDM B.V. (zie het contactformulier op hun website). Wij zullen er samen met EDM B.V. voor zorgen dat uw verzoek in overeenstemming met de AVG wordt afgehandeld.3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar via onze website.5. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- Inzage te geven in uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te beperken
- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.6. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via info@miele.nl.


Open als PDF-bestand

Cookiemelding

Op deze website wordt door Miele gebruikgemaakt van zogeheten cookies. In dit beleid leggen we in detail uit welke soorten cookies Miele gebruikt, welke gegevens door hen worden verwerkt, de levensduur van de cookies en uw rechten met betrekking tot cookies. Uw huidige instellingen met cookies waarvoor toestemming vereist is, zien er als volgt uit:

1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of eindapparaat worden geplaatst wanneer u onze websites gebruikt. Wanneer u de Miele website bezoekt, kan een cookie op uw systeem worden opgeslagen. Deze bevat een individuele reeks karakters die kan worden gebruikt om uw browser te identificeren bij een volgend bezoek aan de website. Er zijn twee basistypen cookies:

 • Tijdelijke cookies: Deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens uw bezoek aan onze website tijdelijk op uw computer of eindapparaat opgeslagen en vervolgens verwijderd.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven voor langere tijd op uw computer staan.

In het algemeen maakt Miele gebruik van verschillende Internet technologieën (bijv. cookies, Java-Script) om het gebruik van de Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren. Dit betekent dat:

 • Om u te identificeren wanneer u inlogt op onze webwinkel en om ervoor te zorgen dat geldige, voor u geoptimaliseerde beveiligingsnormen in acht worden genomen.
 • Om ons te helpen producten te onthouden die u aan uw winkelmand of favorieten heeft toegevoegd.
 • Om u de hoeveelheid producten te tonen die u aan uw winkelmand of favorieten op de website heeft toegevoegd.
 • Om ons te herinneren aan de door u gekozen taal tijdens de sessie, zodat u gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.
 • Om gegevens te analyseren, zoals de evaluatie van het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. We gebruiken de resultaten van deze analyse om onze website te optimaliseren.
 • We gebruiken ook zogenaamde marketingcookies van derden met het oog op retargeting/remarketing en het plaatsen van gepersonaliseerde online advertenties.

Merk op dat het voor Miele noodzakelijk is dat u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op zijn eigen interface kenbaar maakt, maar door de cookie-instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Meer browser-specifieke informatie over het verwijderen van cookies vindt u hier:

Houd er echter rekening mee dat als u de cookies uitschakelt, u mogelijk niet meer alle functies van de website kunt gebruiken. In het menu van de meeste browsers vindt u instelmogelijkheden voor het gebruik van cookies. Meestal heeft een browser de volgende instelmogelijkheden:

 • Bekijk cookies,
 • Laat cookies toe,
 • Schakel alle of bepaalde cookies uit,
 • Schakel alle cookies uit bij het sluiten van de browser,
 • Blokkeer cookies,
 • Laat weten wanneer er een cookie wordt ingesteld,
 • Bezwaar tegen het tracken van de webanalyse (opt-out).

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een banner u over het gebruik van cookies en vraagt u om uw toestemming voor cookies waarvoor toestemming nodig is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, hetgeen wij in detail uitleggen in dit cookiebeleid.
 

2. Google Tag Manager

Op onze website maken we gebruik van een dienst voor tag management, namelijk Google Tag Manager, die wordt verstrekt door Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin. Met Google Tag Manager kunnen websites makkelijk en snel meetcodes en gerelateerde codefragmenten, die we samen “tags” noemen, op hun websites of mobiele toepassingen aanpassen. Zodra het kleine segment van Tag Manager-code aan een project is toegevoegd, kan de website veilig en makkelijk analyses en tag-configuraties voor meting lanceren vanaf een gebruikersinterface via het web.

De Google Tag Manager helpt ons om cookies en volgtags te implementeren en te beheren. De Google Tag Manager gebruikt geen eigen cookies, maar de Google Tag Manager activeert andere cookies en volgtags indien en voor zover u expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dergelijke cookies en volgtags. U vindt gedetailleerde informatie over elk van dergelijke cookies en volgtags in dit cookiebeleid. In de context van het gebruik van Google Tag Manager verwerken Google en wij uw IP-adres en een unieke identificatie. Uw gegevens worden buiten het grondgebied van de Europese Unie verwerkt. Om een gepast niveau van gegevensbescherming te garanderen, hebben wij en Google afspraken gemaakt rond standaardbepalingen in onze contracten, die door de Europese Commissie gepubliceerd werden. De juridische basis voor het gebruik van Google Tag Manager en gerelateerde activiteiten van gegevensverwerking is legitiem belang, Art. 6, lid 1 onder f) GDPR. Dit legitieme belang is de bijstand die Google Tag Manager ons verstrekt bij het implementeren en beheren van ons gebruik van cookies en volgtags.

 

3. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van hun functies, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chat-tool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website onbeschikbaar.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (beter bekend als GDPR). De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken zijn over het algemeen zogenaamde sessiecookies, die over het algemeen automatisch worden verwijderd na afloop van de browsersessie.

3.1 SAP Customer Data Platform (voorheen Gigya)

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor essentiële doeleinden die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Germany (“SAP”). We gebruiken een serie noodzakelijke cookies die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP en die noodzakelijk zijn om de website correct te laten functioneren. SAP biedt een platform voor klantidentiteitbeheer, waaronder klantprofielen, voorkeuren, opt-ins en toestemmingsinstellingen. Hier kunt u meer informatie vinden over het SAP-klantgegevensplatform.

3.2 Neocom.ai – Koophulp

Op onze website gebruiken we de Guided Selling-dienst, een zogenaamde koophulp, die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland (“Neocom”). Om u onze Guided Selling-dienst te kunnen aanbieden, moeten we gebruikmaken van een technologie genaamd “sessieopslag” om meerdere toepassingen van de Guided Selling-dienst in één browsersessie te groeperen. Zonder dergelijke technologie kan de Guided Selling-dienst niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen gebruikt als u het gebruik van de Guided Selling-dienst actief aanvraagt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor uitgebreidere informatie over Neocom en gegevensverwekingsactiviteiten gerelateerd aan het gebruik van de Guided Selling-dienst.

3.3 Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Go Instore, geleverd door Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, United Kingdom. Sym-Sys Ltd. gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën zoals "Session Storage" en "Local Storage" om de diensten te leveren. Zonder deze technologieën zijn de diensten van Go Instore niet bruikbaar. Deze technologieën worden alleen gebruikt als u actief verzoekt om gebruik te maken van de Go Instore diensten. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore diensten vindt u op www.goinstore.com.

3.4 Verdere details

Meer details over de essentiële cookies die wij gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

 

Naam

Derde partij

 

(Nadere bijzonderheden zijn hierboven uiteengezet)

Doel

 

(Nadere bijzonderheden zijn hierboven uiteengezet)

Bewaartermijn

gig_bootstrap_<apiKey>

SAP

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies
Specifiek: Intern cookie voor de Web SDK
en wordt gebruikt om in te loggen

12 Maanden

gig_canary

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies
Specifiek: Geeft aan of de client de canary
versie van de WebSDK gebruikt.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

gig_canary_ver

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: De versienaam van de canary
versie van de WebSDK.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

Gmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om de ingelogde
gebruiker te identificeren

12 Maanden

Gig_hasGmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Intern cookie voor de Web SDK
en wordt gebruikt om in te loggen

12 Maanden

cookieUse

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Beheer van Cookie-toestemming

6 maand

ds-session-id

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Een uniek nummer dat de server
van een website aan een specifieke gebruiker
toekent voor de duur van het bezoek van die gebruiker

Sessie

JSESSIONID

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Platform session cookie voor
algemene doeleinden, gebruikt door sites geschreven
in JSP. Gewoonlijk gebruikt om een anonieme
gebruikerssessie door de server te laten voortduren.

Sessie

Shop_domestic_dk

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Deze cookie slaat informatie op om
gebruikers te onthouden die zijn ingelogd en hun
lidmaatschapsstatus.

Sessie

apiDomain_<apiKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt
noodzakelijke cookies

Specifiek: De gedeelde domein-API-oproepen voor
alle sites in een groep moeten worden verzonden naar.

12 Maanden

gac_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gebruikt om server geïnitieerde login te triggeren.

Het wordt ingesteld door

de implementatie, en gewist

wanneer het wordt gebruikt

doorde Web SDK

_gig_APIProxy_enabled

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om aan te geven of APIProxy moet
worden gebruikt of niet.

 

_gig_comments_nickname

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Opmerkingen gast bijnaam.

12 Maanden

_gig_comments_email

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Opmerkingen gast e-mail.

12 Maanden

_gig_comments_cb_<provider>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt
door de gebruiker.

12 Maanden

_gig_comments_selected_<provider>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt
door de gebruiker.

N/A

_gig_comments_selected_providers

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst geselecteerde aanbieders van aandelen.

12 Maanden

_gig_comments_locked

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een gastgebruiker ten minste één reactie
heeft geplaatst.

12 Maanden

_gig_comments_sort

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst geselecteerde gebruiker sorteren.

12 Maanden

_gig_comments_is_guest

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Geeft aan dat de gebruiker commentaar geeft als
gastgebruiker.

12 Maanden

gig-comments (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: ID's van opmerkingen gemarkeerd door de gebruiker.

-

gig_debug

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om de debug UI te activeren.

2 seconde

_gig_dbgConsole_log

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om logging voor debugging te
activeren.

3 seconden

_gig_email

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst gebruikte e-mailadres in aandeel (bij het
verzenden van e-mail).

12 Maanden

_gig_gmidt (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gebruikerscookie.

30min

_gig_llu

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste login provider gebruikersnaam voor login
"Welkom terug" scherm.

12 Maanden

_gig_llp

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste login provider naam voor login "Welkom
terug" scherm.

12 Maanden

_gig_lt / glt_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Login Token voor authenticatie.

Kan worden geconfigureerd
in gigya site

gig_last_ver_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste tijdstip van verificatie van de sessie wanneer
de site de eigenschap verifyLoginInterval van global CONF
gebruikt om herverificatie te triggeren.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gigya's Single Sign On (SSO) groep login token.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>_exp

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: SSO verval.

12 Maanden

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Ingetrokken login tokens in een SSO groep. Geeft in
SSO-scenario's aan de Web SDK aan dat het huidige token
werd ingetrokken, zodat de gebruiker kan worden uitgelogd.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>_session

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Geeft aan of de groepslogin tokensessie nog
steeds geactiveerd is.

-

gig_loginToken_<APIKey>_visited

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om bij te houden welke sites
binnen dezelfde SSO-groep worden bezocht.

12 Maanden

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt
door de gebruiker.

12 Maanden

_gig_shareUI_lastUID

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst ingelogde UID.

12 Maanden

_gigRefUid_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste verwijzer Gebruikers ID.

12 Maanden

_gig_ssoToken_<apikey> (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: SSO Token per API.

dynamisch

_gig_ssoToken (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: SSO Token.

dynamisch

gig_toggles

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Deze waarde wordt naar Gigya gestuurd om
toggles te identificeren waar het back-end gedrag van
afhangt om de gespecificeerde toggle te verwerken.

-

gig3pc

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of 3rd party cookies zijn geblokkeerd om
te voorkomen dat u elke keer moet controleren.

48 uur

gig3pctest

(when using bypassCookiePolicy
in the globalConf)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Een tijdelijke cookie die wordt gebruikt om te
controleren of cookies van derden zijn geblokkeerd.

1 seconde

gigyaSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Slaat de gebruikersinstellingen voor delen lokaal op.

-

glnk

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Ticket voor 2e fase van inloggen.

-1 Dagen (Verlopen van de cookie)

gmSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Lokaal opgeslagen loyaliteitsinstellingen.

-

gst

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Server ticket voor 2e fase van inloggen.

30 Minuten

GSLM_<siteID>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Session magic cookie.

NA

hasGmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Interne cookie voor de Web SDK

13 Maanden

reactionState-down_<barId>
(Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Per reactie en barID - De laatste reacties die door
de gebruiker zijn gemaakt.

voor altijd

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Deze cookie wordt door SAML SP opgeslagen
om de SAML sessie informatie te beheren en specifiek
de parameters die nodig zijn voor het uitloggen.

12 Maanden

gltexp_<apikey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Login Token Vervaldatum.

dynamisch

_gig_<id>_cb

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Callback voor luisteraar.

12 Maanden

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build>
(Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: WebSDk instellingen.

voor altijd

Gmid (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gebruikerscookie.

Voor altijd

ucid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Unieke computeridentificatie die wordt gebruikt
voor het genereren van rapporten, en die door de Web SDK
wordt gebruikt om opgeslagen respons te krijgen.

13 Maanden

Ucid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Unieke computeridentificatie voor unieke
gebruikersrapportagedoeleinden.

Voor altijd

mielestorefrontRememberMe

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Op basis van deze cookies wordt de gebruiker
automatisch ingelogd(op basis van de in Backoffice
ingestelde inloggegevens).

6 maanden

Cookie_policy_accepted

Dentsu

Traceert cookietoestemming

255 dagen

 

SESSIE-ID

Neocom

Algemeen: Neocom.ai – Koophulp

Specifiek: Neocom bewaart een anonieme
sessie-identifier in de sessieopslag om meerdere
toepassingen van de dienst in één browsersessie te
groeperen. 

Sessie

'gis_visit' (Local Storage)

SYM-SYS Ltd.

Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker de dienst voor de eerste keer gebruikt

 

Sessie

'viewed-broadcast-uuid' (Local Storage)

Wordt gebruikt om de gebruikstijd te meten

Sessie

'viewed-broadcast-type' (Local Storage)

Wordt gebruikt om de gesprekstijd te meten

Sessie

gis-chat-user-name' (Local Storage)

Gebruikt om de gebruikersnaam te onthouden tijdens een chat

Sessie

"ctaAutoPlayDismissed" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de tijd te meten wanneer de CTA autoplay functie voor het laatst is afgesloten

Sessie

"ctaAutoPlayMaximisedShown" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de tijd te meten wanneer de CTA autoplay fucntie voor het laatst is getoond

Sessie

broadcast-contact-capture' (Local Storage)

Voorkomt meerdere verzoeken om contactgegevens na broadcast weergave

Sessie

'show-available-clerk' (Local Storage)

A/B bediening om beschikbare profielfoto’s op het verbindingsscherm weer te geven

Sessie

'cta-awareness-message-closed' (Local Storage)

gebruikt om CTA-berichten opnieuw weer te geven

Sessie

"pollingStartTimeStamp" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de beschikbaarheidsquery te beheren na interactie van de klant met een niet-beschikbare CTA

Sessie

"oneToOneEngagement" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de weergave van Service Intro Video’s te regelen

Sessie

"cta-roundel-closed" (Local Storage)

Wordt gebruikt om het opnieuw verschijnen van de CTA te regelen nadat klanten deze hebben gesloten

Sessie

'gis-broadcast-preview-display' (Local Storage)

Legacy waarde die wordt gebruikt om de gif-engagement te regelen

Sessie

'video-viewed' (Local Storage)

Dit wordt gebruik om bekeken video’s van de gebruiker bij te houden

Sessie

 

 

4. Analytische cookies

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies die een analyse van uw gebruiksgedrag mogelijk maken (zogenaamde analytische cookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Frequentie van paginabezoeken
 • Zoeken op trefwoorden
 • Gebruik van websitefuncties

Uw gegevens die door middel van de cookies worden verzameld zijn gepseudonimiseerd zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen zonder aanvullende gegevens.

Deze verwerking stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van gegevens is de toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, door naar dit cookiebeleid terug te keren en de knop voor analytische cookies in het begin van het beleid om te zetten naar “uit”.

Sommige analytische cookies worden verstrekt en/of gebruikt door derden. Details over de externe partijen en hun instrumenten waar we analytische cookies voor gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

Sommige analytische cookies worden door derden aangeboden en/of geraadpleegd. De details van de derde partijen en hun tools waarvoor we analytische cookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

4.1 Google

Op onze website gebruiken we verschillende analytische cookies die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd volgens de Ierse wet (registratienummer: 368047) en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Meer informatie over deze privacypraktijken van Google vindt u hier.

Meer informatie over de specifieke Google-tools die we gebruiken voor analytische doeleinden worden hieronder beschreven.

4.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken wij de uitbreiding van de IP-afscherming (zogenaamde IP-afscherming), d.w.z. dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt overgedragen en daar wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als u een Google-accounthouder bent en toestemming hebt gegeven voor het personaliseren van reclame ("Ads-Personalisatie"), dan omvatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze reclamemaatregelen (inclusief cross-device rapporten), demografie en de belangen van onze gebruikers, evenals functies voor cross-device levering van online reclame. In dit geval is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR).

U kunt uw instemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies geven of intrekken via de instellingen in het begin van dit beleid. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door Google Analytics door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist.

4.1.2 Google Optimize

Google Optimize is een A/B-testtool die wordt aangeboden door Google. Optimize stelt ons in staat te experimenteren met verschillende manieren om u content aan te bieden. Voor dit doel gebruikt Optimize cookies om inhoudsvarianten op een gebruiker te targeten en een cookie voor inhoudsexperimenten om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Bovendien kan Optimize gebruikersactiviteiten toewijzen aan specifieke Google-advertenties om marketingcampagnes te evalueren.

Ga voor meer informatie over Google Optimize naar https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=nl

4.2 Oracle - AddThis Tools

Op onze website gebruiken we AddThis Tools van Oracle Corporation om gebruikers in staat te stellen onze inhoud te delen, te volgen, te bekijken, aan te bevelen en ermee te communiceren.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.oracle.com/nl/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

4.3 Go Instore – SYM-SYS Ltd. – Verkooptoeschrijving

In het geval dat u akkoord gaat het gebruik van analytische cookies, dan zullen we uw interactie met onze Go Instore diensten en uw bijbehorende gebruik van de webshop, gebruiken voor verkooptoeschrijvingsdoeleinden. De gegevens worden geanonimiseerd en zal het heridentificeren naar een specifieke gebruiker niet toelaten. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore dienst vindt u op www.goinstore.com.

4.4 Verdere Details

U kunt de analytische cookies deactiveren. Meer details over alle individuele analytische cookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Derde partij

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Doel

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Bewaartermijn

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: Google Analytics
 

 

2 jaar

_gid

 

24 uur

 

_gat

1 minuut

 

 

AMP_Token

 

30 seconden tot 1 jaar

 

 

Dc gtm UA- XXXXXXXX-X

Blijvend

_gaexp

Algemeen: Google Optimize

Specifiek: Wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen en het verlopen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen

90 dagen

__atuvc


Oracle Marketing & Data Cloud klanten en partners, en dienstverleners

Algemeen: Oracle - AddThis Tools

Specifiek: Deze cookies zijn gekoppeld aan de AddThis social sharing widget die bezoekers in staat stelt om inhoud te delen met een scala aan netwerk- en uitwisselingsplatforms.

1 jaar

__atuves

30 minuten

gis-chat-call-user-uuid (Local Storage)

SYM-SYS Ltd.

Wordt gebruik om een gebruiker als anoniem te identificeren voor verkooptoeschrijving

Sessie

 

 

5. Marketingcookies

Wij maken gebruik van zogenaamde marketingcookies van derde aanbieders met als doel retargeting/remarketing en het tonen van online advertenties.

Bij retargeting dan wel remarketing gaat het om technologieën waarbij gebruikers die eerder een bepaalde internetpagina hebben bezocht, ook na het verlaten van deze internetpagina nog passende advertenties te zien krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk internetgebruikers ook buiten onze eigen internetpagina te herkennen en hiervoor worden cookies van de dienovereenkomstige dienstverlener gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het gebruiksgedrag tot op dat moment. Als gebruikers bijvoorbeeld bepaalde producten bekijken, kunnen ze deze of vergelijkbare producten later als advertentie op andere internetpagina's te zien krijgen. Het gaat hierbij om gepersonaliseerde advertenties die op de behoeften van een individuele gebruiker zijn aangepast. Voor deze gepersonaliseerde advertenties is het niet nodig dat naast de herkenning van de gebruiker ook een identificatie plaatsvindt. De gegevens die voor retargeting dan wel remarketing worden gebruikt, worden door ons dan ook niet met andere gegevens in verband gebracht.

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6 lid 1 sub a  van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor toekomstig gebruik intrekken.

Wij gebruiken dergelijke technologieën voor de weergave van online advertenties. Voor de weergave van advertenties zetten wij derde aanbieders in. Details over derde aanbieders (en hun tools) die marketing- en doelgerichte cookies aanbieden en/of daar toegang toe hebben, worden hieronder toegelicht.

5.1 Facebook

Op onze website bieden we en/of maken we gebruik van marketingcookies van  meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook” of “Meta”). Verdere informatie over deze Facebookdiensten vindt u hier.

Verdere informatie over de specifieke Facebook-marketingtools die we gebruiken, wordt hieronder beschreven.

5.1.1 Facebook-marketing

Facebook-cookies worden gebruikt indien u een Facebook-account hebt, gebruik maakt van de Meta-producten, o.a. de Facebook-website en -apps, of websites en apps bezoekt die gebruik maken van Meta-producten (o.a. de vind-ik-leuk-knop of andere Meta-technologieën). Met de Facebook-cookies kunnen we uw activiteiten op onze website volgen om de effectiviteit van onze conversiefunnel te analyseren en onze website regelmatig te verbeteren. Bovendien kunnen we met de Facebook-cookies de remarketingfunctie van Facebook, “Custom Audiences” (specifiek publiek) gebruiken. Hiermee kunnen gebruikers van de website advertenties te zien krijgen op basis van hun interesses (“Facebook Ads”) in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk van Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces. U vindt meer informatie over de Conversietracking van Facebook, Custom Audiences van Facebook en gerelateerde activiteiten rond dataverwerking in ons privacybeleid.

Bovendien is het dankzij de Facebook-cookies mogelijk om u de Meta-producten aan te bieden en de informatie die zij over u hebben ontvangen, te begrijpen; o.a. informatie over uw gebruik van andere websites en apps, ongeacht of u geregistreerd of aangemeld bent.

De Facebook-cookies ontvangen de volgende datatypes: http headers, Pixel-specifieke data, Button Click Data, Optionele Waarden en Formulierveldnamen. Verdere informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

5.2 Google

Zoals hierboven reeds vermeld, gebruiken we op onze website verschillende cookies voor analytische en/of marketingdoeleinden die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd volgens de Ierse wet (registratienummer: 368047) en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").Meer informatie over deze Google-services vindt u hier.

Verdere informatie over de specifieke Google-marketingtools die wij gebruiken, worden hieronder beschreven.

5.2.1 Google Ads

Google Ads is een door Google ontwikkeld online advertentieplatform, waar adverteerders betalen om korte advertenties, serviceaanbiedingen, productlijsten, video-inhoud weer te geven en installaties van mobiele apps binnen het netwerk van Google Ads voor internetgebruikers te genereren. Het kan advertenties plaatsen in de resultaten van zoekmachines zoals Google Search en op niet-zoekbare websites, mobiele apps en video's.

Meer informatie over Google Ads vindt u hier.

5.2.2 Remarketingfunctie van Google

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we onze gebruikers op andere sites binnen het netwerk van Google Ads advertenties tonen (dit zijn “Google ads” of advertenties op andere websites), rekening houdend met hun interesses. Hiertoe slaat  Google in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of -websites in het Google-displaynetwerk bezoeken een cijfer op. Dit cijfer, dat we een “cookie” noemen, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te volgen. Dit cijfer wordt gebruikt om een internetbrowser op een specifieke computer te identificeren, niet om een individu te identificeren, en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies kunt geven of intrekken, gewoonlijk via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u ook het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in te installeren via de volgende link: www.google.com/settings/ads/plugin

5.2.3 Google conversietracking

We gebruiken in dit verband ook de conversietracking van Google. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies van 30 dagen op uw apparaat geplaatst. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor Google Ads-klanten op te stellen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies kunt geven of intrekken, gewoonlijk via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u ook advertenties op basis van interesse op Google in uw browser uitschakelen door op “Off” te klikken in https://adssettings.google.de/authenticated of via een opt-out via https://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Andere Google Marketing Platform-diensten (Google Campaign Manager 360)

Onze website maakt ook gebruik van andere diensten van het Google Marketing Platform (vroeger “Google Doubleclick”). Deze diensten maken gebruik van cookies om advertenties te tonen die voor gebruikers relevant zijn, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker advertenties meer dan een keer te zien krijgt.

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden getoond en zoo voorkomen dat ze meer dan een keer worden getoond. Google kan cookie-ID’s ook gebruiken om conversies te volgen, d.i. of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen.

Uw browser maakt automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server. Volgens Google biedt de integratie van deze diensten Google informatie die u hebt gezien in het overeenkomstige deel van onze website of waar u op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een Google-dienst geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld, kan de provider uw IP-adres opzoeken en opslaan.

Bovendien kunnen we dankzij cookies begrijpen of u bepaalde acties op onze website hebt uitgevoerd nadat u op een van onze advertenties op Google of een ander platform hebt geklikt of deze hebt bekeken (conversietracking) (“floodlight”). Google gebruikt dit cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u in interactie bent getreden op onze websites, zodat we u later doelgerichte advertenties kunnen sturen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies algemeen kunt geven of intrekken via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u tracking voorkomen door de software-instellingen van uw browser te wijzigen (nl. cookies van derden uitschakelen), cookies voor conversietracking uit te schakelen door cookies van het https://www.google.com/settings/ads/-domein in uw instellingen te blokkeren, met betrekking tot advertenties op basis van interesses van providers die deel uitmaken van de zelfregelende About Ads-campagne, door te klikken op de koppeling https://www.aboutads.info/choices of door te klikken op de koppeling www.googleadservices.com. We willen duidelijk maken dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volop kunt gebruiken.

Verdere informatie over het Google Marketing Platform vindt u op https://marketingplatform.google.com/. U vindt ook bijkomende informatie op het Network Advertising Initiative (NAI) via https://www.networkadvertising.org/.

5.3 Microsoft Ads Remarketing and Conversion Tracking

Op onze website bieden we en/of maken we gebruik van marketingcookies van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US ("Mircosoft").
Microsoft plaatst cookies op uw apparaat als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website en uw acties kunnen volgen om de effectiviteit van onze conversie te analyseren. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookies, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en advertenties weer te geven.

Meer informatie over Google Ads vindt u hier.

5.4 Verdere details

U kunt marketingcookies deactiveren. Meer informatie over alle afzonderlijke door ons gebruikte marketingcookies vindt u in de onderstaande tabel:

Naam

Derde partij

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Doel

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Bewaartermijn

__exponea_etc__

Bloomreach

Bloomreach Engagement – MyMiele personalisering

7 dagen – 3 jaar (afhankelijk van de browser)

xnpe_[project-token]

3 jaar

__exponea_time2__

60 minuten

__exponea_ab_[ABTestName]__

7 dagen – 3 jaar (afhankelijk van de browser)

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_show__ - Local storage

Blijvend

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_interaction_- Local storage

Blijvend

__exponea_safari_push_subscribed__ - Local storage

Blijvend

__exponea_last_session_ping_timestamp__ - Local storage

Blijvend

__exponea_last_session_start_timestamp__ - Local storage

Blijvend

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show - Local storage

Blijvend

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction - Local storage

Blijvend

__exponea__sync_modifications__- Local storage

Blijvend

__exponea_tracking_definition__ - Session storage

Blijvend


5.5 Bloomreach Engagement – MyMiele personalisering
Wij maken op onze website gebruik van de oplossing Bloomreach Engagement van de aanbieder BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, VS voor de zogenaamde “MyMiele personalisering”. Door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën verzamelen wij informatie over uw gebruiksgedrag op onze website (www.miele.nl). De cookies bevatten een specifieke ID en kunnen daarmee aan uw gebruikersprofiel worden gelinkt. De informatie die wij via cookies hebben verzameld, slaan wij, voor zover wij hiertoe vanwege een afzonderlijke toestemming gemachtigd zijn, in uw gebruikersprofiel (persoonsgerelateerd) op om de inhoud die wij u op diverse manieren (website, app, etc.) tonen beter op uw persoonlijke interesses af te stemmen. In deze context verzamelen wij de volgende gebruiksgegevens:

·       bekeken producten (incl. productcategorie);

·       producten in het winkelmandje;

·       registratie;

·       inloggegevens;

·       aanmelding voor de nieuwsbrief;

·       checkout;

·       bekeken productinformatie (bijv. energielabel);

·       bekeken productinformatieblad; en

·       updates van het verlanglijstje.

Deze gebruiksgegevens linken wij alleen aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel als u hiervoor afzonderlijk toestemming heeft gegeven. Anders worden deze gegevens niet aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel gelinkt, maar alleen zonder een bijbehorende koppeling verwerkt om op de interesses afgestemde online advertenties te tonen.

Het kan zijn dat uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. In dit geval nemen wij alle vereiste maatregelen in de zin van art. 46 lid  2 AVG om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld door het afsluiten van de Europese standaardclausules voor contracten voor de overdracht van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen. De Europese standaardclausules voor contracten vindt u hier. 

Deze informatie (uitgebreide personalisering) slaan we voor dit doel gedurende 2 jaar op. De juridische grondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

5.6 Qualtrics
We maken gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, om klant-, product- en merkonderzoeken uit te voeren op onze website. Wanneer u een enquête invult, gebruiken we cookies van Qualtrics met ID-waarden, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Zonder dergelijke technologie kunnen de diensten van Qualtrics niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen als u vrijwillig besluit om de Qualtrics-dienst te gebruiken. Voor meer informatie over Qualtrics LLC kunt u terecht op www.qualtrics.com.

Naam

Externe partij

Doel

Bewaarperiode

Enquête-ID

Qualtrics LLC

De cookie wordt gebruikt om de enquêtegebruiker te identificeren en om de enquêtegeschiedenis van de gebruiker op te slaan om de enquêtesessie te volgen of te behouden.

6 maanden

Hash van de sessie-ID en queryparameters die zijn toegewezen aan een sessie-ID

De cookie wordt gebruikt om de hash van de sessie-ID en URL van het antwoord van de gebruiker vast te leggen, zodat de enquêtegebruiker kan terugkeren naar zijn/haar antwoord om door te gaan als “opslaan en doorgaan” is ingeschakeld

Tot 1 jaar of wanneer de sessie is voltooid

QST

De cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

<surveyid><statedata>-reloadSession

Deze cookie is voor enquêtes die een SSO-authenticator gebruiken en wordt gebruikt om Qualtrics te informeren welke sessie opnieuw moet worden geladen nadat de respondent weg gaat en weer terugkomt.

15 minuten

Een hash van de url waaraan “-singleReload” kan worden toegevoegd

De cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

 

6. Wijzigingen aan dit Cookiebeleid

Wij kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen om de veranderingen weer te geven in de cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Lees dit Cookiebeleid daarom regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en gerelateerde technologieën. U kunt zien wanneer dit Cookiebeleid voor het laatste werd aangepast, door de datum “laatst bijgewerkt” boven aan dit Cookiebeleid te controleren.

7. Voor meer informatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@miele.nl.

 

Informatie over gegevensbeveiliging bij Miele

Miele over gegevensbeveiliging

Miele stelt als producent van hoogwaardige en duurzame producten de hoogste eisen aan de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps en webapplicaties. We doen ons uiterste best om kwetsbaarheden vooraf op te sporen en te elimineren, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt. Om die reden is Miele geïnteresseerd in informatie die u heeft over mogelijke risico’s met betrekking tot de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps of webapplicaties.

Kwetsbaarheden en informatie over cyberbeveiliging bij Miele kunt u melden op onze internationale pagina: www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm. Zelfs als u het niet zeker weet: we zullen uw informatie onderzoeken en contact met u opnemen als we nog vragen hebben.

1. Akkoordverklaring
Het bezoeken van de website van Miele Nederland B.V. ('de onderneming') of het gebruiken en/of downloaden van informatie van de genoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website
Alle gegevens die zich op de website van de onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een adviserende, fiduciaire of professionele relatie tussen u en de onderneming. Geen enkel onderdeel van de op deze site verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

3. Koppelingen naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de onderneming, aangezien de onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de onderneming te creëren en u onderkent dat het koppelen van de website van de onderneming aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4. Intellectuele eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de onderneming. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, pictogrammen of html-code, worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de regelgeving van het intellectuele eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de website van de onderneming zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.

5. Garantie en aansprakelijkheid
Alle gegevens op de website van de onderneming worden verstrekt "in hun feitelijke vorm" en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de website van de onderneming te verstrekken, garandeert de onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies of dat de informatie op de website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is. Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor de informatie op ieder gewenst moment zonder nadere kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De informatie op deze site impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de onderneming op u van toepassing zijnde garantie.

6. Gegevensbescherming - Cookies
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door de onderneming worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@miele.nl, waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de afdeling van de onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Op de site van de onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van de onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@miele.nl

7. Gebruikersreacties
De onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (de term "Materialen" heeft betrekking op alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en alle reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website of per e-mail naar de onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of Materialen geeft u de onderneming een onbeperkte en onherroepbare licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, openbaar te maken, aan te passen en te verzenden. De onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te gebruiken op iedere door de onderneming wenselijk geachte wijze.

8. Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

9. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
De onderneming behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Copyright © 2000
De auteursrechten op deze gebruiksvoorwaarden berusten bij Miele. Niets uit deze gebruiksvoorwaarden mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Miele openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Regelmatig komt het voor dat er berichten via e-mails worden verspreid, waarin de suggestie wordt gewekt
dat Miele de afzender is. Vaak gaat het in deze berichten om cadeaus die als blijk van dank voor de aanschaf
van een Miele-apparaat ter beschikking worden gesteld en/of winacties, testacties waaraan u kunt meedoen. Een voorbeeld van een e-mail die nu in omloop is, heeft het onderwerp 'Test en ontvang een stofzuiger van Miele'. Ook deze e-mail is nep.

Wij adviseren u dringend deze berichten niet te openen en direct te verwijderen. Klik niet op de links en voer
geen gegevens in. Door de berichten te openen, op links te klikken of gegevens in te voeren kunnen uw gegevens op een andere plek terecht komen dan bij Miele. U voorkomt hiermee dat criminelen uw computer of de bestanden op uw computer blokkeren en/of uw gegevens worden verspreid, verkocht en misbruikt.
 

Hoe kunt u een nepactie/spam/phishingbericht herkennen?

 • In het bericht vindt u vaak een urgente reden om tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld "doe mee", "claim deze korting" of "ontvang jouw prijs".
   
 • U wordt verzocht op een link te klikken die NIET uitkomt op de website van MIele. Check dit door met de muis over de link te gaan. U ziet vervolgens dat het webadres niet begint met www.miele.nl of nieuwsbrief@miele.nl.
   
 • Het bericht lijkt op een bericht van Miele, maar is NIET door Miele verzonden: het e-mailadres eindigt niet met @miele.nl.
   
 • Social media-berichten die NIET afkomstig zijn van onze geverifieerde pagina's. Een geverifieerde pagina is te herkennen aan het blauwe vinkje bij de naam.
   
 • Er komen vaak schrijffouten in voor en de aanhef is niet persoonlijk.
   
 • De e-mail gaat (bijna) helemaal over een winactie.


Wat kunt u doen met een nepactie/spam/phishingbericht?
U kunt dit altijd melden bij onze afdeling Klantencontacten. De e-mail die u heeft ontvangen, kunt u rechtstreeks doorsturen naar info@miele.nl. Wij gebruiken uw mail om te analyseren en eventueel een waarschuwing op onze site te plaatsen. Verder adviseren wij u de e-mails in uw mailbox te markeren als ‘spam’. Ook kunt u nepberichten melden bij de ACM. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of iedereen zich aan het spamverbod houdt. Hebt u een spambericht ontvangen? Vult u dan het online klachtenformulier op www.spamklacht.nl in. De ACM gebruikt uw klacht mogelijk als bewijs in een onderzoek.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de gegevensverwerking in verband met uw gebruik van ons Miele@home-systeem, verschillende Miele applicaties (“Miele apps”), Miele spraakassistenten, bijv. Miele Skills voor Amazon Alexa en/of Google-acties van Miele (“Miele Voice AssistantsSkills”) en verdere gerelateerde services. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de respectieve geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd).

1. Algemene informatie

1.1 Persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 4, lid 1, AVG, wordt onder "persoonsgegevens" verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, AVG, is

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tel: +49 5241 89-0

Fax: +49 5241 89-2090

E-Mail: info@miele.de

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het onder 1.2 vermelde postadres of door een e-mail te sturen naar: datenschutz@miele.de.

2. Miele@home

Ons Miele@home-systeem verbindt uw huishoudelijke apparaten met netwerkcompatibiliteit en stelt u in staat om uw aangesloten huishoudelijke apparaten te beheren via Miele apps en Miele spraakassistenten.

Voordat u Miele@home voor het eerst gebruikt, heeft u een Miele-account nodig. Als u nog geen Miele-account heeft, kunt u deze aanmaken met de Miele Apps. Als u een huishoudelijk apparaat op het netwerk aansluit, wordt het gekoppeld aan uw Miele-account. Tijdens dit proces dient u het serienummer van uw apparatuur in te voeren. U kunt het serienummer van uw apparaat invoeren met behulp van een geïmplementeerde automatische beeldverwerkingstool of handmatig. Als u ervoor kiest om de automatische beeldverwerkingstool te gebruiken, worden uw gegevens verwerkt via onze externe clouddienstaanbieder. De clouddienstaanbieders treden voor ons op als instructiegebonden verwerkers.

De volgende gegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van ons Miele@home systeem:

- klantnummer en Miele-account;
- serienummer van het apparaat; 
- functionele apparaatkenmerken en de stamgegevens van het apparaat;
- gebruiksgegevens van het apparaat; 
- gegevens over de status van het apparaat; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie.

Voor zover de verwerking van de gegevens nodig is om de diensten met betrekking tot ons Miele@home systeem te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij de gebruiksgegevens van de apparaten op een pseudonieme manier analyseren om onze producten, systemen en diensten voortdurend te optimaliseren. De rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgegevens van uw apparaten is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming geven of intrekken of bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van de gebruiksgegevens van uw apparaten door de functie te activeren of deactiveren tijdens het registratieproces, of u kunt dit doen onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele Apps.

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.1 Miele-account

Voordat u het Miele@home-systeem, Miele apps of Miele spraakassistent voor het eerst gebruikt, heeft u een Miele account nodig. Bij het registreren voor een Miele account worden de volgende gegevens verwerkt:

a) Miele 'light'-gebruiker

- e-mailadres en wachtwoord (gemarkeerd als verplichte gegevens).

Deze gegevens zijn nodig om u een veilig inlog-/authenticatieproces te bieden en om de diensten met betrekking tot het Miele@home-systeem, de Miele apps en de Miele spraakassistent te kunnen uitvoeren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1b van de AVG.

Houd er rekening mee, dat voor sommige functionaliteiten, bijvoorbeeld shop connect, een Miele 'full'-gebruikersaccount gebruikt moet worden. Deze functionaliteiten zullen niet beschikbaar zijn voor een Miele 'light'-gebruiker. 

b) Miele 'full'-gebruiker

Naast de gegevens die worden verwerkt voor het verstrekken van de Miele 'light'-gebruikersaccount, kunnen wij voor de Miele 'full'-gebruikersaccount de volgende gegevens verwerken:

- naam;
- adres;
- telefoonnummer;
- geboortedatum (optioneel); 
- bestelgeschiedenis;
- bestelde artikelen;
- bezorgadres, indien anders; 
- factuur- en betalingsgegevens.

Wij verwerken bovenstaande gegevens om uw registratie bij te werken en u verdere functionaliteiten van de Miele Apps te leveren. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. 

Merk op dat het verzamelen van deze gegevens optioneel is en dat deze gegevens niet hoeven te worden verstrekt voor het gebruik van de kernfunctionaliteiten van de Miele Apps. U kunt deze gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen in de instellingen van uw Miele@mobile-app. 

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.2 Miele Apps

Voor ons Miele@home systeem bieden wij verschillende Miele Apps aan, die uw gebruiksgegevens verwerken. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home systeem. 

Bij het instellen van de Miele Apps worden de volgende gegevens verwerkt:

- klantnummer en Miele-account;
- productienummer van het apparaat, 
- functionele apparaatkenmerken en de stamgegevens van het apparaat;

Bij het gebruik van de Miele Apps worden de volgende extra gegevens verwerkt:

- gebruiksgegevens van het apparaat;
- statusgegevens van het apparaat;
- gebruiksgegevens van de app; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie.

Om Miele Apps uitgebreid te kunnen gebruiken, zijn bepaalde systeemtoestemmingen nodig, in het bijzonder, maar zonder beperking de systeemtoestemming "locatie" (die nodig is om uw op het netwerk aangesloten huishoudelijke apparaten in uw wifi-netwerk te vinden en om uw huishoudelijke apparaten te koppelen aan de Miele@mobile-app). Bij het begin van het gebruik van de Miele Apps en/of alleen bij gebruik van de betreffende functie, wordt u verzocht de bijbehorende toegangsrechten te verlenen. Houd er echter rekening mee dat voor een correct gebruik van de Miele Apps, en ook om veiligheidsredenen, toegang tot bepaalde functies van uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) en toegang tot uw persoonsgegevens vereist zijn.

Miele Apps zijn verkrijgbaar in zogenaamde App stores die door derden worden beheerd. Voor het downloaden van een Miele@mobile-app is meestal een voorafgaande registratie in de betreffende App store vereist. Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt. De verantwoordelijke instantie is in dit verband uitsluitend de beheerder van de betreffende App store. Meer informatie kunt u vinden in het Privacybeleid van uw respectievelijke App store.

Voor zover de verwerking van de gegevens vereist wordt om de door de betreffende App aangeboden diensten te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij de gebruiksgegevens van de app op een pseudonieme manier analyseren om onze Miele Apps voortdurend te optimaliseren. De rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgegevens van uw App is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming geven of intrekken of bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van de gebruiksgegevens van uw App door de functie te activeren of deactiveren tijdens het registratieproces, of u kunt dit doen onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele Apps.

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.3 Gebruik van Miele spraakassistenten

Voor ons Miele@home-systeem bieden we diverse Miele spraakassistentdiensten, Miele Skills for Amazon Alexa en Google-acties van Miele. 

Miele Skills for Amazon Alexa

Als u Miele Skills gebruikt in verband met een Miele@home product, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home systeem:

- registratiegegevens;
- klantnummer en Miele-account;
- serienummer van het apparaat (de apparaten);
- Miele gebruikers-ID (technische ID, niet uw Miele klantnummer);
- Amazon-gebruikers-ID (technische ID)
- Sessie-ID;
- Server/HTTP(S)-logs;
- functionele kenmerken van de apparaten; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie (bijv. IP-adres).
- Gebruiksgegevens van Alexa-Skills, waaronder de naam van de intentie/eigenschap, beschrijving van de intentie, IoT-type en SlotType-waarde (parameters, die naar uw apparaat worden overgebracht) en tijdstempel;
- status van het Miele-apparaat voor huishoudelijk gebruik.

Miele maakt gebruik van de diensten van Amazon Europe Core S.à.r.l, 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg om Miele Skills te leveren. De Miele Skill is verkrijgbaar bij de Amazon Alexa Skill Store, die wordt aangedreven door Amazon. Voor activering van Miele Skills en algemeen gebruik van Amazon Alexa is meestal een voorafgaande registratie bij Amazon vereist. Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in dit kader worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De verantwoordelijke instantie is in deze context alleen Amazon. Het privacybeleid van Amazon is te vinden op https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.

Voor zover de verwerking van de gegevens nodig is om de door Miele Skills aangeboden diensten te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van Alexa Skills anoniem geëvalueerd, zodat onze Miele Skills voortdurend kunnen worden geoptimaliseerd. 

Google-acties van Miele

Als u Google-acties van Miele gebruikt in combinatie met een Miele@home-product, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home-systeem en Miele apps:

- registratiegegevens;
- klantnummer en Miele account;
- serienummer van apparaat/apparaten;
- Miele gebruikers-ID (technische ID, niet uw Miele klantnummer);
- Google-gebruikers-ID (technische ID)
- Sessie-ID;
- Server/HTTP(S)-logs;
- functionele kenmerken van de apparaten; 
- persoonlijk identificeerbare functies voor telecommunicatie (bijv. IP-adres);
- Gebruiksgegevens van Google-acties, waaronder de naam van de intentie/eigenschap, beschrijving van de intentie, IoT-type en SlotType-waarde (parameters, die naar uw apparaat worden overgebracht) en tijdstempel; 
- apparaatstatus van het huishoudelijke apparaat van Miele.

Miele maakt gebruik van de diensten van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA om Google-acties van Miele aan te bieden. Google-acties van Miele zijn beschikbaar via Google Assistent, die wordt ondersteund door Google. Activering van Google-acties van Miele en algemeen gebruik van Google Assistent vereisen doorgaans de voorafgaande registratie bij Google. We hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in het kader hiervan worden verzameld, verwerkt en gebruikt. In het kader hiervan is Google de enige verantwoordelijke organisatie. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Voordat u de Google-acties van Miele kunt gebruiken, moet u een koppeling tot stand brengen tussen uw gebruikers-ID van Miele en gebruikers-ID van Google. Hiervoor gebruiken we de Google Account Linking API.

Nadat u uw Google Assistent heeft geactiveerd, bijvoorbeeld door een Google Nest-apparaat wakker te maken door “Hey Google” te zeggen, wordt alles wat u daarna zegt opgenomen en naar Google verzonden. Daar wordt de audio getranscribeerd en wordt de intentie achter de gesproken woorden bepaald. Vervolgens wordt het resultaat van wat door Google is begrepen naar ons verzonden (bijv. dat een oven moet worden ingeschakeld). Door de accountkoppeling tussen de gebruikers-ID van Miele en de gebruikers-ID van Google weet Miele in welk Miele@home-account een oven moet worden ingeschakeld. Miele verwerkt uw verzoek binnen de Miele cloud, stuurt een opdracht naar uw apparaat (bijvoorbeeld om het in te schakelen) en stuurt een antwoord naar Google, die het antwoord omzet in een audiobestand en dit audiobestand afspeelt voor de gebruiker, bijvoorbeeld via een slimme Google Nest-luidspreker.   

De verwerking van de bovengenoemde gegevens is vereist om de diensten met betrekking tot ons Miele@home-systeem en Google-acties van Miele uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1b van de AVG. De gegevens worden door ons alleen opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het betreffende doel, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving. 

2.4 Beeld- en videofuncties 

Algemeen

Bepaalde Miele Apps kunnen een beeld- en/of videofunctie hebben die het mogelijk maakt om beelden en/of video's van een op het netwerk aangesloten huishoudelijk apparaat uit te zenden naar uw mobiele apparaat. Video's worden alleen live getoond in de Miele@mobile-app en worden niet opgeslagen. 

Bij het gebruik van de beeld- en/of videofunctie moet de privacy en de zeer persoonlijke levenssfeer van derden worden gerespecteerd. De op het netwerk aangesloten huishoudelijke apparaten mogen dus alleen in uw eigen huis worden gebruikt en eventueel aanwezige personen moeten vooraf door u worden geïnformeerd over de beeld- en/of videofunctie. Als u uw huishoudelijke apparaat aan een derde persoon overdraagt, moet u deze persoon op de hoogte brengen van de beeld- en/of videofunctie.

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Camera in ovenruimte

Als er een camera is geïntegreerd in uw oven en u deze activeert, dan zal de camera automatisch beelden en time-lapse-video's van uw gerechten creëren. U kunt dergelijke beelden en time-lapse-video's oproepen via uw Miele@mobile-app. De beelden en time-lapse-video's worden 24 uur lang opgeslagen en worden daarna automatisch verwijderd. De volgende zogenaamde metadata hebben betrekking op de beelden en worden verwerkt als u de ovencamera gebruikt:

- productienummer van het apparaat (gepseudonimiseerd), 
- apparaatbeschrijving,
- land,
- taalgebruik in de app,
- tijdstempel van de beelden.

U kunt de camera op elk moment bij uw oven uitschakelen. 

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij uw beelden en de bijbehorende metadata in gepseudonimiseerde vorm verwerken om onze producten en diensten voortdurend te optimaliseren. De beelden helpen ons bij het verbeteren van de beeldherkenningsfunctionaliteiten. Wij bewaren uw beelden en de bijbehorende metadata voor een periode van 24 maanden. De verwerking van uw beelden en de bijbehorende metadata wordt deels uitgevoerd door onze partner V7 Ltd., 158 Buckingham Palace Road Fourth Floor, SW1W 9TR, Londen, Groot-Brittannië, die voor ons optreedt als instructiegebonden verwerker. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw beelden en de bijbehorende metadata is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw beelden en de bijbehorende metadata voor de verbetering van onze producten en diensten intrekken door de functie onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele-apps te deactiveren.

Smart Food ID

Indien en voor zover u gebruik maakt van de "Smart Food ID" functionaliteit, verwerken wij naast de reeds hierboven genoemde gegevens onder "ovencamera", de volgende gegevens:

Communicatiemetadata:

- de tijd die nodig is voor de overdracht van de beelden van uw oven naar de Miele-clouddiensten,
- responstijd van de herkenningsdienst
- resultaat van de herkenningsdienst

Verdere metadata:

- productienummer van het apparaat (gepseudonimiseerd), 
- apparaatbeschrijving,
- land,
- taalgebruik in de app,
- tijdstempel van de beelden.

De verwerking van uw beelden en de bijbehorende metadata wordt deels uitgevoerd door onze partner V7 Ltd., 158 Buckingham Palace Road Fourth Floor, SW1W 9TR, Londen, Groot-Brittannië, die voor ons optreedt als instructiegebonden verwerker. 

De verwerking van de bovengenoemde gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Bovendien zullen de bovengenoemde gegevens op een pseudonieme manier worden geëvalueerd om de hoge kwaliteit van onze Smart Food ID-dienst te waarborgen en te beoordelen, met name om de beloofde responstijd en de resultaten te garanderen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f), AVG, waarbij de optimalisering van de Smart Food ID-dienst ons rechtmatig belang rechtvaardigt. 

2.5 Voorraad-optie

Als u de functie Voorraad-optie activeert voor een of meer verbruiksartikelen die met uw huishoudelijk apparaat worden gebruikt, zullen wij het verbruik van dit verbruiksartikel monitoren en u informeren zodra het verbruiksartikel uit de voorraad raakt. Voor het leveren van de optionele Voorraad-functie zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens als volgt te verwerken:

- uw Miele 'full'-gebruikersaccountgegevens zoals beschreven in Sectie 2.1 hierboven;
- bestellingen en aankopen van het respectievelijke verbruiksartikel;
- uw gebruik van het respectievelijke verbruiksartikel zoals vermeld in de gebruiksgegevens van het apparaat.

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

U kunt de Voorraad-optie activeren of deactiveren in uw Miele@mobile-app. De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het betreffende doel.  

2.7 Whisk 

Sommige van onze Miele Apps gebruiken de widget "Whisk" van onze partner Foodient Ltd., Unit 5, Venture Way, Birmingham B7 4AP, Engeland. Door gebruik te maken van "Whisk" kunt u de ingrediënten in de recepten doorsturen naar online handelaren. Whisk gebruikt cookies om de ingrediënten door te sturen. Wij geven geen persoonsgegevens van onze klanten door aan onze partner Foodient Ltd. of haar online handelspartners. Voor meer informatie over de widget "Whisk", onze partner Foodient Ltd. en de verwerking van gegevens kunt u terecht op https://whisk.com/policy/privacy/

3. Commerciële communicatie

Indien en voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld door uw inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief, vindt de gegevensverwerking die nodig is voor communicatiedoeleinden, plaats op de rechtsgrond van uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming aan ons te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst (bijv. door gebruik te maken van de afmeldlink die in de e-mail is opgenomen). Het is mogelijk dat de commerciële communicatie via onze externe dienstverleners verloopt. Deze dienstverleners treden voor ons op als instructiegebonden verwerkers. 

4. Contactpersoon en klantenservice

Onze Miele Apps en Miele Skills bieden verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Als u hier gebruik van maakt en contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken om uw verzoek te kunnen beantwoorden. 

We hebben een rechtvaardig belang bij het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als het doel van uw verzoek is om een contract te sluiten, dan is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Wanneer u contact met ons opneemt, worden de aan ons verstrekte gegevens na voltooiing van uw verzoek verwijderd, mits en voor zover wij niet verplicht zijn deze gegevens op te slaan op grond van de commerciële en fiscale wetgeving.

5. Push- en In-App-berichten

Wij gebruiken zogenaamde "In-App-berichten" om u belangrijke informatie over de Miele Apps en/of uw verbonden huishoudelijke apparatuur toe te sturen (bijv. software-update notificaties).

Daarnaast kunnen wij u zogenaamde "Pushberichten" sturen (bijv. de status van uw verbonden huishoudelijk apparaat), als u Miele Apps via een voor pushberichten ingesteld apparaat gebruikt en alleen en voor zover u vooraf toestemming hiervoor heeft gegeven. Dit vereist de toewijzing van een gepseudonimiseerde ID (push-token) aan de Miele@mobile-app die op uw voor pushberichten ingestelde mobiele apparaat wordt geïnstalleerd, zodat we uw mobiele apparaat of de geïnstalleerde Miele@mobile-app kunnen identificeren en Pushberichten naar u kunnen sturen. U kunt uw toestemming in de instellingen van uw mobiele apparaat intrekken en zo het versturen van Pushberichten op elk moment uitschakelen. Het versturen van Pushberichten wordt uitgevoerd door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en Apple Inc., One Apple park Way, Cupertino, CA 95014, VS.

6. Analyse- en targeting-tools

Google-diensten

Op onze Miele Apps maken we gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd).

Voor meer informatie over de diensten van Google kunt u terecht op https://www.google.com/privacy/ads/

Google Analytics voor Google Firebase

Onze Miele Apps maken gebruik van Google Analytics voor Google Firebase voor het behoeftegericht ontwerpen en verbeteren van de Miele Apps. Google Analytics voor Google Firebase maakt gebruik van zogenaamde cookies die op uw terminal worden opgeslagen zodat uw gebruik van de Miele Apps kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken op deze website de uitbreiding van de IP-anonimisering (aangeduid als IP-masking), d.w.z. dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. 

Namens de beheerder van de Miele Apps zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Miele Apps te evalueren, om rapporten over de Miele Apps-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot Miele Apps-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. 

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en/of analyseren van uw gegevens door Google Analytics voor Google Firebase geven of intrekken door onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer de functie Google Analytics voor Google Firebase te activeren of deactiveren. 

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. gebruikers-id's) of advertentie-id's worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Voor meer informatie over de Google Analytics voor Google Firebase voorwaarden, kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/

Instabug

Voor onze Miele apps gebruiken we de bug- en foutrapportageservice van Instabug, Inc., 855 El Camino Real St., Suite 13A-111, Palo Alto, CA. 94301 U.S.. Indien een bug of fout optreedt, kunt u een dergelijke bug of fout melden door gebruik te maken van de Instabug-service. Wanneer u een bug of fout meldt via de Instabug-service, worden de volgende (persoons)gegevens automatisch verwerkt: 

- het e-mailadres; 
- een schermafbeelding van de huidige weergave op uw scherm; 
- de versie van de app; 
- informatie over uw eindapparaat; 
- informatie over het besturingssysteem van uw eindapparaat; 
- een weergave van de app (de structuur van de pagina);  
- het IP-adres;  
- de locatie van het eindapparaat (plaats, land); 
- de duur van de sessie; 

 • een profiel van de sessie (bij elk rapport wordt een gedetailleerd omgevingsprofiel ontvangen, dat de laatste 60 seconden bestrijkt voordat een bug of feedback werd ingediend); 
  • Dit omgevingsprofiel omvat: 
   • de CPU, 
   • het geheugengebruik, 
   • de opslagruimte die wordt gebruikt door het eindapparaat, 
   • de verbinding (het type cellulaire verbinding (GPRS, Edge, 3G, LTE of CDMA), de naam van de provider, en “geen verbinding” als er geen netwerkverbinding is), 
   • het oplaadpercentage van de batterij van het eindapparaat 
   • de oriëntatietoestand van de app (portret/landschap) 

Daarnaast kan nadere informatie worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld: 

- uw naam; 
- aanvullende schermafbeeldingen; 
- afbeeldingen uit de fotobibliotheek;  
- opnames van het scherm. 

Uw gegevens stellen ons in staat om bugs en fouten te identificeren, te analyseren en te verhelpen en om onze Miele apps regelmatig te verbeteren.  

In het algemeen worden uw gegevens verwerkt op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie, maar het is mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen en verwerkt buiten het grondgebied van de EU/EER (in de Verenigde Staten). In een dergelijk geval zullen uw gegevens worden beveiligd door middel van passende waarborgen, zoals uiteengezet in Art. 46 (2) van de AVG, in het bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, door het gebruik van de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen.  

Meer informatie over Instabug en het privacybeleid van Instabug vindt u op https://www.instabug.com/privacy.

7. Locatie van de gegevensopslag

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle persoonsgegevens die van u worden verzameld in verband met uw gebruik van ons Miele@home systeem, de Miele Apps en Miele Skills, over het algemeen opgeslagen op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie.   Het is echter mogelijk dat uw gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie moeten worden doorgegeven en verwerkt. In dat geval zullen uw gegevens worden beveiligd met passende waarborgen zoals uiteengezet in artikel 46, lid 2, AVG, in het bijzonder, maar niet beperkt tot de standaardbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen (die hier vermeld worden).

8. Overdracht van persoonsgegevens 

In het kader van de gegevensverwerking zoals beschreven in dit Privacybeleid is het mogelijk dat wij persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers (naast de ontvangers die uitdrukkelijk in deze privacyverklaring worden vermeld):

- bevoegde vertegenwoordigers en andere adviseurs (bijv. advocaten, belastingconsulenten, accountants);
- instructiegebonden verwerker in de zin van artikel 28, AVG, in het bijzonder, maar zonder beperking, Microsoft Corporation, Redmond, VS, Microsoft Ireland Operations Limited, Dublin, Ierland en MaibornWolff GmbH, München, Duitsland; 
- verdere dienstverleners;
- ondernemingen van de Miele Groep (https://www.miele.com/en/com/subsidiaries-2156.htm);
- verzekeringsmaatschappijen;
- regeringsautoriteiten en overheidsinstanties.

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien en voor zover dit nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen, indien wij of de betreffende derde partij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens of indien u toestemming heeft gegeven voor de doorgifte. Bovendien geven wij persoonsgegevens alleen door aan derden indien en voor zover wij daartoe op grond van de toepasselijke wetgeving, regelgeving of een gerechtelijk bevel verplicht zijn. 

9. Rechten van de betrokkene

Betrokkenen hebben verschillende rechten in het kader van de AVG. Deze omvatten in het bijzonder:

- Recht op informatie: op grond van artikel 15, AVG, kunt u vragen om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens door ons. Indien dit het geval is, kunt u verder verzoeken om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Via onze Miele Apps kunt u de informatie van uw account controleren via "Instellingen" - "Accountinstellingen" - "Account bewerken".

- Recht van rectificatie: in overeenstemming met artikel 16, AVG, heeft u het recht rectificatie en/of aanvullen van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt op "Bewerken" klikken om de informatie in uw account te corrigeren via "Instellingen" - "Accountinstellingen" - "Account bewerken".

- Recht op beperking van de verwerking: u kunt op grond van artikel 18, AVG, verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Recht op gegevenswissing: (recht op vergetelheid): op grond van artikel 17, AVG, heeft u onder bepaalde omstandigheden verder het recht om te eisen dat de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, gewist worden. U kunt uw recht ook uitoefenen door rechtstreeks een e-mail te sturen naar datenschutz@miele.de Overweeg dit zorgvuldig voordat u dit doet, want deze procedure is onherroepelijk.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: in overeenstemming met artikel 20, AVG, heeft u verder het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.

10. Recht van beroep

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de behandeling van uw persoonsgegevens door de voor u of ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming. 

11. Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21, AVG, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen of als uw bezwaar verband houdt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor persoonlijke reclamedoeleinden. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt toegepast zonder aanduiding van een specifieke situatie.

Naar boven