In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Laatst gewijzigd op 2 augustus 2022

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Registratie Mijn Miele en Miele Mobile App
Op onze website of via de Miele Mobile app kunt u een Mijn Miele account aanmaken. Heeft u een account aangemaakt, dan kunt u hiermee online uw persoonlijke gegevens wijzigen, uw Miele-apparaat registreren waarna u direct de gebruiksaanwijzing beschikbaar hebt en de juiste accessoires, bestellingen uit het verleden direct opnieuw bestellen in de Miele Shop, de status van bestellingen en afspraken bekijken en uw interesses aangeven voor de Miele-nieuwsbrief.

Voor het aanmaken van een Miele account vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • • Geslacht
 • • Voorletters en achternaam
 • • Adres
 • • Telefoonnummer(s)
 • • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvragen binnen Mijn Miele goed te kunnen verwerken:

 • • Een bestelling plaatsen in de Miele Shop: uw gegevens hebben wij nodig om de (koop)overeenkomst met u te sluiten en af te handelen. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij de door u bestelde producten mogelijk niet leveren.
 • • Een serviceafspraak maken: uw gegevens hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat onze servicetechnicus bij u de benodigde reparaties kan uitvoeren en contact met u kan opnemen. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de serviceovereenkomst.
 • • Een kookworkshop boeken: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • • Een afspraak maken met één van onze adviseurs: uw gegevens hebben we nodig om de afspraak te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om hiervoor uw gegevens te verwerken zodat wij u zo goed mogelijk van advies kunnen voorzien over onze producten en diensten.
 • • Aanmelden voor een kookdemonstratie: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
 • • We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van uw apparaten. Dit omvat het gebruik van uw e-mailadres om u tijdig te kunnen informeren over mogelijke problemen met apparaten of tips om dit te voorkomen. Dit ter stimulering van optimaal gebruik van de apparatuur die u in bezit heeft.

Zodra u besluit uw account op te heffen zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken. Wilt u één van bovenstaande zaken regelen zonder een Mijn Miele account, neem dan telefonisch contact met ons op.

 

Verbeteren producten en dienstverlening
Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn, zoals uw geslacht, naam en adres. Deze persoonsgegevens kunnen wij combineren met gegevens uit openbare bronnen die wij via EDM B.V. verkrijgen, zoals data van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en uit de BAG (Basis Administratie Gebouwen). Door deze gegevens te combineren hebben wij meer kennis over u, zoals uw gezinssamenstelling en uw woonomgeving en kunnen wij onze producten en diensten daar beter op afstemmen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij hiermee de kwaliteit van onze producten en dienstverlening kunnen verbeteren.Commerciële communicatie
Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven voor marketing- en reclamedoeleinden, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor de e-mailnieuwsbrief, klanttevredenheidsonderzoeken, app-meldingen, Miele Club nieuwsbrief enz., of als we anderszins uw gegevens mogen verwerken voor de voornoemde doeleinden op de rechtsgrondslag van ons gerechtvaardigde belang, vindt de gegevensverwerking die nodig is in het kader van het leggen van contact plaats op de rechtsgrondslag van uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG of ons gerechtvaardigde belang, artikel 6, lid 1, (f). Het is mogelijk dat commerciële communicatie wordt aangeboden via onze externe dienstverleners. Deze dienstverleners treden voor ons op als verwerkers. U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden of uw toestemming aan ons intrekken (bijv. via de afmeldlink in de e-mail of door ons een e-mail of brief te sturen).

Basispersonalisering
Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, verwerken wij de door u verstrekte contactgegevens (uw e-mailadres en naam, telefoonnummer en/of Miele account, indien van toepassing) met het oog op het verzenden van de commerciële basiscommunicatie via e-mail, sms of de Miele apps.

Daarnaast verwerken we ontvangst- en leesbevestigingen die via de commerciële communicatie zijn ontvangen, evenals informatie over de links waarop u heeft geklikt. Als u op een link in de commerciële communicatie klikt, verwerken wij ook door cookies verzamelde informatie over uw gebruikersgedrag op de website, waartoe u toegang heeft via een link binnen de verzonden commerciële communicatie. We slaan deze informatie over uw gebruikersprofiel op en gebruiken deze om de inhoud van onze commerciële communicatie beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses. We bewaren deze personalisatie-informatie voor dit doel gedurende 2 jaar.

In het kader van de commerciële basiscommunicatie informeren wij u over nieuws in het Miele assortiment, door Miele georganiseerde evenementen en klantenenquêtes waaraan u kunt deelnemen.

Wij informeren u over Miele evenementen in de omgeving van uw woonplaats op basis van de door u opgegeven postcode van uw woonplaats.

Bovendien verwerken wij uw interesses in specifieke Miele producten en diensten die u mogelijk heeft ingediend in het kader van de registratie voor de commerciële communicatie.

Rekening houdend met eventuele Miele apparaten of Miele producten die u mogelijk al heeft gekocht en in de toekomst bij Miele zult kopen of die u registreert en zal registreren (toevoegen aan uw Miele account), stemt Miele de geabonneerde commerciële communicatie af op uw interesses/behoeften. Dit omvat onder andere herinneringen aan een garantieverlenging en het inwisselen van de voucher voor verbruiksartikelen die bij het betreffende apparaat zijn gevoegd. Met dat doel verwerken wij ook uw bestelgeschiedenis.

Miele verwerkt uw bestelgeschiedenis (voor zover relevant ook met terugwerkende kracht) gedurende vijf jaar.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. Wij bewaren de contactgegevens en uw toestemming voor de vermelde doeleinden gedurende vijf jaar na elk gebruik.

U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip per e-mail (nieuwsbrief@miele.nl) of schriftelijk (Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Geavanceerde personalisering
Om aan uw individuele behoeften te voldoen, verwerken wij de Miele diensten die u heeft gebruikt en in de toekomst zult gebruiken (bijv. leverings- en/of installatiedienst, onderhoudswerkzaamheden, individueel productadvies en contact opnemen met de klantenservice van Miele) en service opdrachten die in opdracht van u zijn uitgevoerd. Als onderdeel van de informatie over service opdrachten verwerkt Miele de details van de betreffende reparatieopdracht, de reden van de schade en eventuele uitgevoerde herstelmaatregelen (reparaties).

We bewaren deze informatie (geavanceerde personalisering) voor dit doel gedurende 3 jaar.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip per e-mail (nieuwsbrief@miele.nl) of schriftelijk (Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Volledige personalisering
Voor onze volledige personalisering verwerken wij de gegevens uit onze commerciële communicatie zoals hierboven in detail beschreven en de volgende gegevens:

·        Gegevens verzameld met Firebase voor Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze Miele apps, bijvoorbeeld: openen, klikken en leestijd. Meer informatie is te vinden in de betreffende app – uw gegevens worden alleen verwerkt als u ons uw toestemming heeft gegeven om de gebruiksgegevens in de betreffende app te evalueren.

·        Gegevens die worden verzameld tijdens uw bezoeken aan onze website (www.miele.nl) met behulp van de Bloomreach Engagement-oplossing, zoals uw gebruiksgedrag (bijv. bekeken producten, producten in de winkelwagen, enz.) – uw gegevens worden alleen verwerkt als u contact met ons opneemt en uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van gegevens via cookies en soortgelijke trackingtechnologieën en voor de evaluatie van gebruiksgegevens wanneer u onze website bezoekt.

We verwerken deze gebruiksgegevens alleen als we deze hebben verzameld voor reclamedoeleinden op basis van uw afzonderlijke toestemming en deze kunnen koppelen aan uw gebruikersprofiel.

We bewaren deze informatie (volledige personalisering) voor dit doel gedurende 2 jaar. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip per e-mail (nieuwsbrief@miele.nl) of schriftelijk (Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Commercieel aftersales contact
Als we uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met het bestellen van goederen of diensten, zullen we uw e-mailadres ook verwerken om u in de toekomst per e-mail te informeren over soortgelijke goederen of diensten. U kunt er te allen tijde om verzoeken dat u dergelijke informatieve e-mails niet langer van ons ontvangt (recht van bezwaar). Stuur hiervoor een e-mail naar (nieuwsbrief@miele.nl) of naar de contactgegevens op de website. U maakt geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij direct marketing om u te informeren over soortgelijke producten en diensten artikel 6, lid 1, (f) AVG.Afhandelen van vragen en verzoeken
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • • Geslacht
 • • Voorletters en achternaam
 • • Adres
 • • E-mailadres
 • • Telefoonnummer(s)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.


Klantenservice
Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.
 

Go Instore 
Op onze website maken we gebruik van de diensten van Go Instore, die geleverd wordt door Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Door gebruik te maken van deze diensten, wordt u verbonden met ons Miele Experience Center (MEC), zodat u een digitale presentatie kunt ontvangen van onze producten. U dient hiervoor uw microfoon te activeren. De video-audiostream wordt niet opgeslagen. In dit kader worden uw persoonsgegevens (IP-adres en verdere informatie die u met ons MEC Team hebt gedeeld) verwerkt. We hebben een gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Indien het doel van uw verzoek het sluiten van een contract is, dan is de rechtsgrondslag op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. In het geval dat u akkoord gaat het gebruik van analytische cookies, dan zullen we uw interactie met onze Go Instore diensten en uw bijbehorende gebruik van de webshop, gebruiken voor verkooptoeschrijvingsdoeleinden. Wanneer u contact met ons opneemt, worden de aan ons doorgegeven gegevens verwijderd na voltooiing van uw verzoek, voor zover wij niet verplicht zijn om deze op te slaan om redenen die gebaseerd zijn op het handels- en belastingrecht. Verder gebruiken wij cookies voor het leveren van diensten. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid. Ga voor meer informatie over Sym-Sys Ltd en de diensten van Go Instore naar www.goinstore.com.

Koophulp
Op onze website gebruiken we een Guided Selling-dienst die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland (“Neocom”). De Guided Selling-dienst helpt u om sneller en efficiënter het juiste product te vinden. Na slechts een paar vragen worden de eerste productsuggesties gedaan. De producten worden ingevuld op basis van hoe goed deze passen bij uw behoeften. U kunt zelf beslissen of u de dienst wilt gebruiken. In dit kader verwerken wij alleen metagegevens van een HTTP-webaanvraag als verwijzer, uw IP-adres, browsertaal en gebruikersagent (type en versie browser/besturingssysteem) en uw gegevens die met ons zijn gedeeld via de dienst. De gegevens worden niet opgeslagen. We verwerken uw gegevens om u de dienst aan te bieden. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, (a) AVG. Als u een product koopt, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens artikel 6, lid 1, (b) AVG. Neocom treedt namens ons op als verwerker en handelt volgens onze instructies.

In het kader van het gebruik van diensten slaan we ook informatie op in uw sessieopslag, voornamelijk om een gebruiker te identificeren tijdens meerdere browsersessies. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring. Ga voor meer informatie over Neocom en de Guided Selling-dienst naar https://neocom.ai/.


Qualtrics
Op onze website maken we gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, voor klant-, product- en merkonderzoeken om onze producten en diensten regelmatig te verbeteren. Wanneer u een enquête invult, worden alleen loggegevens (datum en tijdstempel/informatie voor uw browser en browserinstellingen/informatie over uw smartphone/tablet/gebruiksdatum) verwerkt. U kunt zelf beslissen of u mee wilt doen aan een enquête. Als u niet wilt deelnemen, kunt u het pop-upvenster van de enquête gewoon sluiten met de X-knop in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster. De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is uw toestemming, artikel 6, lid 1(a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. 
In het kader van het gebruik van de diensten van Qualtrics gebruiken we ook cookies van Qualtrics, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies van Qualtrics vindt u in onze cookieverklaring. Voor meer informatie over Qualtrics LLC en het gebruik van persoonsgegevens door Qualtrics kunt u terecht op https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Informatie binnen het venster Enquête
Om onze enquêtefunctie aan u te kunnen bieden, moeten we cookies gebruiken. Zonder dergelijke technologie kan de dienst niet worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring en cookieverklaring.


2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.
Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening werken wij samen met EDM B.V. EDM B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en het verstrekken aan ons van uw persoonsgegevens. Hoe EDM B.V. uw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt kunt u lezen op https://evenoverdata.nl. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens uit openbare bronnen door ons en/of EDM B.V. of op andere wijze uw rechten onder de AVG wilt uitoefenen kunt u dit doen door contact op te nemen met ons (zie hieronder bij paragraaf 5. Uw rechten) of met EDM B.V. (zie het contactformulier op hun website). Wij zullen er samen met EDM B.V. voor zorgen dat uw verzoek in overeenstemming met de AVG wordt afgehandeld.3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar via onze website.5. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- Inzage te geven in uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te beperken
- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.6. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via info@miele.nl.


Open als PDF-bestand

Cookiemelding

Op deze website wordt door Miele gebruikgemaakt van zogeheten cookies. In dit beleid leggen we in detail uit welke soorten cookies Miele gebruikt, welke gegevens door hen worden verwerkt, de levensduur van de cookies en uw rechten met betrekking tot cookies. Uw huidige instellingen met cookies waarvoor toestemming vereist is, zien er als volgt uit:

1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of smartphone/tablet worden opgeslagen wanneer u onze websites gebruikt. Wanneer u de Miele website bezoekt, kunnen cookies op uw systeem worden opgeslagen. Dit bevat een individuele tekenreeks die kan worden gebruikt om uw browser te identificeren wanneer u de website de volgende keer bezoekt. Er zijn hoofdzakekelijk twee soorten cookies:

 • • Tijdelijke cookies: deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens uw bezoek aan onze website tijdelijk op uw computer of smartphone/tablet opgeslagen en vervolgens verwijderd.
 • • Permanente cookies: deze cookies blijven langer op uw computer staan.

Over het algemeen maakt Miele gebruik van verschillende internettechnologieën (bijv. cookies, Java-Script) om het gebruik van de Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren. Dit betekent dat ze worden gebruikt:Om u te identificeren wanneer u inlogt op onze webshop en om ervoor te zorgen dat geldige beveiligingsnormen, die zijn geoptimaliseerd voor u, worden nageleefd.

 • • Om ons te helpen producten te onthouden die u aan uw winkelwagen of notitieblok hebt toegevoegd.
 • • Om u de hoeveelheid producten te laten zien die u aan uw winkelwagen of notitieblok op de website hebt toegevoegd.
 • • Om ons tijdens de sessie te herinneren aan de door u gekozen taal, zodat u gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.
 • • Om gegevens te analyseren, zoals de evaluatie van het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. Wij gebruiken de analyseresultaten voor het optimaliseren van onze website.
 • • Wij gebruiken ook zogenaamde marketingcookies van derden voor retargeting/remarketing en het plaatsen van gepersonaliseerde online advertenties.

Het is voor Miele belangrijk dat u uw voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot het gebruik van cookies. Door de cookie-instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u echter ook de overdracht van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Meer browserspecifieke informatie over het verwijderen van cookies vindt u hier:

Houd er echter rekening mee dat als u cookies deactiveert, u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. In het menu van de meeste browsers vindt u instellingsopties voor het gebruik van cookies. Doorgaans heeft een browser de volgende instellingsopties:

 • • cookies bekijken;
 • • cookies toestaan;
 • • alle of bepaalde cookies uitschakelen;
 • • alle cookies uitschakelen bij het sluiten van de browser;
 • • cookies blokkeren;
 • • waarschuwen wanneer een cookie moet worden ingesteld;
 • • bezwaar tegen tracking van webanalyse (opt-out).

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een banner u over het gebruik van cookies en vraagt het om uw toestemming voor cookies waarvoor toestemming vereist is. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. We leggen die uitvoerig uit in dit cookiebeleid.

2. Google Tag Manager

Op onze website gebruiken wij de tagmanagementservice genaamd Google Tag Manager van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin (hierna 'Google' genoemd). Google Tag Manager stelt websites in staat om snel en eenvoudig meetcodes en gerelateerde codefragmenten, gezamenlijk bekend als tags, bij te werken op hun websites of mobiele apps. Zodra het kleine segment Tag Manager-code aan een project is toegevoegd, kan de website veilig en gemakkelijk analytische en meettagconfiguraties implementeren vanuit een webgebaseerde gebruikersinterface.

De Google Tag Manager helpt ons om cookies en trackingtags te implementeren en te beheren. De Google Tag Manager gebruikt geen eigen cookies, maar de Google Tag Manager activeert andere cookies en trackingtags indien en voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke cookies en trackingtags. Gedetailleerde informatie over elk van deze cookies en trackingtags vindt u in onze cookieverklaring. In het kader van het gebruik van de Google Tag Manager verwerken wij en Google uw IP-adres en een unieke identificator. Het is echter mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt buiten het grondgebied van de EU. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zijn Google en wij de door de Europese Commissie gepubliceerde modelcontractbepalingen overeengekomen. De rechtsgrond voor het gebruik van de Google Tag Manager en gerelateerde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Dat gerechtvaardigde belang is de hulp die Google Tag Manager ons biedt bij het implementeren en beheren van ons gebruik van cookies en trackingtags.

3. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van functies daarvan, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chattool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website niet mogelijk. 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigde belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van de functies ervan. De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. 

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken, zijn over het algemeen zogenaamde sessiecookies, die over het algemeen automatisch worden verwijderd nadat de browsersessie is beëindigd.

Sommige essentiële cookies worden geleverd en/of geopend door derden. Details van deze derden en hun tools waarvoor we essentiële cookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

3.1    SAP-klantgegevenscloud (voorheen Gigya)

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor essentiële doeleinden die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Germany ('SAP'). We gebruiken een reeks noodzakelijke cookies die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP en die noodzakelijk zijn om de website correct te laten functioneren. SAP biedt een platform voor klantidentiteitbeheer, waaronder klantprofielen, voorkeuren, opt-ins en toestemmingsinstellingen. Meer informatie over de SAP-klantgegevenscloud kunt u hier vinden.

3.2    Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Op onze website maken wij gebruik van de Go Instore-diensten van Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Sym-Sys Ltd. gebruikt cookies en soortgelijke technologieën zoals 'sessie-opslag' en 'lokale opslag' om de diensten te kunnen leveren. Zonder dergelijke technologieën kunnen de diensten van Go Instore niet worden gebruikt. Deze technologieën worden alleen gebruikt als u het gebruik van de dienst Go Instore actief aanvraagt. Ga voor meer informatie over Sym-Sys Ltd en de dienst Go Instore naarwww.goinstore.com.

3.3    Neocom.ai – Koophulp 

Op onze website gebruiken we de Guided Selling-dienst, een zogenaamde koophulp, die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland ('Neocom'). Om u onze Guided Selling-dienst te kunnen aanbieden, moeten we gebruikmaken van een technologie genaamd 'sessieopslag' om meerdere toepassingen van de Guided Selling-dienst in één browsersessie te groeperen. Zonder dergelijke technologie kan de Guided Selling-dienst niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen gebruikt als u het gebruik van de Guided Selling-dienst actief aanvraagt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor uitgebreidere informatie over Neocom en gegevensverwerkingsactiviteiten gerelateerd aan het gebruik van de Guided Selling-dienst. 

3.4    Overige details

Meer informatie over elk van de individuele essentiële cookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Externe partij/cookiehost

Doel

(Meer informatie hierboven)

Bewaarperiode

shop_domestic_nl

Sitedomein (miele.nl)

Het cookie wordt gebruikt om de naam van een ingelogde gebruiker weer te geven en voor een betere segmentatie van gebruikers om gedetailleerdere analyses uit te voeren.

Sessie

cookieUse

Het cookie wordt gebruikt voor het beheer van toestemming voor cookies.

6 maanden

LoginToken

Het cookie wordt gebruikt om de inlogstatus te herinneren.

7 dagen

newsletterEmail (Local Storage)

Het cookie wordt gebruikt om de toestemming voor inschrijving op de nieuwsbrief op te slaan.

Permanent

gig_bootstrap_<apiKey>

Intern cookie voor de WebSDK dat wordt gebruikt om in te loggen.

12 Maanden

mielestorefrontRememberMe

Op basis van dit cookie wordt de gebruiker automatisch ingelogd (op basis van de in Backoffice ingestelde inloggegevens).

6 maanden

JSESSIONID

Het cookie wordt gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server in stand te houden.

Sessie

ROUTE

Het cookie wordt gebruikt om de klant op hetzelfde knooppunt te houden (verkeersbeheer).   

Sessie

acceleratorSecureGUID

Dit cookie brengt de informatie dat de klant is ingelogd.

Sessie

miele-nl-cart 

Het cookie slaat een unieke ID op om te onthouden wat aan de winkelwagen is toegevoegd. 

1000 uur 

recentSearches 

Het cookie helpt om de recente zoekopdracht op het Miele-domein te onthouden.

100 dagen

gig_canary

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

Geeft aan of de klant de canary-versie van de WebSDK gebruikt.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

gig_canary_ver

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: De versienaam van de canary-versie van de WebSDK.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

miele_globals (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

Permanent

mnfly/c/<____.htm> (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Gebruikt om de koptekst weer te geven.

Permanent

compare-product-data Miele (miele.com) Dit cookie slaat de geselecteerde producten en hun categorieën op om de vergelijkingspagina voor te bereiden.

30 dagen

mdl-notification-banner Dit cookie detecteert of een meldingsbanner eerder is gesloten.  180 dagen
Gmid SAP (gigya.com)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Wordt gebruikt om de ingelogde gebruiker te identificeren.
12 maanden
Gig_hasGmid

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies.

 

Specifiek: intern cookievoor de WebSDK en wordt gebruikt om in te loggen.
12 maanden
ds-session-id

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: een uniek nummer dat de server van een website aan een specifieke gebruiker toekent voor de duur van het bezoek van die gebruiker.
Sessie
sb_expiration (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken
Permanent
productInfo (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken.
Permanent
isPreSelectedAnAppliance (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken.
Permanent
sb_initial_date_to (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken.
Permanent
sb_initial_date_from (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken.
Permanent
apiDomain_<apiKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: de gedeelde domein-API-aanroepen voor alle sites in een groep moeten worden verzonden naar.
12 maanden
_gig_comments_nickname

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: opmerkingen gast bijnaam.
12 maanden
_gig_comments_email

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: opmerkingen gast e-mail.
12 maanden
_gig_comments_cb_<provider>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een providerselectievakje werd aangevinkt door de gebruiker.
12 maanden
_gig_comments_selected_<provider>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een providerselectievakje werd aangevinkt door de gebruiker.
12 maanden
_gig_comments_selected_providers

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatst geselecteerde aanbieders van aandelen.
12 maanden
_gig_comments_locked

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een gastgebruiker minstens één opmerking heeft geplaatst.
12 maanden
_gig_comments_sort

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatste geselecteerde gebruiker sorteren.
12 maanden
_gig_comments_is_guest

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: geeft aan dat de gebruiker opmerkingen maakt als gastgebruiker.
12 maanden
gig-comments (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ID's van opmerkingen die door de gebruiker zijn gemarkeerd.
Permanent
gig_debug

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: wordt gebruikt om de debug-UI te activeren.
2 seconden
_gig_dbgConsole_log

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: wordt gebruikt om loggen te activeren voor debugging.
3 seconden
_gig_email

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatst gebruikte e-mailadres in share (bij het verzenden van e-mail).
12 maanden
_gig_gmidt (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: gebruikerscookie.
30 minuten
_gig_llu

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: provider-gebruikersnaam bij laatste aanmelding voor aanmelding 'welkom terug'-scherm.
12 maanden
_gig_llp

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: provider-gebruikersnaam bij laatste aanmelding voor aanmelding 'welkom terug'-scherm.
12 maanden
_gig_lt / glt_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstoken voor verificatie.
3600 seconden
gig_last_ver_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatste tijdstip van verificatie van de sessie wanneer de site de verifyLoginInterval eigenschap van global CONF gebruikt om herverificatie te activeren.
12 maanden
gig_loginToken_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstoken Single Sign On (SSO) group van Gigya.
12 maanden
gig_loginToken_<APIKey>_exp

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO-verval.
12 maanden
gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstokens ingetrokken in een SSO-groep. Geeft in SSO-scenario's aan de WebSDK aan dat het huidige token is ingetrokken, zodat de gebruiker wordt afgemeld.
12 maanden
gig_loginToken_<APIKey>_session

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: geeft aan of de groepsaanmeldingstoken-sessie nog steeds geactiveerd is.
Sessie
gig_loginToken_<APIKey>_visited

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: wordt gebruikt om bezochte sites binnen dezelfde SSO-groep bij te houden.
12 maanden
_gig_shareUI_cb_<provider name>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een providerselectievakje werd aangevinkt door de gebruiker.
12 maanden
_gig_shareUI_lastUID

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatst aangemelde UID.
12 maanden
_gigRefUid_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatste verwijzer gebruikers-ID.
12 maanden
_gig_ssoToken_<apikey> (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO-token door API.
Permanent
gig_toggles

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: deze waarde wordt naar Gigya gestuurd om toggles te identificeren waarvan het back-endgedrag afhankelijk is om de opgegeven toggle te verwerken.
Sessie
gig3pc

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of cookies van derden zijn geblokkeerd om niet elke keer te hoeven controleren.
48 uur

gig3pctest

(when using bypassCookiePolicy in the globalConf)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: een tijdelijk cookie dat wordt gebruikt om te controleren of cookies van derden zijn geblokkeerd.
1 seconde
gigyaSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: slaat de instellingen voor delen van gebruiker lokaal op.
Permanent
glnk

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ticket voor 2e fase van aanmelding.
1 dag
gmSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: lokaal opgeslagen loyaliteitsinstellingen.
Permanent
gst

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: serverticket voor 2e fase van aanmelding.
30 minuten
GSLM_<siteID>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: sessie-magische cookie.
Sessie
hasGmid

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: intern cookie voor de WebSDK
13 maanden
reactionState-down_<barId> (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: per reactie en bar-ID - De laatste reacties die door de gebruiker zijn gemaakt.
Permanent
SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: dit cookie wordt door SAML SP opgeslagen om de SAML-sessie-informatie te beheren en, specifiek, de parameters die nodig zijn voor het afmelden.
12 maanden
gltexp_<apikey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstoken vervallen.
Sessie
_gig_<id>_cb

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: callback voor luisteraar.
12 maanden
__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build> (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: WebSDK-instellingen.
Permanent
Gmid (Local Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: gebruikerscookie.
Permanent
ucid

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: unieke computer-ID gebruikt voor het genereren van rapporten, en gebruikt door de WebSDK om opgeslagen respons te krijgen.
13 maanden
Ucid (Local storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: unieke computer-ID  voor unieke gebruikersrapportage.
Permanent
gis_visit (Local Storage) Sym-Sys Ltd. Het cookie wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker de dienst voor het eerst gebruikt. Sessie
viewed-broadcast-uuid (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om de kijkduur van uitzendingen te meten. Sessie
viewed-broadcast-type (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om de tijd in een gesprek te meten. Sessie
gis-chat-user-name (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om de chatnaam op te slaan tijdens een toepassing. Sessie
ctaAutoPlayDismissed (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om het tijdstip te onthouden waarop de CTA autoplay voor het laatst werd uitgeschakeld. Sessie
ctaAutoPlayMaximisedShown (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om het tijdstip te onthouden waarop de CTA autoplay voor het laatst werd weergegeven. Sessie
broadcast-contact-capture (Local Storage) Het cookie voorkomt meerdere verzoeken om contactgegevens na een uitzending. Sessie
show-available-clerk (Local Storage) Het cookie voor A/B-controle om beschikbare medewerkersprofielbeelden te tonen op verbindingsscherm. Sessie
cta-awareness-message-closed (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om het opnieuw weergeven van betrokkenheid bij CTA-berichten te controleren. Sessie
pollingStartTimeStamp (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om de vraag naar beschikbaarheid te controleren na interactie van de klant met niet-beschikbare CTA. Sessie
oneToOneEngagement (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om de weergave van de Service Intro Video te regelen. Sessie
cta-roundel-closed (Local Storage) Het cookie wordt gebruikt om het opnieuw tonen van de CTA na het afsluiten door de klant te controleren. Sessie
gis-broadcast-preview-display (Local Storage) Dit cookie is een oude waarde die wordt gebruikt om de gif-betrokkenheid te controleren. Sessie
video-viewed (Local Storage) Dit cookie wordt gebruikt om bij te houden welke video's de gebruiker bekijkt. Sessie
SESSION_ID Neocom

Algemeen: Neocom.ai – Koophulp

Specifiek: Neocom bewaart een anonieme sessie-identificator in de sessieopslag om meerdere toepassingen van de dienst in één browsersessie te groeperen
Sessie

4. Analysecookies

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies die een analyse van uw gebruiksgedrag mogelijk maken (zogenaamde analysecookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

– frequentie van paginabezoeken;

– zoeken op trefwoorden;

– gebruik van websitefuncties.

Uw gegevens die door middel van de cookies worden verzameld, worden gepseudonimiseerd, zodat het niet langer mogelijk is om de gegevens zonder aanvullende gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen.

Deze verwerking stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken door naar dit cookiebeleid te gaan en de knop van de analysecookies op 'uit' te zetten.

Sommige analysecookies worden geleverd en/of geopend door derden. Details van de derden en hun tools waarvoor we analysecookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

De analysecookies die wij gebruiken, zijn onder andere:

4.1 Google

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor analysedoeleinden die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ('Google'), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd onder Iers recht (registratienummer: 368047) met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Meer informatie over deze Google-services vindt u hieronder en op https://www.google.com/privacy/ads/. De onderstaande detailtabel bevat cookienamen met variabele  identificatoren, waarbij <wpid> staat voor de webproperty-ID of de metings-ID voor Google Analytics 4 is, bestaande uit 10 tekens (cijfers en letters), [_<customname>] en <property-id> property-ID’s in Google Analytics 3 (Universal Analytics) zijn, bestaande uit cijfers in het volgende patroon: UA-XXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw smartphone/tablet worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens die worden gegenereerd door het cookie worden gewoonlijk doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken we de uitbreiding van IP-masking (zogenaamde IP-masking). Dit wil zeggen dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt overgedragen naar en opgeslagen in de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als u een Google-accounthouder bent en hebt ingestemd met de personalisatie van advertenties ('Advertentiepersonalisatie'), bevatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze advertentiemaatregelen (inclusief rapporten voor meerdere apparaten), demografische gegevens en de interesses van onze gebruikers, alsook functies voor de levering van online advertenties op meerdere apparaten. In dit geval is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door Google Analytics door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

4.1.2 Google Optimize

Google Optimize is een A/B-testtool, die is beschikbaar gesteld door Google. Optimize stelt ons in staat te experimenteren met verschillende leveringsmethoden voor uw inhoud. Optimize gebruikt hiervoor cookies om voor specifieke gebruikers inhoudsvarianten, voorzien van een inhoudsexperimentcookie, aan te bieden om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Daarnaast kan Optimize activiteiten van gebruikers koppelen aan specifieke Google Ads om marketingcampagnes te evalueren.

Ga voor meer informatie over Google Optimize naar https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

4.2 Go Instore – SYM-SYS Ltd. – Verkooptoekenning

Indien u instemt met het gebruik van analysecookies, zullen wij de gegevens van uw interactie met onze Go Instore-diensten en uw overeenkomstige gebruik van onze webshop gebruiken voor verkooptoekenning. De gegevens worden geanonimiseerd en maken geen heridentificatie van een specifieke gebruiker mogelijk. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore-dienst vindt u op www.goinstore.com.

4.3 Oracle – AddThis Tools

Op onze website gebruiken we AddThis Tools van Oracle Corporation om gebruikers in staat te stellen onze inhoud te delen, te volgen, te bekijken, aan te bevelen en ermee te communiceren.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.oracle.com/nl/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

4.4 LinkedIn-tag

Op onze website gebruiken we verschillende analysecookies die worden geleverd en/of gebruikt door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 9408 ("LinkedIn"). De Inzichttag van LinkedIn plaatst cookies op uw apparaat als u via een LinkedIn-advertentie op onze website bent gekomen, maar ook als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van analysecookies op onze website. Met gebruik van gegevens die via deze cookies zijn verzameld, identificeert LinkedIn LinkedIn-leden buiten LinkedIn voor analyse.

Ga voor meer informatie naar Privacybeleid LinkedIn en Cookiebeleid | LinkedIn.

4.5 Overige details

U kunt analysecookies deactiveren. Meer informatie over elk van de individuele analysecookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Externe partij/cookiehost​

Doel

Bewaarperiode

GA_OPT_OUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

Gebruikt door: Google Analytics

Cookie geplaatst om te onthouden dat de gebruiker zich heeft afgemeld voor het gebruik van Google Analytics.

10 nov. 2030 (alle cookies)

NID

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie bevat een unieke ID die dors Google wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten de gebruiker per pagina wil zien en of de gebruiker wenst dat het SafeSearch-filter van Google ingeschakeld is.
6 maanden

AID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Dit cookie koppelt activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten waarop de gebruiker eerder met het eigen Google-account is ingelogd. Op basis hiervan worden de op de verschillende apparaten van de gebruiker getoonde advertenties gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
13 maanden in EER VK/540 op andere locaties

TAID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt om de activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten aan elkaar te koppelen.
14 dagen
_ga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google, echter ingesteld vanuit het Miele domein

Gebruikt door: Google Analytics

Het doel van het cookie is het opslaan en tellen van paginaweergaven en het onderscheiden van gebruikers.
2 jaar
_gac_<wpid>

Gebruikt door: Google Analytics

Dit cookie bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker.
90 dagen
_gat[_<customname>]

Gebruikt door: Google Analytics

Het doel van het cookie is om het aantal aanvragen te beperken
1 minuut
_gid

Gebruikt door: Google Analytics

Het doel van het cookie is het opslaan en tellen van paginaweergaven en het onderscheiden van gebruikers.
24 uur
__utma

Gebruikt door: Google Analytics

Het cookie wordt gebruikt voor het onderscheiden van gebruikers en sessies. Dit cookie houdt bij hoe vaak een bezoeker de website heeft bezocht, wanneer het eerste bezoek was en wanneer het laatste bezoek plaatsvond. Google Analytics gebruikt de informatie van dit cookie voor het berekenen van zaken zoals dagen en bezoeken tot aankoop.
2 jaar
__utmb

Gebruikt door: Google Analytics

Het cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te identificeren.
30 minuten
__utmc

Gebruikt door: Google Analytics

Dit cookie werkt samen met de __utmb-cookie om te bepalen of het voor de gebruiker een nieuwe sessie of een nieuw bezoek is.
Sessie
__utmt

Gebruikt door: Google Analytics

Dit cookie wordt geplaatst om het aantal aanvragen te beperken.
10 minuten
__utmz

Gebruikt door: Google Analytics

Het cookie slaat de verkeersbron of campagne op waarmee kan worden nagegaan hoe de gebruiker de site heeft bereikt.
6 maanden
__utmv

Gebruikt door: Google Analytics

Het cookie wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.
2 jaar
AMP_TOKEN

Gebruikt door: Google Analytics

Het cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen bij de AMP Client ID-service. Andere mogelijke waarden zijn opt-out, inflight-aanvraag of een fout bij het ophalen van een Client-ID van de AMP Client ID-dienst.
30 seconden tot 1 jaar
_gaexp

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

Het cookie wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in een experiment en de afloop van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.
Maximaal 93 dagen
_gaexp_rc

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

Het cookie is ingesteld om een gebruiker in een specifiek experiment te identificeren.
10 seconden
_opt_awcid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Het cookie wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-klant-ID’s.
24 uur
_opt_awmid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

Het cookies wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-campagne-ID’s.
24 uur
_opt_awgid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

Het cookie wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-groep-ID’s.
24 uur
_opt_awkid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

Dit cookie wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-criteria-ID’s
24 uur
_opt_utmc

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

Het cookie slaat de laatste utm_campaign-queryparameter op.
24 uur
_opt_expid

Gebruikt door: Google Optimize

Het cookie wordt aangemaakt bij het uitvoeren van een omleidingsexperiment. Het slaat de experiment-ID, de variant-ID en de verwijzer van de pagina op waar naartoe wordt verwezen.
10 seconden
_ga_<wpid>

Gebruikt door: Google Analytics 360

Het cookie wordt gebruikt om de status van de sessie te behouden.
2 jaar
_dc_gtm_<property-id>

Gebruikt door: Google Analytics

Het cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen bij de AMP Client ID-service.
1 minuut
FPAU

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.

90 dagen
FPGCLDC

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt om adverteerders te helpen bepalen hoe vaak gebruikers die op hun advertenties klikken uiteindelijk op hun website een actie uitvoeren
90 dagen
_gcl_dc

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Het cookie wordt geplaatst om conversies op te slaan en te volgen.
90 dagen
_gcl_au

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt voor de functionaliteit 'Conversion Linker'.
90 dagen
FPGCLGB

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.
90 dagen
_gcl_gb

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.
90 dagen
_gac_gb_<wpid>

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie bevat campagnegerelateerde informatie
90 dagen
_gcl_aw

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.
90 dagen
DSID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doubleclick, Google

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Het cookie wordt geplaatst om gebruikersvoorkeuren op te slaan.
2 weken
test_cookie

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Dit cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick om te controleren of cookies mogen worden geplaatst.
15 minuten
IDE

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt voor het aanbieden van gerichte advertenties die relevant zijn voor internetgebruikers.

13 maanden in EER VK/24 maanden elders
gis-chat-call-user-uuid (Local Storage) Sym-Sys Ltd. Wordt gebruikt om een klant anoniem te identificeren voor verkooptoewijzing. Sessie
__atuvc Oracle Marketing & Data Cloud klanten en partners, en dienstverleners

Algemeen: Oracle - AddThis Tools

Specifiek: Deze cookies zijn gekoppeld aan de AddThis social sharing widget die bezoekers in staat stelt om inhoud te delen met een scala aan netwerk- en uitwisselingsplatforms.
1 jaar
__atuves 30 minuten
lms_analytics LinkedIn Wordt gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren. 30 dagen

AnalyticsSyncHistory

Gebruikt om informatie op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie plaatsvond met de cookie lms_analytics. 30 dagen

5. Marketingcookies

Wij gebruiken zogenaamde marketingcookies van derden voor retargeting/remarketing en het plaatsen van online advertenties.

Retargeting of remarketing verwijst naar technologieën waarmee gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, passende advertenties te zien krijgen, zelfs nadat zij de website hebben verlaten. Voor dit doel is het noodzakelijk om internetgebruikers buiten de website van een website-eigenaar te herkennen, waarvoor cookies van de desbetreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het eerdere gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites worden weergegeven. Dit zijn gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan de behoeften van individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden dus niet samengevoegd met andere gegevens.

Marketingcookies kunnen ook de betrokkenheid van de gebruiker bij de uiteindelijk getoonde advertenties bijhouden. Dit is om ongewenste dubbele reclame te voorkomen en om bij te houden hoe vaak advertenties resulteren in een of andere vorm van advertentieconversie ( bijv. een advertentie waarop wordt geklikt of een daadwerkelijke verkoop).

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via marketingcookies is toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken door terug te keren naar dit cookiebeleid en de knop voor marketingcookies bovenaan het beleid op 'uit' te zetten.

Wij gebruiken dergelijke technologieën voor het plaatsen van online advertenties. Voor het plaatsen van de advertenties maken wij gebruik van externe leveranciers. Details van de derden en hun tools waarvoor we analysecookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

5.1 Facebook/Meta

Op onze website gebruiken we marketingcookie(s) die worden geleverd en/of gebruikt door Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ('Facebook' of 'Meta').

Meta-cookies worden gebruikt als u een Facebook-account hebt, de Facebook-producten gebruikt, inclusief de Facebook-website en -apps, of andere websites en apps gebruikt die de Facebook-producten (waaronder de Like-knop of andere Facebook-technologieën) bevatten. Met de Facebook-cookies kunnen wij uw activiteiten op onze website volgen om de effectiviteit van onze conversietrechter te analyseren en onze website regelmatig te verbeteren. Bovendien kunnen we met de Facebook-cookies de remarketingfunctie van Facebook Custom Audiences gebruiken. Hierdoor kunnen aan gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties ('Facebook Ads') worden getoond als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites waarop dit proces ook wordt gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences en gerelateerde gegevensverwerkingsactiviteiten.

Daarnaast stellen de Meta-cookies Meta in staat de Facebook-producten aan u aan te bieden en inzicht te krijgen in de gegevens die het bedrijf over u ontvangt, zoals gegevens over uw gebruik van andere websites en apps, ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd.

De Meta-cookies ontvangen en de volgende soorten gegevens: http-headers, Pixel-specifieke gegevens, gegevens over muisklikken, optionele waarden en formulierveldnamen. Meer informatie over Facebook-cookies kunt u hier vinden.

5.2 Google

Zoals hierboven reeds uiteengezet, gebruiken wij op onze website verschillende cookies voor analytische en/of marketingdoeleinden die worden geleverd en/of gebruikt door Google. Ga voor meer informatie over Google’s privacybeleid naar https://www.google.com/privacy/ads/. De onderstaande detailtabel bevat cookienamen met variabele identificatoren, waarbij <wpid> staat voor de webproperty-ID of de metings-ID voor Google Analytics 4 is, bestaande uit 10 tekens (cijfers en letters), [_<customname>] en <property-id> property-ID’s in Google Analytics 3 (Universal Analytics) zijn, bestaande uit cijfers in het volgende patroon: UA-XXXXXX-X.

5.2.1 Google Ads

Google Ads is een online advertentieplatform dat is ontwikkeld door Google, waar adverteerders betalen om voor internetgebruikers korte advertenties, dienstenaanbiedingen, productvermeldingen en video-inhoud weer te geven, en mobiele applicatie-installaties te genereren. Het kan zowel in de resultaten van zoekmachines zoals Google Search als op niet-zoekwebsites, mobiele apps en video’s advertenties plaatsen.

Meer informatie over Google Ads kunt u hier vinden.

5.2.2 Google Remarketing-functie

Met de Google Remarketing-functie kunnen wij onze gebruikers op basis van hun interesses advertenties aanbieden op andere sites binnen het Google Ads-netwerk (genaamd 'Google-advertenties' of advertenties op andere sites). Hiervoor analyseren wij de gebruikersinteractie op onze website, zodat wij gebruikers op andere sites gerichte reclame kunnen tonen, zelfs nadat zij onze website hebben bezocht. Hiervoor slaat Google een getal op in de browser van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-weergavenetwerk bezoeken. Dit getal, ook bekend als een 'cookie', wordt gebruikt om bezoeken van deze gebruikers te volgen. Dit getal wordt gebruikt om een unieke webbrowser op een bepaalde computer te identificeren. Het wordt niet gebruikt om een individu te identificeren, en er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te geven of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in onder de volgende link te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3 Google Conversion bijhouden

In deze context gebruiken we ook de functie voor het bijhouden van conversies van Google. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw apparaat geplaatst. Dit wordt na 30 dagen verwijderd. Dit cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om voor Google Ads-klanten conversiestatistieken op te stellen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te geven of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u op interesses gebaseerde Google-advertenties in uw browser uitschakelen door op de knop 'Uit' te klikken op https://adssettings.google.de/authenticated of door u af te melden op http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Andere Google Marketing Platform-services (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Onze website gebruikt tevens anders diensten van het Google Marketing Platform (voorheen 'Google Doubleclick'). Campaign Manager 360 stelt ons in staat om campagnes te voeren en hun prestaties te meten. Display & Video 360 helpt ons weergave- en videocampagnes te beheren. Search Ads 360 wordt gebruikt om zoekcampagnes over verschillende zoekmachines te beheren.  Deze diensten gebruiken cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker een advertentie meer dan een keer ontvangt.

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze meer dan een keer worden getoond. Google kan cookie-ID’s ook gebruiken om conversies bij te houden, dat wil zeggen of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen.

Uw browser maakt automatisch rechtstreeks verbinding met de Google-server. Google geeft aan dat de integratie van deze diensten Google de informatie verschaft dat u het betreffende deel van onze website hebt bekeken of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Maar ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres identificeert en opslaat.

Daarnaast stellen cookies ons in staat te begrijpen of u bepaalde activiteiten op onze website hebt uitgevoerd nadat u een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (conversietracking) ('floodlight'). Google gebruikt dit cookie om inzicht te verkrijgen in de inhoud die u op onze websites hebt bekeken, zodat wij u later gerichte reclame kunnen sturen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te verlenen of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u tracking voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen (bijvoorbeeld door cookies van derden uit te schakelen), door cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door cookies van het domein http://www.google.com/settings/ads/ in uw browserinstellingen te blokkeren, met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne van About Ads, door te klikken op de link http://www.aboutads.info/choices of door te klikken op de link www.googleadservices.com. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het Google Marketing Platform is beschikbaar op https://marketingplatform.google.com/. Raadpleeg voor meer informatie over het Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Microsoft Ads Remarketing en Conversion Tracking

Op onze website gebruiken we verschillende marketingcookies die worden geleverd en/of gebruikt door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft'). Microsoft plaatst cookies op uw apparaat als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website en om uw acties te volgen om de effectiviteit van onze conversie te analyseren. Totaalaantaal gebruikers. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookies, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om advertenties weer te geven.

Ga voor meer informatie naarchoice.microsoft.com/en/opt-out. en Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy

5.4 Qualtrics

We maken gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, om klant-, product- en merkonderzoeken uit te voeren op onze website. Wanneer u een enquête invult, gebruiken we cookies van Qualtrics met ID-waarden, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Voor meer informatie over Qualtrics LLC kunt u terecht opwww.qualtrics.com.

5.5 Bloomreach Engagement – MyMiele personalisatie

Wij gebruiken de Bloomreach Engagement-oplossing van de provider BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA op onze website voor gepersonaliseerde reclame. Door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën verzamelen wij informatie over uw gebruikersgedrag op de website. De cookies bevatten een specifieke ID en kunnen zo worden toegewezen aan uw gebruikersprofiel. Wij slaan de via de cookies verzamelde informatie - voor zover wij daartoe gerechtigd zijn op basis van een aparte toestemming - op in uw gebruikersprofiel (persoonlijk) om de inhoud die wij via verschillende kanalen (website, app, etc.) aan u tonen beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses. In dit kader verzamelen wij de volgende gebruiksgegevens:

 • • Bekeken producten (incl. productcategorie);
 • • Products in de winkelwagen;
 • • Registratie
 • • Inloggen
 • • Abonnement op de nieuwsbrief
 • • Naar de kassa
 • • Gerelateerde productinformatie (bijv, energielabel)
 • • Bekeken productinformatieblad, en
 • • Bijwerken van de verlanglijst.

Wij koppelen deze gebruiksgegevens alleen aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel als u daarvoor apart toestemming hebt gegeven. Anders worden deze gegevens niet aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel gekoppeld, maar alleen zonder overeenkomstige koppeling verwerkt om interessegerelateerde onlinereclame weer te geven.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt buiten de EU. In dat geval nemen wij alle nodige maatregelen in de zin van artikel 46, lid 2 van de AVG om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld door het afsluiten van de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen. U kunt de EU-modelcontractbepalingen hierStandard Contractual Clauses (SCC) | European Commission (europa.eu) bekijken.

We bewaren deze informatie (uitgebreide personalisatie) voor dit doel gedurende 2 jaar. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

5.6 LinkedIn-tag

Op onze website gebruiken we verschillende marketingcookies die worden geleverd en/of gebruikt door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 9408 ("LinkedIn"). De Inzichttag van LinkedIn plaatst cookies op uw apparaat als u via een LinkedIn-advertentie op onze website bent gekomen, maar ook als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van marketingcookies op onze website. Hierdoor kunnen LinkedIn en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website en om uw acties te volgen om onze campagnes te optimaliseren, onze websitebezoekers opnieuw te targeten en meer te weten te komen over ons publiek.

De Inzichttag van LinkedIn maakt het verzamelen van gegevens over uw bezoek aan onze website mogelijk, waaronder de URL, de verwijzer, het IP-adres, de apparaat- en browserkenmerken (User Agent) en de tijdstempel. De IP-adressen worden gehasht en de directe identificatiegegevens van LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

We ontvangen geen persoonlijke gegevens van LinkedIn-leden; LinkedIn voorziet ons van rapporten en waarschuwingen (die leden niet identificeren) over onze websitebezoekers en advertentieprestaties. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden beheren via hun accountinstellingen.

Ga voor meer informatie naar Privacybeleid LinkedIn en Cookiebeleid | LinkedIn.

5.7 Overige details

Door uw instellingen bovenaan dit beleid te wijzigen, kunt u marketingcookies deactiveren. Meer informatie over elk van de individuele marketingcookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Externe partij/cookiehost

Doel (meer uitleg hierboven)

Bewaarperiode

_fbp

Meta/Facebook, maar geplaatst vanuit het Miele domein

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om browsers te identificeren met het oog op advertenties en websiteanalyse
90 dagen
_fbc

Meta/Facebook

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de Facebook Click-ID op te slaan om toegang tot de website en klikken op Facebook Ads aan elkaar te koppelen
90 dagen
fr

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specific: cookie wordt gebruikt om Facebook Ads te leveren en de relevantie te meten en verbeteren
7 dagen
wd

Algemeen: Facebook Marketing

 

Algemeen: cookie wordt gebruikt om een optimale ervaring te bieden voor het scherm van uw apparaat.
2 jaar
datr

Algemeen: Facebook Marketing

Algemeen: cookie wordt gebruikt om de webbrowser te identificeren die wordt gebruikt om verbinding te maken met Facebook, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker
700 dagen
c_user

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de identiteit bij Facebook te verifiëren
90 dagen
locale

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt voor de knop 'Delen'
7 dagen
presence

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om websitefuncties en -diensten te kunnen inschakelen, zoals het gebruik van een chatvenster
Sessie
sb

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de browser te identificeren voor verificatiedoeleinden
700 dagen
spin Algemeen: Facebook Marketing Sessie
xs

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de identiteit bij Facebook te verifiëren
De levensduur van dit cookie is afhankelijk van de status van het selectievakje 'Aangemeld blijven'. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' is ingeschakeld, vervalt het cookie na 90 dagen inactiviteit. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' niet is ingeschakeld, is het cookie een sessiecookie.
oo

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt door Facebook gebruikt om te onthouden dat de gebruiker ervoor heeft gekozen op websites van derden geen advertenties van Meta op basis van activiteiten te zien
5 jaar
dpr

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt voor optimalisatie van de weergave op het scherm
7 dagen
dbln

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om browsergegevens en beveiligingsinformatie voor het Facebook-account op te slaan
2 jaar
act

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen twee sessies voor dezelfde gebruiker, die op verschillende momenten zijn gestart

De levensduur van dit cookie is afhankelijk van de status van het selectievakje 'Aangemeld blijven'. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' is ingeschakeld, vervalt het cookie na 90 dagen inactiviteit. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' niet is ingeschakeld, is het cookie een sessiecookie.
1P_JAR Google

Gebruikt door: Google Ads

Dit cookie bevat informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de gebruiker heeft gezien voordat deze de genoemde website bezocht.
30 dagen
Conversion

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie wordt gebruikt voor advertenties.
90 dagen
ANID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Dit cookie koppelt activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten waarop de gebruiker eerder met het eigen Google-account is ingelogd. Op basis hiervan worden de op de verschillende apparaten van de gebruiker getoonde advertenties gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
13 maanden in EER VK/24 maanden elders
AID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Dit cookie koppelt activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten waarop de gebruiker eerder met het eigen Google-account is ingelogd. Op basis hiervan worden de op de verschillende apparaten van de gebruiker getoonde advertenties gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
13 maanden in EER VK/540 op andere locaties
TAID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt om de activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten aan elkaar te koppelen.
14 dagen
NID

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie bevat een unieke ID die door Google wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten de gebruiker per pagina wil zien en of de gebruiker wenst dat het SafeSearch-filter van Google ingeschakeld is.
6 maanden
FPAU Google, echter ingesteld vanuit het Miele domein

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.
90 dagen
FPGCLGB

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.
90 dagen
_gcl_gb

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.
90 dagen
_gac_gb_<wpid>

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie bevat campagnegerelateerde informatie.
90 dagen
_gcl_aw

Gebruikt door: Google Ads

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.
90 dagen
FPGCLDC

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt om adverteerders te helpen bepalen hoe vaak gebruikers die op hun advertenties klikken uiteindelijk op hun website een actie uitvoeren
90 dagen
_gcl_dc

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

voor het opslaan en volgen van conversies.
90 dagen
_gcl_au

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt voor de functionaliteit 'Conversion Linker'.
90 dagen
__gpi

Gebruikt door: Google Ad Manager

Het cookie verzamelt information over het gedrag van een gebruiker op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.
13 maanden
__gpi_optout

Gebruikt door: Google Ad Manager

Dit cookie wordt gebruikt om advertenties op de website te plaatsen.
13 maanden
__gads

Gebruikt door: Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

Het cookie wordt gebruikt om te registreren welke advertenties al aan de gebruiker zijn getoond. 
13 maanden

_gac_<wpid>

Gebruikt door: Google Analytics

Dit cookie bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker.

90 dagen

pm_sess

Doubleclick, Google

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat kwaadwillende websites zonder medeweten van een gebruiker handelen alsof zij die gebruiker zijn.
30 minuten
pm_sess_NNN

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat kwaadwillende websites zonder medeweten van een gebruiker handelen alsof zij die gebruiker zijn.
30 minuten
aboutads_sessNNN

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

Het cookie maakt voor gebruikers interactie met een dienst of website mogelijk om toegang te krijgen tot functies die essentieel zijn voor die dienst. Wordt gebruikt om gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en gebruikers te beschermen tijdens interactie met een dienst.
30 minuten
DSID

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt om een aangemelde gebruiker te identificeren op niet-Google-websites en om te onthouden of de gebruiker heeft ingestemd met personalisering van advertenties.
2 weken
test_cookie

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

Dit cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick om te controleren of cookies mogen worden geplaatst.
15 minuten
id

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

Het cookie wordt door Google gebruikt voor advertenties, waaronder het aanbieden en weergeven van advertenties, het personaliseren van advertenties, het beperken van het aantal keren dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond, het onzichtbaar maken van advertenties die zij niet meer willen zien en het meten van de effectiviteit van advertenties.
OPT_OUT: vaste vervaldatum (jaar 2030/11/09), non-OPT_OUT: 13 maanden in EER VK/24 maanden elders
FLC

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

Dit cookie wordt gebruikt om de activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten aan elkaar te koppelen en om de advertenties die de gebruiker op verschillende apparaten ziet te coördineren en conversiegebeurtenissen te meten.
10 seconden

RUL

Gebruikt door: Display & Video 360, Google Ads

Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen of websiteadvertenties correct zijn weergegeven.
12 maanden
IDE

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

Het cookie wordt gebruikt voor het aanbieden van gerichte advertenties die relevant zijn voor internetgebruikers.

13 maanden in EER VK/24 maanden elders

MUID, MSFPC, MC1

Microsoft Dit cookies worden gebruikt om browsers te identificeren met het oog op advertenties en websiteanalyse. 13 maanden
MUIDB 390 dagen
_uestsid Dit cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. 30 minuten
_uetvid Dit cookie wordt gebruikt om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. 13 maanden
_uetmsclkid Dit is de Microsoft Click-ID, die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het bijhouden van conversies te verbeteren. Sessie
SRCHHPGUSR Met dit cookie kunnen we de effectiviteit van campagnes bijhouden. 2 jaar
_RwBf Dit cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van advertenties. 1 jaar
ipv6 Dit cookie houdt het webbezoek van Bing bij. Sessie
BCP Dit cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van advertenties. 1 jaar
SUID Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd. 1 dag
SRCHD Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd. 9 maanden
SRCHUID Het cookie bevat een unieke Bing-User-ID. 9 maanden
SRCHUSR Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd. 2 jaar
SRCHS Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd. Sessie
_EDGE_S Dit cookie wordt gebruikt om websitebezoekers te retargeten via Bing. Sessie
_EDGE_V Dit cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker Bing Maps-diensten aanvraagt. 390 dagen
_SS Dit cookie geeft aan of de bekeken pagina de eerste is in een sessie. Sessie
_tarLang Dit cookie wordt gebruikt voor het opslaan en tellen van bekeken pagina's. 1 jaar
USRLOC Dit cookie wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker met de website te begrijpen. 390 dagen
ABDEF Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties. 390 dagen
_UR Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties. 390 dagen
_HPVN Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties. 390 dagen
ANIMIA Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties. 22 dagen
_TTSS_OUT Dit cookie is een analysecookie van Bing. 1 jaar
_TTSS_IN Dit cookie is een analysecookie van Bing. 1 jaar
dsc Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties. Sessie
ANON Dit is een Microsoft MSN 1st party cookie om gebruikersgebaseerde inhoud mogelijk te maken. 2 maanden
MS0 Dit cookie identificeert een bepaalde sessie. 13 maanden
MR Dit cookie wordt door Microsoft gebruikt om het MUID-cookie opnieuw in te stellen of te verversen. 3 maanden
MSCC Dit cookie bevat gebruikerskeuzes voor de meeste eigenschappen van Microsoft. 6 maanden
MC0 Dit cookie detecteert of cookies zijn ingeschakeld in de browser. 13 maanden
NAP

Dit cookie bevat een gecodeerde versie van uw land, postcode, leeftijd, geslacht, taal en beroep, indien bekend, op basis van uw Microsoft-accountprofiel.

Het cookie wordt alleen ingesteld als een gebruiker cookies van Microsoft Bing heeft geaccepteerd, een Microsoft-profiel heeft aangemaakt en Microsoft deze informatie heeft verstrekt.
13 maanden
OIDI Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties. 1 jaar
MH Dit cookie verschijnt op co-branded sites waar Microsoft samenwerkt met een adverteerder. Dit cookie identificeert de adverteerder, zodat de juiste advertentie wordt geselecteerd. 13 maanden

PPAuth, MSPAuth,

MSNRPSAuth, KievRPSAuth,

WLSSC, MSPProf
Deze cookies helpen een gebruiker te verifiëren wanneer hij zich aanmeldt bij zijn Microsoft-account. 13 maanden
x-ms-gateway-slice Dit cookie identificeert een gateway voor load balancing. 13 maanden
TOptOut Dit cookie registreert de beslissing om geen op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft te ontvangen. Waar nodig plaatst Microsoft dit cookie standaard en verwijdert het wanneer een gebruiker instemt met op interesses gebaseerde advertenties. 5 jaar
CSRFCookie Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties. Sessie

_uetsid_exp (local storage)

Dit cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Permanent
_uetvid_exp (local storage) Dit cookie wordt gebruikt om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. Permanent
Survey ID Qualtrics LLC Het cookie wordt gebruikt om de enquêtegebruiker te identificeren en om de enquêtegeschiedenis van de gebruiker op te slaan om de enquêtesessie te volgen of te behouden. 6 maanden
Hash of the sessionID and query parameters that maps to a sessionID Het cookie wordt gebruikt om de hash van de sessie-ID en de url van het antwoord van de gebruiker op te slaan, zodat als opslaan en doorgaan is ingeschakeld, de gebruiker terug kan gaan naar zijn antwoord om verder te gaan Tot 1 jaar of wanneer de sessie is voltooid
QST Het cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult. 6 maanden
<surveyid><statedata>-reloadSession Dit cookie is voor enquêtes die een SSO-authenticator gebruiken en wordt gebruikt om Qualtrics te informeren welke sessie opnieuw moet worden geladen nadat de respondent weg gaat en weer terugkomt. 15 minuten
A hash of the url that may be appended with ‘-singleReload’ Het cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult. 6 maanden
__exponea_etc__ Bloomreach

Algemeen: Bloomreach Engagement

Specifiek: dit cookie wordt gebruikt om een unieke gebruikers-ID op te slaan.

7 dagen - 3 jaar (afhankelijk van de browser)
xnpe_[project-token]

Algemeen: Bloomreach Engagement

Specifiek: dit cookie helpt om de identiteit van de gebruiker te bewaren voor browsers die een kortere geldigheidsduur hebben voor client-side cookies, zoals Safari.
3 jaar
__exponea_time2__

Algemeen: Bloomreach Engagement

Specifiek: tijdstempel-offset tussen browser- en servertijd.
60 minuten
__exponea_ab_[ABTestName]__

Algemeen: Bloomreach Engagement

Specifiek: Naam van de variant die voor een A/B-test wordt teruggegeven.
7 dagen - 3 jaar (afhankelijk van de browser)
__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_show__ - Local storage Bloomreach Engagement Permanent
__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_interaction_- Local storage Permanent
__exponea_safari_push_subscribed__ - Local storage Permanent
__exponea_last_session_ping_timestamp__ - Local storage Permanent
__exponea_last_session_start_timestamp__ - Local storage Permanent
__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show - Local storage Permanent
__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction - Local storage Permanent
__exponea__sync_modifications__- Local storage Permanent
_exponea_tracking_definition__ - Session storage Permanent
bcookie LinkedIn Browser-identificatiecookie om op unieke wijze apparaten te identificeren die toegang hebben tot LinkedIn voor het detecteren van misbruik op het platform en voor diagnostische doeleinden. 1 jaar
bscookie Wordt gebruikt om te onthouden dat een ingelogde gebruiker is geverifieerd door tweefactorauthenticatie en eerder is ingelogd. 1 jaar
JSESSIONID Gebruikt voor bescherming tegen vervalsing van verzoeken op verschillende sites (Cross Site Request Forgery, CSRF) en validatie van URL-handtekeningen. Sessie
lang Wordt gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden om ervoor te zorgen dat LinkedIn.com wordt weergegeven in de taal die de gebruiker in zijn instellingen heeft geselecteerd. Sessie
lidc Om de selectie van datacenters te vergemakkelijken. 24 uur
sdsc Ondertekende contextcookie voor gegevensservice die wordt gebruikt voor databaseroutering om consistentie in alle databases te garanderen wanneer een wijziging wordt aangebracht. Gebruikt om ervoor te zorgen dat de door de gebruiker ingevoerde inhoud onmiddellijk beschikbaar is voor de indienende gebruiker op het moment van indiening. Sessie
li_gc Gebruikt om toestemming van gasten op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden. 6 maanden
li_mc Wordt gebruikt als een tijdelijke cache voor het voorkomen van database-zoekopdrachten om de toestemming van een lid te vinden voor het gebruik van niet-essentiële cookies en wordt gebruikt om toestemmingsinformatie van de klant te hebben om toestemming van de klant af te dwingen. 6 maanden
UserMatchHistory ID-synchronisatie LinkedIn-advertenties. 30 dagen
lms_ads Wordt gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren voor advertenties. 30 dagen
li_sugr Gebruikt om een probabilistische match te maken van de identiteit van een gebruiker buiten de Gespecificeerde landen. 90 dagen
_guid Wordt gebruikt om een LinkedIn-lid te identificeren voor advertenties via Google Ads. 90 dagen
BizographicsOptOut Wordt gebruikt om de opt-out-status voor niet-leden te bepalen. 10 jaar
li_giant

LinkedIn, maar geplaatst vanuit het Miele-domein

Indirecte id voor groepen LinkedIn-leden die wordt gebruikt voor het volgen van conversies. 7 dagen
li_fat_id Indirecte id van leden voor het volgen van conversies, retargeting en analyses. 30 dagen
oribi_cookie_test

Oribi, maar geplaatst vanuit het Miele-domein

Om te bepalen of volgen kan worden ingeschakeld op het huidige domein. Sessie
oribili_user_guid Wordt gebruikt om unieke bezoekers van een website te tellen. 1 jaar
ln_or  Wordt gebruikt om te bepalen of Orbi-analyses kunnen worden uitgevoerd op een specifiek domein. 1 dag
UID scorecardresearch.com Cookie die wordt gebruikt voor markt- en gebruikersonderzoek. 720 dagen
 

6. Wijzigingen in dit cookiebeleid

Wij kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen aan te brengen in de cookies die wij gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Bezoek daarom regelmatig dit cookiebeleid om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en aanverwante technologieën. U kunt zien wanneer dit cookiebeleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'laatst bijgewerkt' bovenaan dit cookiebeleid te controleren.

7. Meer informatie krijgen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op via privacy@miele.nl.

Informatie over gegevensbeveiliging bij Miele

Miele over gegevensbeveiliging

Miele stelt als producent van hoogwaardige en duurzame producten de hoogste eisen aan de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps en webapplicaties. We doen ons uiterste best om kwetsbaarheden vooraf op te sporen en te elimineren, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt. Om die reden is Miele geïnteresseerd in informatie die u heeft over mogelijke risico’s met betrekking tot de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps of webapplicaties.

Kwetsbaarheden en informatie over cyberbeveiliging bij Miele kunt u melden op onze internationale pagina: www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm. Zelfs als u het niet zeker weet: we zullen uw informatie onderzoeken en contact met u opnemen als we nog vragen hebben.

1. Akkoordverklaring
Het bezoeken van de website van Miele Nederland B.V. ('de onderneming') of het gebruiken en/of downloaden van informatie van de genoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website
Alle gegevens die zich op de website van de onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een adviserende, fiduciaire of professionele relatie tussen u en de onderneming. Geen enkel onderdeel van de op deze site verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

3. Koppelingen naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de onderneming, aangezien de onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de onderneming te creëren en u onderkent dat het koppelen van de website van de onderneming aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4. Intellectuele eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de onderneming. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, pictogrammen of html-code, worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de regelgeving van het intellectuele eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de website van de onderneming zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.

5. Garantie en aansprakelijkheid
Alle gegevens op de website van de onderneming worden verstrekt "in hun feitelijke vorm" en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de website van de onderneming te verstrekken, garandeert de onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies of dat de informatie op de website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is. Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor de informatie op ieder gewenst moment zonder nadere kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De informatie op deze site impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de onderneming op u van toepassing zijnde garantie.

6. Gegevensbescherming - Cookies
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen en te kunnen vaststellen wie de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door de onderneming worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@miele.nl, waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de afdeling van de onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.

Op de site van de onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van de onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@miele.nl

7. Gebruikersreacties
De onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (de term "Materialen" heeft betrekking op alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en alle reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website of per e-mail naar de onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of Materialen geeft u de onderneming een onbeperkte en onherroepbare licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, openbaar te maken, aan te passen en te verzenden. De onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te gebruiken op iedere door de onderneming wenselijk geachte wijze.

8. Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

9. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
De onderneming behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Copyright © 2000
De auteursrechten op deze gebruiksvoorwaarden berusten bij Miele. Niets uit deze gebruiksvoorwaarden mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Miele openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Regelmatig komt het voor dat er berichten via e-mails worden verspreid, waarin de suggestie wordt gewekt
dat Miele de afzender is. Vaak gaat het in deze berichten om cadeaus die als blijk van dank voor de aanschaf
van een Miele-apparaat ter beschikking worden gesteld en/of winacties, testacties waaraan u kunt meedoen. Een voorbeeld van een e-mail die nu in omloop is, heeft het onderwerp 'Test en ontvang een stofzuiger van Miele'. Ook deze e-mail is nep.

Wij adviseren u dringend deze berichten niet te openen en direct te verwijderen. Klik niet op de links en voer
geen gegevens in. Door de berichten te openen, op links te klikken of gegevens in te voeren kunnen uw gegevens op een andere plek terecht komen dan bij Miele. U voorkomt hiermee dat criminelen uw computer of de bestanden op uw computer blokkeren en/of uw gegevens worden verspreid, verkocht en misbruikt.
 

Hoe kunt u een nepactie/spam/phishingbericht herkennen?

 • In het bericht vindt u vaak een urgente reden om tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld "doe mee", "claim deze korting" of "ontvang jouw prijs".
   
 • U wordt verzocht op een link te klikken die NIET uitkomt op de website van MIele. Check dit door met de muis over de link te gaan. U ziet vervolgens dat het webadres niet begint met www.miele.nl of nieuwsbrief@miele.nl.
   
 • Het bericht lijkt op een bericht van Miele, maar is NIET door Miele verzonden: het e-mailadres eindigt niet met @miele.nl.
   
 • Social media-berichten die NIET afkomstig zijn van onze geverifieerde pagina's. Een geverifieerde pagina is te herkennen aan het blauwe vinkje bij de naam.
   
 • Er komen vaak schrijffouten in voor en de aanhef is niet persoonlijk.
   
 • De e-mail gaat (bijna) helemaal over een winactie.


Wat kunt u doen met een nepactie/spam/phishingbericht?
U kunt dit altijd melden bij onze afdeling Klantencontacten. De e-mail die u heeft ontvangen, kunt u rechtstreeks doorsturen naar info@miele.nl. Wij gebruiken uw mail om te analyseren en eventueel een waarschuwing op onze site te plaatsen. Verder adviseren wij u de e-mails in uw mailbox te markeren als ‘spam’. Ook kunt u nepberichten melden bij de ACM. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of iedereen zich aan het spamverbod houdt. Hebt u een spambericht ontvangen? Vult u dan het online klachtenformulier op www.spamklacht.nl in. De ACM gebruikt uw klacht mogelijk als bewijs in een onderzoek.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de gegevensverwerking in verband met uw gebruik van ons Miele@home-systeem, verschillende Miele applicaties (“Miele apps”), Miele spraakassistenten, bijv. Miele Skills voor Amazon Alexa en/of Google-acties van Miele (“Miele Voice AssistantsSkills”) en verdere gerelateerde services. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de respectieve geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd).

1. Algemene informatie

1.1 Persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 4, lid 1, AVG, wordt onder "persoonsgegevens" verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, AVG, is

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tel: +49 5241 89-0

Fax: +49 5241 89-2090

E-Mail: info@miele.de

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het onder 1.2 vermelde postadres of door een e-mail te sturen naar: datenschutz@miele.de.

2. Miele@home

Ons Miele@home-systeem verbindt uw huishoudelijke apparaten met netwerkcompatibiliteit en stelt u in staat om uw aangesloten huishoudelijke apparaten te beheren via Miele apps en Miele spraakassistenten.

Voordat u Miele@home voor het eerst gebruikt, heeft u een Miele-account nodig. Als u nog geen Miele-account heeft, kunt u deze aanmaken met de Miele Apps. Als u een huishoudelijk apparaat op het netwerk aansluit, wordt het gekoppeld aan uw Miele-account. Tijdens dit proces dient u het serienummer van uw apparatuur in te voeren. U kunt het serienummer van uw apparaat invoeren met behulp van een geïmplementeerde automatische beeldverwerkingstool of handmatig. Als u ervoor kiest om de automatische beeldverwerkingstool te gebruiken, worden uw gegevens verwerkt via onze externe clouddienstaanbieder. De clouddienstaanbieders treden voor ons op als instructiegebonden verwerkers.

De volgende gegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van ons Miele@home systeem:

- klantnummer en Miele-account;
- serienummer van het apparaat; 
- functionele apparaatkenmerken en de stamgegevens van het apparaat;
- gebruiksgegevens van het apparaat; 
- gegevens over de status van het apparaat; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie.

Voor zover de verwerking van de gegevens nodig is om de diensten met betrekking tot ons Miele@home systeem te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij de gebruiksgegevens van de apparaten op een pseudonieme manier analyseren om onze producten, systemen en diensten voortdurend te optimaliseren. De rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgegevens van uw apparaten is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming geven of intrekken of bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van de gebruiksgegevens van uw apparaten door de functie te activeren of deactiveren tijdens het registratieproces, of u kunt dit doen onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele Apps.

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.1 Miele-account

Voordat u het Miele@home-systeem, Miele apps of Miele spraakassistent voor het eerst gebruikt, heeft u een Miele account nodig. Bij het registreren voor een Miele account worden de volgende gegevens verwerkt:

a) Miele 'light'-gebruiker

- e-mailadres en wachtwoord (gemarkeerd als verplichte gegevens).

Deze gegevens zijn nodig om u een veilig inlog-/authenticatieproces te bieden en om de diensten met betrekking tot het Miele@home-systeem, de Miele apps en de Miele spraakassistent te kunnen uitvoeren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1b van de AVG.

Houd er rekening mee, dat voor sommige functionaliteiten, bijvoorbeeld shop connect, een Miele 'full'-gebruikersaccount gebruikt moet worden. Deze functionaliteiten zullen niet beschikbaar zijn voor een Miele 'light'-gebruiker. 

b) Miele 'full'-gebruiker

Naast de gegevens die worden verwerkt voor het verstrekken van de Miele 'light'-gebruikersaccount, kunnen wij voor de Miele 'full'-gebruikersaccount de volgende gegevens verwerken:

- naam;
- adres;
- telefoonnummer;
- geboortedatum (optioneel); 
- bestelgeschiedenis;
- bestelde artikelen;
- bezorgadres, indien anders; 
- factuur- en betalingsgegevens.

Wij verwerken bovenstaande gegevens om uw registratie bij te werken en u verdere functionaliteiten van de Miele Apps te leveren. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. 

Merk op dat het verzamelen van deze gegevens optioneel is en dat deze gegevens niet hoeven te worden verstrekt voor het gebruik van de kernfunctionaliteiten van de Miele Apps. U kunt deze gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen in de instellingen van uw Miele@mobile-app. 

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.2 Miele Apps

Voor ons Miele@home systeem bieden wij verschillende Miele Apps aan, die uw gebruiksgegevens verwerken. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home systeem. 

Bij het instellen van de Miele Apps worden de volgende gegevens verwerkt:

- klantnummer en Miele-account;
- productienummer van het apparaat, 
- functionele apparaatkenmerken en de stamgegevens van het apparaat;

Bij het gebruik van de Miele Apps worden de volgende extra gegevens verwerkt:

- gebruiksgegevens van het apparaat;
- statusgegevens van het apparaat;
- gebruiksgegevens van de app; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie.

Om Miele Apps uitgebreid te kunnen gebruiken, zijn bepaalde systeemtoestemmingen nodig, in het bijzonder, maar zonder beperking de systeemtoestemming "locatie" (die nodig is om uw op het netwerk aangesloten huishoudelijke apparaten in uw wifi-netwerk te vinden en om uw huishoudelijke apparaten te koppelen aan de Miele@mobile-app). Bij het begin van het gebruik van de Miele Apps en/of alleen bij gebruik van de betreffende functie, wordt u verzocht de bijbehorende toegangsrechten te verlenen. Houd er echter rekening mee dat voor een correct gebruik van de Miele Apps, en ook om veiligheidsredenen, toegang tot bepaalde functies van uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) en toegang tot uw persoonsgegevens vereist zijn.

Miele Apps zijn verkrijgbaar in zogenaamde App stores die door derden worden beheerd. Voor het downloaden van een Miele@mobile-app is meestal een voorafgaande registratie in de betreffende App store vereist. Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt. De verantwoordelijke instantie is in dit verband uitsluitend de beheerder van de betreffende App store. Meer informatie kunt u vinden in het Privacybeleid van uw respectievelijke App store.

Voor zover de verwerking van de gegevens vereist wordt om de door de betreffende App aangeboden diensten te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij de gebruiksgegevens van de app op een pseudonieme manier analyseren om onze Miele Apps voortdurend te optimaliseren. De rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksgegevens van uw App is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming geven of intrekken of bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van de gebruiksgegevens van uw App door de functie te activeren of deactiveren tijdens het registratieproces, of u kunt dit doen onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele Apps.

De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het beoogde doel of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, tenzij anders is bepaald in de toepasselijke wetgeving. 

2.3 Gebruik van Miele spraakassistenten

Voor ons Miele@home-systeem bieden we diverse Miele spraakassistentdiensten, Miele Skills for Amazon Alexa en Google-acties van Miele. 

Miele Skills for Amazon Alexa

Als u Miele Skills gebruikt in verband met een Miele@home product, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home systeem:

- registratiegegevens;
- klantnummer en Miele-account;
- serienummer van het apparaat (de apparaten);
- Miele gebruikers-ID (technische ID, niet uw Miele klantnummer);
- Amazon-gebruikers-ID (technische ID)
- Sessie-ID;
- Server/HTTP(S)-logs;
- functionele kenmerken van de apparaten; 
- identificeerbare persoonskenmerken voor telecommunicatie (bijv. IP-adres).
- Gebruiksgegevens van Alexa-Skills, waaronder de naam van de intentie/eigenschap, beschrijving van de intentie, IoT-type en SlotType-waarde (parameters, die naar uw apparaat worden overgebracht) en tijdstempel;
- status van het Miele-apparaat voor huishoudelijk gebruik.

Miele maakt gebruik van de diensten van Amazon Europe Core S.à.r.l, 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg om Miele Skills te leveren. De Miele Skill is verkrijgbaar bij de Amazon Alexa Skill Store, die wordt aangedreven door Amazon. Voor activering van Miele Skills en algemeen gebruik van Amazon Alexa is meestal een voorafgaande registratie bij Amazon vereist. Wij hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in dit kader worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De verantwoordelijke instantie is in deze context alleen Amazon. Het privacybeleid van Amazon is te vinden op https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.

Voor zover de verwerking van de gegevens nodig is om de door Miele Skills aangeboden diensten te kunnen leveren, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van Alexa Skills anoniem geëvalueerd, zodat onze Miele Skills voortdurend kunnen worden geoptimaliseerd. 

Google-acties van Miele

Als u Google-acties van Miele gebruikt in combinatie met een Miele@home-product, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt naast de gegevens die al worden verwerkt door het gebruik van het Miele@home-systeem en Miele apps:

- registratiegegevens;
- klantnummer en Miele account;
- serienummer van apparaat/apparaten;
- Miele gebruikers-ID (technische ID, niet uw Miele klantnummer);
- Google-gebruikers-ID (technische ID)
- Sessie-ID;
- Server/HTTP(S)-logs;
- functionele kenmerken van de apparaten; 
- persoonlijk identificeerbare functies voor telecommunicatie (bijv. IP-adres);
- Gebruiksgegevens van Google-acties, waaronder de naam van de intentie/eigenschap, beschrijving van de intentie, IoT-type en SlotType-waarde (parameters, die naar uw apparaat worden overgebracht) en tijdstempel; 
- apparaatstatus van het huishoudelijke apparaat van Miele.

Miele maakt gebruik van de diensten van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA om Google-acties van Miele aan te bieden. Google-acties van Miele zijn beschikbaar via Google Assistent, die wordt ondersteund door Google. Activering van Google-acties van Miele en algemeen gebruik van Google Assistent vereisen doorgaans de voorafgaande registratie bij Google. We hebben geen invloed op de persoonsgegevens die in het kader hiervan worden verzameld, verwerkt en gebruikt. In het kader hiervan is Google de enige verantwoordelijke organisatie. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Voordat u de Google-acties van Miele kunt gebruiken, moet u een koppeling tot stand brengen tussen uw gebruikers-ID van Miele en gebruikers-ID van Google. Hiervoor gebruiken we de Google Account Linking API.

Nadat u uw Google Assistent heeft geactiveerd, bijvoorbeeld door een Google Nest-apparaat wakker te maken door “Hey Google” te zeggen, wordt alles wat u daarna zegt opgenomen en naar Google verzonden. Daar wordt de audio getranscribeerd en wordt de intentie achter de gesproken woorden bepaald. Vervolgens wordt het resultaat van wat door Google is begrepen naar ons verzonden (bijv. dat een oven moet worden ingeschakeld). Door de accountkoppeling tussen de gebruikers-ID van Miele en de gebruikers-ID van Google weet Miele in welk Miele@home-account een oven moet worden ingeschakeld. Miele verwerkt uw verzoek binnen de Miele cloud, stuurt een opdracht naar uw apparaat (bijvoorbeeld om het in te schakelen) en stuurt een antwoord naar Google, die het antwoord omzet in een audiobestand en dit audiobestand afspeelt voor de gebruiker, bijvoorbeeld via een slimme Google Nest-luidspreker.   

De verwerking van de bovengenoemde gegevens is vereist om de diensten met betrekking tot ons Miele@home-systeem en Google-acties van Miele uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1b van de AVG. De gegevens worden door ons alleen opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het betreffende doel, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving. 

2.4 Beeld- en videofuncties 

Algemeen

Bepaalde Miele Apps kunnen een beeld- en/of videofunctie hebben die het mogelijk maakt om beelden en/of video's van een op het netwerk aangesloten huishoudelijk apparaat uit te zenden naar uw mobiele apparaat. Video's worden alleen live getoond in de Miele@mobile-app en worden niet opgeslagen. 

Bij het gebruik van de beeld- en/of videofunctie moet de privacy en de zeer persoonlijke levenssfeer van derden worden gerespecteerd. De op het netwerk aangesloten huishoudelijke apparaten mogen dus alleen in uw eigen huis worden gebruikt en eventueel aanwezige personen moeten vooraf door u worden geïnformeerd over de beeld- en/of videofunctie. Als u uw huishoudelijke apparaat aan een derde persoon overdraagt, moet u deze persoon op de hoogte brengen van de beeld- en/of videofunctie.

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Camera in ovenruimte

Als er een camera is geïntegreerd in uw oven en u deze activeert, dan zal de camera automatisch beelden en time-lapse-video's van uw gerechten creëren. U kunt dergelijke beelden en time-lapse-video's oproepen via uw Miele@mobile-app. De beelden en time-lapse-video's worden 24 uur lang opgeslagen en worden daarna automatisch verwijderd. De volgende zogenaamde metadata hebben betrekking op de beelden en worden verwerkt als u de ovencamera gebruikt:

- productienummer van het apparaat (gepseudonimiseerd), 
- apparaatbeschrijving,
- land,
- taalgebruik in de app,
- tijdstempel van de beelden.

U kunt de camera op elk moment bij uw oven uitschakelen. 

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, zullen wij uw beelden en de bijbehorende metadata in gepseudonimiseerde vorm verwerken om onze producten en diensten voortdurend te optimaliseren. De beelden helpen ons bij het verbeteren van de beeldherkenningsfunctionaliteiten. Wij bewaren uw beelden en de bijbehorende metadata voor een periode van 24 maanden. De verwerking van uw beelden en de bijbehorende metadata wordt deels uitgevoerd door onze partner V7 Ltd., 158 Buckingham Palace Road Fourth Floor, SW1W 9TR, Londen, Groot-Brittannië, die voor ons optreedt als instructiegebonden verwerker. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van uw beelden en de bijbehorende metadata is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw beelden en de bijbehorende metadata voor de verbetering van onze producten en diensten intrekken door de functie onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer van de Miele-apps te deactiveren.

Smart Food ID

Indien en voor zover u gebruik maakt van de "Smart Food ID" functionaliteit, verwerken wij naast de reeds hierboven genoemde gegevens onder "ovencamera", de volgende gegevens:

Communicatiemetadata:

- de tijd die nodig is voor de overdracht van de beelden van uw oven naar de Miele-clouddiensten,
- responstijd van de herkenningsdienst
- resultaat van de herkenningsdienst

Verdere metadata:

- productienummer van het apparaat (gepseudonimiseerd), 
- apparaatbeschrijving,
- land,
- taalgebruik in de app,
- tijdstempel van de beelden.

De verwerking van uw beelden en de bijbehorende metadata wordt deels uitgevoerd door onze partner V7 Ltd., 158 Buckingham Palace Road Fourth Floor, SW1W 9TR, Londen, Groot-Brittannië, die voor ons optreedt als instructiegebonden verwerker. 

De verwerking van de bovengenoemde gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Bovendien zullen de bovengenoemde gegevens op een pseudonieme manier worden geëvalueerd om de hoge kwaliteit van onze Smart Food ID-dienst te waarborgen en te beoordelen, met name om de beloofde responstijd en de resultaten te garanderen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f), AVG, waarbij de optimalisering van de Smart Food ID-dienst ons rechtmatig belang rechtvaardigt. 

2.5 Voorraad-optie

Als u de functie Voorraad-optie activeert voor een of meer verbruiksartikelen die met uw huishoudelijk apparaat worden gebruikt, zullen wij het verbruik van dit verbruiksartikel monitoren en u informeren zodra het verbruiksartikel uit de voorraad raakt. Voor het leveren van de optionele Voorraad-functie zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens als volgt te verwerken:

- uw Miele 'full'-gebruikersaccountgegevens zoals beschreven in Sectie 2.1 hierboven;
- bestellingen en aankopen van het respectievelijke verbruiksartikel;
- uw gebruik van het respectievelijke verbruiksartikel zoals vermeld in de gebruiksgegevens van het apparaat.

De verwerking van de gegevens is nodig om de door de Miele aangeboden diensten te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

U kunt de Voorraad-optie activeren of deactiveren in uw Miele@mobile-app. De gegevens worden door ons slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de vervulling van het betreffende doel.  

2.7 Whisk 

Sommige van onze Miele Apps gebruiken de widget "Whisk" van onze partner Foodient Ltd., Unit 5, Venture Way, Birmingham B7 4AP, Engeland. Door gebruik te maken van "Whisk" kunt u de ingrediënten in de recepten doorsturen naar online handelaren. Whisk gebruikt cookies om de ingrediënten door te sturen. Wij geven geen persoonsgegevens van onze klanten door aan onze partner Foodient Ltd. of haar online handelspartners. Voor meer informatie over de widget "Whisk", onze partner Foodient Ltd. en de verwerking van gegevens kunt u terecht op https://whisk.com/policy/privacy/

3. Commerciële communicatie

Indien en voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld door uw inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief, vindt de gegevensverwerking die nodig is voor communicatiedoeleinden, plaats op de rechtsgrond van uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming aan ons te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst (bijv. door gebruik te maken van de afmeldlink die in de e-mail is opgenomen). Het is mogelijk dat de commerciële communicatie via onze externe dienstverleners verloopt. Deze dienstverleners treden voor ons op als instructiegebonden verwerkers. 

4. Contactpersoon en klantenservice

Onze Miele Apps en Miele Skills bieden verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Als u hier gebruik van maakt en contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken om uw verzoek te kunnen beantwoorden. 

We hebben een rechtvaardig belang bij het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als het doel van uw verzoek is om een contract te sluiten, dan is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Wanneer u contact met ons opneemt, worden de aan ons verstrekte gegevens na voltooiing van uw verzoek verwijderd, mits en voor zover wij niet verplicht zijn deze gegevens op te slaan op grond van de commerciële en fiscale wetgeving.

5. Push- en In-App-berichten

Wij gebruiken zogenaamde "In-App-berichten" om u belangrijke informatie over de Miele Apps en/of uw verbonden huishoudelijke apparatuur toe te sturen (bijv. software-update notificaties).

Daarnaast kunnen wij u zogenaamde "Pushberichten" sturen (bijv. de status van uw verbonden huishoudelijk apparaat), als u Miele Apps via een voor pushberichten ingesteld apparaat gebruikt en alleen en voor zover u vooraf toestemming hiervoor heeft gegeven. Dit vereist de toewijzing van een gepseudonimiseerde ID (push-token) aan de Miele@mobile-app die op uw voor pushberichten ingestelde mobiele apparaat wordt geïnstalleerd, zodat we uw mobiele apparaat of de geïnstalleerde Miele@mobile-app kunnen identificeren en Pushberichten naar u kunnen sturen. U kunt uw toestemming in de instellingen van uw mobiele apparaat intrekken en zo het versturen van Pushberichten op elk moment uitschakelen. Het versturen van Pushberichten wordt uitgevoerd door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en Apple Inc., One Apple park Way, Cupertino, CA 95014, VS.

6. Analyse- en targeting-tools

Google-diensten

Op onze Miele Apps maken we gebruik van verschillende diensten die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd).

Voor meer informatie over de diensten van Google kunt u terecht op https://www.google.com/privacy/ads/

Google Analytics voor Google Firebase

Onze Miele Apps maken gebruik van Google Analytics voor Google Firebase voor het behoeftegericht ontwerpen en verbeteren van de Miele Apps. Google Analytics voor Google Firebase maakt gebruik van zogenaamde cookies die op uw terminal worden opgeslagen zodat uw gebruik van de Miele Apps kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken op deze website de uitbreiding van de IP-anonimisering (aangeduid als IP-masking), d.w.z. dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. 

Namens de beheerder van de Miele Apps zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Miele Apps te evalueren, om rapporten over de Miele Apps-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot Miele Apps-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a), AVG. 

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en/of analyseren van uw gegevens door Google Analytics voor Google Firebase geven of intrekken door onder profielinstellingen/toestemmingsbeheer de functie Google Analytics voor Google Firebase te activeren of deactiveren. 

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. gebruikers-id's) of advertentie-id's worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Voor meer informatie over de Google Analytics voor Google Firebase voorwaarden, kunt u terecht op https://www.google.com/analytics/terms/

Instabug

Voor onze Miele apps gebruiken we de bug- en foutrapportageservice van Instabug, Inc., 855 El Camino Real St., Suite 13A-111, Palo Alto, CA. 94301 U.S.. Indien een bug of fout optreedt, kunt u een dergelijke bug of fout melden door gebruik te maken van de Instabug-service. Wanneer u een bug of fout meldt via de Instabug-service, worden de volgende (persoons)gegevens automatisch verwerkt: 

- het e-mailadres; 
- een schermafbeelding van de huidige weergave op uw scherm; 
- de versie van de app; 
- informatie over uw eindapparaat; 
- informatie over het besturingssysteem van uw eindapparaat; 
- een weergave van de app (de structuur van de pagina);  
- het IP-adres;  
- de locatie van het eindapparaat (plaats, land); 
- de duur van de sessie; 

 • een profiel van de sessie (bij elk rapport wordt een gedetailleerd omgevingsprofiel ontvangen, dat de laatste 60 seconden bestrijkt voordat een bug of feedback werd ingediend); 
  • Dit omgevingsprofiel omvat: 
   • de CPU, 
   • het geheugengebruik, 
   • de opslagruimte die wordt gebruikt door het eindapparaat, 
   • de verbinding (het type cellulaire verbinding (GPRS, Edge, 3G, LTE of CDMA), de naam van de provider, en “geen verbinding” als er geen netwerkverbinding is), 
   • het oplaadpercentage van de batterij van het eindapparaat 
   • de oriëntatietoestand van de app (portret/landschap) 

Daarnaast kan nadere informatie worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld: 

- uw naam; 
- aanvullende schermafbeeldingen; 
- afbeeldingen uit de fotobibliotheek;  
- opnames van het scherm. 

Uw gegevens stellen ons in staat om bugs en fouten te identificeren, te analyseren en te verhelpen en om onze Miele apps regelmatig te verbeteren.  

In het algemeen worden uw gegevens verwerkt op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie, maar het is mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen en verwerkt buiten het grondgebied van de EU/EER (in de Verenigde Staten). In een dergelijk geval zullen uw gegevens worden beveiligd door middel van passende waarborgen, zoals uiteengezet in Art. 46 (2) van de AVG, in het bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, door het gebruik van de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen.  

Meer informatie over Instabug en het privacybeleid van Instabug vindt u op https://www.instabug.com/privacy.

7. Locatie van de gegevensopslag

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle persoonsgegevens die van u worden verzameld in verband met uw gebruik van ons Miele@home systeem, de Miele Apps en Miele Skills, over het algemeen opgeslagen op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie.   Het is echter mogelijk dat uw gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie moeten worden doorgegeven en verwerkt. In dat geval zullen uw gegevens worden beveiligd met passende waarborgen zoals uiteengezet in artikel 46, lid 2, AVG, in het bijzonder, maar niet beperkt tot de standaardbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen (die hier vermeld worden).

8. Overdracht van persoonsgegevens 

In het kader van de gegevensverwerking zoals beschreven in dit Privacybeleid is het mogelijk dat wij persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers (naast de ontvangers die uitdrukkelijk in deze privacyverklaring worden vermeld):

- bevoegde vertegenwoordigers en andere adviseurs (bijv. advocaten, belastingconsulenten, accountants);
- instructiegebonden verwerker in de zin van artikel 28, AVG, in het bijzonder, maar zonder beperking, Microsoft Corporation, Redmond, VS, Microsoft Ireland Operations Limited, Dublin, Ierland en MaibornWolff GmbH, München, Duitsland; 
- verdere dienstverleners;
- ondernemingen van de Miele Groep (https://www.miele.com/en/com/subsidiaries-2156.htm);
- verzekeringsmaatschappijen;
- regeringsautoriteiten en overheidsinstanties.

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien en voor zover dit nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen, indien wij of de betreffende derde partij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens of indien u toestemming heeft gegeven voor de doorgifte. Bovendien geven wij persoonsgegevens alleen door aan derden indien en voor zover wij daartoe op grond van de toepasselijke wetgeving, regelgeving of een gerechtelijk bevel verplicht zijn. 

9. Rechten van de betrokkene

Betrokkenen hebben verschillende rechten in het kader van de AVG. Deze omvatten in het bijzonder:

- Recht op informatie: op grond van artikel 15, AVG, kunt u vragen om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens door ons. Indien dit het geval is, kunt u verder verzoeken om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Via onze Miele Apps kunt u de informatie van uw account controleren via "Instellingen" - "Accountinstellingen" - "Account bewerken".

- Recht van rectificatie: in overeenstemming met artikel 16, AVG, heeft u het recht rectificatie en/of aanvullen van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt op "Bewerken" klikken om de informatie in uw account te corrigeren via "Instellingen" - "Accountinstellingen" - "Account bewerken".

- Recht op beperking van de verwerking: u kunt op grond van artikel 18, AVG, verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Recht op gegevenswissing: (recht op vergetelheid): op grond van artikel 17, AVG, heeft u onder bepaalde omstandigheden verder het recht om te eisen dat de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, gewist worden. U kunt uw recht ook uitoefenen door rechtstreeks een e-mail te sturen naar datenschutz@miele.de Overweeg dit zorgvuldig voordat u dit doet, want deze procedure is onherroepelijk.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: in overeenstemming met artikel 20, AVG, heeft u verder het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.

10. Recht van beroep

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de behandeling van uw persoonsgegevens door de voor u of ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming. 

11. Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21, AVG, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen of als uw bezwaar verband houdt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor persoonlijke reclamedoeleinden. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt toegepast zonder aanduiding van een specifieke situatie.