In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2020

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Registratie Mijn Miele en Miele Mobile App
Op onze website of via de Miele Mobile app kunt u een Mijn Miele account aanmaken. Heeft u een account aangemaakt, dan kunt u hiermee online uw persoonlijke gegevens wijzigen, uw Miele-apparaat registreren waarna u direct de gebruiksaanwijzing beschikbaar hebt en de juiste accessoires, bestellingen uit het verleden direct opnieuw bestellen in de Miele Shop, de status van bestellingen en afspraken bekijken en uw interesses aangeven voor de Miele-nieuwsbrief.

Voor het aanmaken van een Miele account vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvragen binnen Mijn Miele goed te kunnen verwerken:

 • Een bestelling plaatsen in de Miele Shop: uw gegevens hebben wij nodig om de (koop)overeenkomst met u te sluiten en af te handelen. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij de door u bestelde producten mogelijk niet leveren.
 • Een serviceafspraak maken: uw gegevens hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat onze servicetechnicus bij u de benodigde reparaties kan uitvoeren en contact met u kan opnemen. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de serviceovereenkomst.
 • Een kookworkshop boeken: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • Een afspraak maken met één van onze adviseurs: uw gegevens hebben we nodig om de afspraak te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om hiervoor uw gegevens te verwerken zodat wij u zo goed mogelijk van advies kunnen voorzien over onze producten en diensten.
 • Aanmelden voor een kookdemonstratie: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van uw apparaten. Dit omvat het gebruik van uw e-mailadres om u tijdig te kunnen informeren over mogelijke problemen met apparaten of tips om dit te voorkomen. Dit ter stimulering van optimaal gebruik van de apparatuur die u in bezit heeft.

Zodra u besluit uw account op te heffen zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken. Wilt u één van bovenstaande zaken regelen zonder een Mijn Miele account, neem dan telefonisch contact met ons op.
 

Verbeteren producten en dienstverlening
Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn, zoals uw geslacht, naam en adres. Deze persoonsgegevens kunnen wij combineren met gegevens uit openbare bronnen die wij via EDM B.V. verkrijgen, zoals data van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en uit de BAG (Basis Administratie Gebouwen). Door deze gegevens te combineren hebben wij meer kennis over u, zoals uw gezinssamenstelling en uw woonomgeving en kunnen wij onze producten en diensten daar beter op afstemmen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij hiermee de kwaliteit van onze producten en dienstverlening kunnen verbeteren.


Versturen van onze digitale nieuwsbrief
Wij houden u graag via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van alle nieuwe producten, diensten en acties van Miele of andere relevante informatie zoals kookinspiratie en recepten. Schrijft u zich in voor deze nieuwsbrief, dan zullen wij op basis van uw toestemming de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Geslacht
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Interesses

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink die onderaan elke nieuwsbrief is opgenomen. U kunt ook een mail sturen naar nieuwsbrief@miele.nl.


Afhandelen van vragen en verzoeken
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.


Klantenservice
Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.


2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.
Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening werken wij samen met EDM B.V. EDM B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en het verstrekken aan ons van uw persoonsgegevens. Hoe EDM B.V. uw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt kunt u lezen op https://evenoverdata.nl. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens uit openbare bronnen door ons en/of EDM B.V. of op andere wijze uw rechten onder de AVG wilt uitoefenen kunt u dit doen door contact op te nemen met ons (zie hieronder bij paragraaf 5. Uw rechten) of met EDM B.V. (zie het contactformulier op hun website). Wij zullen er samen met EDM B.V. voor zorgen dat uw verzoek in overeenstemming met de AVG wordt afgehandeld.


3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.


4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar via onze website.


5. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- Inzage te geven in uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te beperken
- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via info@miele.nl.


Open als PDF-bestand

Cookiemelding

Op deze website wordt door Miele gebruikgemaakt van zogeheten cookies. Dit beleid geeft een gedetailleerde uitleg over de soorten cookies die Miele gebruikt en welke gegevens zij verwerken. Uw huidige instelling met betrekking tot cookies waarvoor toestemming vereist is, is als volgt:

1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of eindapparaat worden opgeslagen wanneer je gebruikmaakt van onze websites. Bij een bezoek aan de Miele website, kan het gebeuren dat er een cookie op je systeem wordt opgeslagen. Deze bevat een individuele reeks met tekens aan de hand waarvan je browser bij een volgend bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden. Er zijn twee soorten basiscookies:

 

 • Tijdelijke cookies: deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens je bezoek aan onze website tijdelijk op je computer of eindapparaat opgeslagen en verwijderd bij het verlaten van onze website.

 

 • Permanente cookies: deze cookies blijven langere tijd op je computer staan.

 

Om het gebruik van Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren, maken we doorgaans gebruik van verschillende internettechnologieën (bijv. cookies, JavaScript). Dit is om de volgende redenen:

 

 • Zodat we je kunnen identificeren wanneer je op onze webwinkel inlogt en om ervoor te zorgen dat geldige, voor jou geoptimaliseerde beveiligingsnormen in acht worden genomen.

 

 • Zodat we producten kunnen onthouden die je aan jouw winkelwagen of blocnote hebt toegevoegd.

 

 • Zodat we je de hoeveelheid producten kunnen tonen die je aan jouw winkelwagen of blocnote op de website hebt toegevoegd.

 

 • Zodat wij kunnen onthouden welke taal je voor de sessie kiest, zodat je gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.

 

 • Zodat we gegevens kunnen analyseren, zoals het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. We gebruiken de analyseresultaten om onze website te optimaliseren.

 

Door wijziging van de cookie-instellingen van je internetbrowser kun je de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Je kunt reeds opgeslagen cookies altijd verwijderen. Houd er echter rekening mee dat door uitschakeling van de cookies bepaalde functies van de website mogelijk niet beschikbaar zijn. De meeste browsers hebben een menu-optie om het gebruik van cookies in te stellen. Doorgaans heeft een browser de volgende instellingsmogelijkheden:

 

 • Cookies tonen

 

 • Cookies toestaan

 

 • Alle of bepaalde cookies uitschakelen

 

 • Alle cookies uitschakelen bij het sluiten van de browser

 

 • Cookies blokkeren

 

 • Een melding geven als een cookie moet worden ingeschakeld

 

 • Bezwaar tegen webtracking (opt-out).

 

Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner met informatie over het gebruik van cookies en wordt, indien vereist, jouw toestemming voor cookies gevraagd. Je kunt de toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik. Dit wordt in detail in dit cookiebeleid uitgelegd.

 

2. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

 

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie op de websites en voor het gebruik van hun functies, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chattool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website niet mogelijk.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6(1)(f) van de AVG. Gegevens verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

 

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken zijn over het algemeen zogeheten sessiecookies, die na afloop van de browsersessie automatisch worden verwijderd.

 

De volgende tabel geeft meer informatie:

 

Naam

Derde partij

Doel

Bewaartermijn

 

NID

Google, div. marketingbureaus

Google Tag Manager is een tagmanagementsysteem dat door Miele gebruikt wordt om Google Analytics en marketingtags van locale distributeurs op Miele websites te implementeren.

 

 

6 maanden

gtm_auth

 

 

Sessie

 

gtm_debug

gtm_preview

Cookie_policy_accepted

Google, Dentsu

Traceert cookietoestemming

255 dagen

 

3. Analysecookies

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies die een analyse van je gebruikersgedrag mogelijk maken (zogeheten analysecookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren we de volgende gegevens:

- frequentie van paginabezoeken

- zoeken op trefwoorden

- gebruik van websitefuncties

Gegevens die door middel van de cookies worden verzameld, zijn gepseudonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen.

Hierdoor zijn wij in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze dataverwerking is de toestemming op grond van artikel 6(1)(a) van de AVG. Je kunt je toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik.

De analysecookies die we gebruiken zijn onder andere:

3.1 Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), een vennootschap naar Iers recht (registratienummer: 368047), statutair gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Ga voor meer informatie over de Google-services naar https://www.google.com/privacy/ads/.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies, die op je eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website maken wij gebruik van de uitgebreide IP-afscherming (het zogeheten IP-masking). Je IP-adres wordt dan door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort, voordat het wordt overgedragen aan en opgeslagen in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als je een Google-account hebt en toestemming hebt gegeven voor het personaliseren van reclame ("ads personalization"), dan omvatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze reclamemaatregelen (inclusief 'cross-device'-rapporten), demografie en de belangen van onze gebruikers, evenals functies voor 'cross-device'-levering van online reclame. In dit geval is de wettelijke basis voor de dataverwerking jouw toestemming aan Google (artikel 6(1)(a) van de AVG).

Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van je gegevens door Google Analytics door de browser-plugin te downloaden en te installeren. Deze is te verkrijgen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist.

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2 Oracle - AddThis Tools

Op onze website gebruiken we AddThis Tools van Oracle Corporation om gebruikers in staat te stellen onze inhoud te delen, te volgen, te bekijken, aan te bevelen en ermee te communiceren.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.oracle.com/nl/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

3.3 Google Optimize 

Google Optimize is een A/B-test tool van Google. Met Optimize kunnen we experimenteren met verschillende manieren om inhoud op onze website te laten zien. Hiervoor gebruikt Optimize cookies om inhoudsvarianten op een gebruiker te richten en een inhoudsexperiment-cookie om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Daarnaast kan Optimize gebruikersactiviteiten toewijzen aan specifieke Google Ads om marketingcampagnes te evalueren. Ga voor meer informatie over Google Optimize naar:

https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.   

3.4 Details

Je kunt de analysecookies deactiveren. Zie de tabel hieronder voor meer details:

Naam

Derde partij

Doel

Bewaartermijn

 

_ga

 

Google, div. marketingbureaus

Google Analytics is Google's analyse-instrument dat eigenaars van websites en apps helpt om te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun eigendommen. Het kan gebruikmaken van een set cookies om informatie te verzamelen en statistieken over het gebruik van de site te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te identificeren. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de '_ga'-cookie.

 

2 jaar

_gid

 

24 uur

 

_gat

1 minuut

 

AMP_Token

30 seconden tot 1 jaar

 

_gac_UA-36212156-4

_gac_UA-36212156-5

90 dagen

Engaged_Visitor_KPI

 

Deze cookie is op maat gemaakt om betrokken klanten te volgen.

Sessieduur

 

__atuvc

Oracle Marketing & Data Cloud klanten en partners, en dienstverleners

Deze cookies zijn gekoppeld aan de AddThis social sharing widget die bezoekers in staat stelt om inhoud te delen met een scala aan netwerk- en uitwisselingsplatforms.

1 jaar

__atuves

30 minuten

gaexp 

Google 


Wordt gebruikt om de opname en duur van een gebruiker in een experiment te bepalen.

90 dagen 

_opt_awcid 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads klant-ID's

24 uur 

_opt_awmid 

 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads campagne-ID's

24 uur 

_opt_awgid 

Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads advertentiegroepen-ID's

24 uur 

_opt_awkid 


Wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads criterium-ID's

24 uur 

_opt_utmc 

Slaat de laatste queryparameter utm_campaign op

24 uur 

4. Marketingcookies

Voor retargeting/remarketing en voor het plaatsen van online advertenties maken wij gebruik van zogeheten marketingcookies van derden.

Retargeting of remarketing verwijst naar technologieën die gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, in staat stellen om geschikte advertenties te zien, zelfs nadat ze de website hebben verlaten. Voor dit doel is het noodzakelijk om internetgebruikers te herkennen buiten hun eigen website, waarvoor cookies van de betreffende serviceproviders worden gebruikt. Daarnaast wordt rekening gehouden met het eerdere gebruikersgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites worden weergegeven. Dit zijn gepersonaliseerde advertenties die aangepast zijn aan de behoeften van de individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden daarom niet samengevoegd met andere gegevens.

We gebruiken dergelijke technologieën voor het plaatsen van online advertenties. Het plaatsen van de advertenties wordt door derden gedaan.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van gegevens is toestemming (artikel 6(1)(a) van de AVG). Je  kunt jouw toestemming altijd intrekken voor toekomstig gebruik.

De marketingcookies die we gebruiken zijn onder andere:

4.1 Google Remarketing

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we onze gebruikers op basis van hun interesses advertenties aanbieden op andere sites binnen het Google Ads-netwerk (genaamd "Google ads" of advertenties op andere sites). Daartoe analyseren we de interactie van gebruikers op onze website om die gebruikers ook na hun bezoek aan onze website gerichte reclame te kunnen tonen op andere sites. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites in het Google-display-netwerk bezoeken. Via dit nummer, een "cookie", kunnen we de bezoeken van deze gebruikers volgen. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaalde computer te identificeren, niet om een individu te identificeren, en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Je kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door de plug-in te installeren die onder de volgende link staat: www.google.com/settings/ads/plugin.

4.2 Google Conversietracking

We maken ook gebruik van Google's conversietracking in deze context. Wanneer je op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie op je apparaat geplaatst voor het bijhouden van conversies. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads-klanten.

Je kunt de op interesse gebaseerde Google-advertenties in je browser uitschakelen door de knop op https://adssettings.google.de/authenticated op "Uit" te zetten, of door je af te melden bij http://www.aboutads.info/choices/.

4.3 Andere diensten van het Google Marketingplatform

Onze website maakt ook gebruik van andere diensten van het Google Marketingplatform (voorheen "Google Doubleclick"). Deze diensten maken gebruik van cookies om advertenties te leveren die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meer dan eens advertenties ontvangt. 

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden aangeboden en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond. Google kan ook cookie-ID's gebruiken om conversies bij te houden, dat wil zeggen of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen. Volgens Google bevatten deze cookies geen persoonlijke informatie.

Je browser maakt automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van deze dienst verzamelt. Naar eigen zeggen geeft de integratie van deze diensten Google de informatie dat je het betreffende deel van onze website hebt bekeken of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als je bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan je gebruikersaccount toewijzen. Ook als je niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider je IP-adres achterhaalt en opslaat.

Bovendien stellen cookies ons in staat om te weten of je bepaalde handelingen op onze website uitvoert nadat je een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (conversietracking) ("floodlight"). Google gebruikt deze cookies om te weten welke inhoud je op onze sites hebt bekeken, zodat we je later gerichte reclame kunnen sturen.

Je kunt tracking voorkomen door de instellingen van je browsersoftware te wijzigen (bijvoorbeeld het uitschakelen van cookies van derden), door cookies voor conversietracking te blokkeren in het http://www.google.com/settings/ads/ domein in je browserinstellingen, met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de About Ads zelfreguleringscampagne, door te klikken op de link http://www.aboutads.info/choices, of door te klikken op de link www.googleadservices.com. Wij willen je erop wijzen dat je in dit geval wellicht niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Ga voor meer informatie over het Google Marketingplatform naar https://marketingplatform.google.com/. Het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org/ biedt ook meer informatie.

4.4 Facebook Custom Audiences (Aangepaste doelgroepen)

Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Hierdoor kunnen aan gebruikers van de website, als zij het sociale netwerk Facebook bezoeken of andere websites, die ook gebruikmaken van deze functie, aan interesses gerelateerde advertenties getoond worden ("Facebook Ads"). Op deze manier streven we naar het tonen van advertenties die voor jou interessant zijn en maken we onze online aanbiedingen interessanter voor jou.

Met Custom Audiences maakt je browser automatisch direct verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen zeggenschap over de omvang en het verdere gebruik van de verzamelde gegevens door Facebook via het gebruik van deze tool en informeren je daarom op basis van onze kennis: door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat je onze website hebt bekeken of dat je op een advertentie van ons hebt geklikt. Ben je geregistreerd bij een Facebook-service, dan kan Facebook het bezoek aan jouw Facebook-account toewijzen. Ook als je niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider je IP-adres en andere identificerende informatie verwerkt.

Het is mogelijk voor ingelogde gebruikers om de functie "Facebook Custom Audiences" te deactiveren op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ga voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook naar https://www.facebook.com/about/privacy.

4.5 Details

Je kunt marketingcookies deactiveren. Onderstaande tabel geeft meer informatie:

Naam

Derde partij

Doel

Bewaartermijn

_fbc

Facebook, Dentsu

 

Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren.

90 dagen

_fbp

tr

Sessieduur

Facebook custom audience (aangepaste doelgroep)

Wordt door Google gebruikt om relevante advertenties te tonen

180 dagen

Facebook connect

Wordt door Facebook gebruikt om relevante advertenties te tonen

nvt

rc::c

Google, Dentsu

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

Sessie

fr

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren.

90 days

advertenties/ga-audiences

Wordt door Google AdWords gebruikt om bezoekers die waarschijnlijk klanten worden opnieuw te benaderen op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

Sessie

IDE

Wordt door Google DoubleClick gebruikt om de acties van de websitegebruiker te registreren en daarover te rapporteren, nadat deze een van de advertenties van de adverteerder heeft bekeken of aangeklikt. Doel is het meten van de effectiviteit van een advertentie en het tonen van gerichte advertenties aan de gebruiker.

1 jaar

pagead/1p-user-list/#

Niet-geclassificeerd

Sessie

r/collect

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. Volgt de bezoeker via apparaten en marketingkanalen.

Sessie

test_cookie

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

Google AdWords Conversion

Wordt door Google gebruikt om bij te houden wat er op de website gebeurt na een klik op een advertentie

30 dagen

Doubleclick_spotlight

Tags voor het analyseren van reclame en het leren welke advertenties, campagnes of producten de beste omzet genereren.

540 dagen

Doubleclick

Tags voor het analyseren van reclame en het leren welke advertenties, campagnes of producten de beste omzet genereren.

540 dagen

Google_dynamic_remarketing

Wordt gebruikt door Google om relevante advertenties te tonen

30 dagen

 

Informatie over gegevensbeveiliging bij Miele

Miele over gegevensbeveiliging

Miele stelt als producent van hoogwaardige en duurzame producten de hoogste eisen aan de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps en webapplicaties.

We doen ons uiterste best om kwetsbaarheden vooraf op te sporen en te elimineren, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt.

Om die reden is Miele geïnteresseerd in informatie die u heeft over mogelijke risico’s met betrekking tot de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps of webapplicaties.

Kwetsbaarheden en informatie over cyberbeveiliging bij Miele kunt u melden op onze internationale pagina: www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Zelfs als u het niet zeker weet: we zullen uw informatie onderzoeken en contact met u opnemen als we nog vragen hebben.

1. Akkoordverklaring
Het bezoeken van de website van Miele Nederland B.V. ('de onderneming') of het gebruiken en/of downloaden van informatie van de genoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website
Alle gegevens die zich op de website van de onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een adviserende, fiduciaire of professionele relatie tussen u en de onderneming. Geen enkel onderdeel van de op deze site verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

3. Koppelingen naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de onderneming, aangezien de onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de onderneming te creëren en u onderkent dat het koppelen van de website van de onderneming aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4. Intellectuele eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de onderneming. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, pictogrammen of html-code, worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de regelgeving van het intellectuele eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de website van de onderneming zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.

5. Garantie en aansprakelijkheid
Alle gegevens op de website van de onderneming worden verstrekt "in hun feitelijke vorm" en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de website van de onderneming te verstrekken, garandeert de onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies of dat de informatie op de website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is. Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor de informatie op ieder gewenst moment zonder nadere kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De informatie op deze site impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de onderneming op u van toepassing zijnde garantie.

6. Gegevensbescherming - Cookies
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door de onderneming worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@miele.nl, waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de afdeling van de onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Op de site van de onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van de onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@miele.nl

7. Gebruikersreacties
De onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (de term "Materialen" heeft betrekking op alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en alle reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website of per e-mail naar de onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of Materialen geeft u de onderneming een onbeperkte en onherroepbare licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, openbaar te maken, aan te passen en te verzenden. De onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te gebruiken op iedere door de onderneming wenselijk geachte wijze.

8. Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

9. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
De onderneming behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Copyright © 2000
De auteursrechten op deze gebruiksvoorwaarden berusten bij Miele. Niets uit deze gebruiksvoorwaarden mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Miele openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Regelmatig komt het voor dat er berichten via e-mails worden verspreid, waarin de suggestie wordt gewekt
dat Miele de afzender is. Vaak gaat het in deze berichten om cadeaus die als blijk van dank voor de aanschaf
van een Miele-apparaat ter beschikking worden gesteld en/of winacties, testacties waaraan u kunt meedoen. Een voorbeeld van een e-mail die nu in omloop is, heeft het onderwerp 'Test en ontvang een stofzuiger van Miele'. Ook deze e-mail is nep.

Wij adviseren u dringend deze berichten niet te openen en direct te verwijderen. Klik niet op de links en voer
geen gegevens in. Door de berichten te openen, op links te klikken of gegevens in te voeren kunnen uw gegevens op een andere plek terecht komen dan bij Miele. U voorkomt hiermee dat criminelen uw computer of de bestanden op uw computer blokkeren en/of uw gegevens worden verspreid, verkocht en misbruikt.
 

Hoe kunt u een nepactie/spam/phishingbericht herkennen?

 • In het bericht vindt u vaak een urgente reden om tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld "doe mee", "claim deze korting" of "ontvang jouw prijs".
   
 • U wordt verzocht op een link te klikken die NIET uitkomt op de website van MIele. Check dit door met de muis over de link te gaan. U ziet vervolgens dat het webadres niet begint met www.miele.nl of nieuwsbrief@miele.nl.
   
 • Het bericht lijkt op een bericht van Miele, maar is NIET door Miele verzonden: het e-mailadres eindigt niet met @miele.nl.
   
 • Social media-berichten die NIET afkomstig zijn van onze geverifieerde pagina's. Een geverifieerde pagina is te herkennen aan het blauwe vinkje bij de naam.
   
 • Er komen vaak schrijffouten in voor en de aanhef is niet persoonlijk.
   
 • De e-mail gaat (bijna) helemaal over een winactie.


Wat kunt u doen met een nepactie/spam/phishingbericht?
U kunt dit altijd melden bij onze afdeling Klantencontacten. De e-mail die u heeft ontvangen, kunt u rechtstreeks doorsturen naar info@miele.nl. Wij gebruiken uw mail om te analyseren en eventueel een waarschuwing op onze site te plaatsen. Verder adviseren wij u de e-mails in uw mailbox te markeren als ‘spam’. Ook kunt u nepberichten melden bij de ACM. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of iedereen zich aan het spamverbod houdt. Hebt u een spambericht ontvangen? Vult u dan het online klachtenformulier op www.spamklacht.nl in. De ACM gebruikt uw klacht mogelijk als bewijs in een onderzoek.

Naar boven