ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Allround reinigingsmiddel, mild alkalisch, 1 l m. wijde hals voor optimaal behandelen v standaard- & transmissie-instrumenten. 
  • Krachtiger en tegelijk behoedzamer reinigingsmiddel
  • Geschikt voor alle soorten instrumenten
  • Speciale, geselecteerde en hoogwaardige inhoudsstoffen
  • Schuimarm en vrij van geur- en kleurstoffen
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
18,00 €  excl. BTW
21,78 €  Incl. btw
ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]
Omschrijving
11847720
  • Krachtiger en tegelijk behoedzamer reinigingsmiddel
  • Geschikt voor alle soorten instrumenten
  • Speciale, geselecteerde en hoogwaardige inhoudsstoffen
  • Schuimarm en vrij van geur- en kleurstoffen
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Details
Mediatype
Mildalkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Enzymen,Complexvormers (zonder fosfaat),Conserveringsmiddel,Fosfaat,Tensiden,Niet-ionische tensides
Minimale opslagtemperatuur in °C
5
Maximale opslagtemperatuur in °C
25
Geschikt voor roestvrij staal
Geschikt voor aluminium
Geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium
Geschikt voor keramiek
Goed reinigingsvermogen
Materiaalbescherming
Veelzijdig
Zeer behoedzame reiniging van materiaal
Zeer goede materiaalcompatibiliteit
Geschikt voor kwetsbare materialen
Geschikt voor standaardinstrumenten
Geschikt voor non-ferrometalen
Geschikt voor geanodiseerd aluminium
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen
Geschikt voor chirurgische instrumenten
Geschikt voor microchirurgische instrumenten
Geschikt voor MIS-instrumenten
Geschikt voor apparatuur in de anesthesie
Geschikt voor beademingsapparatuur
Geschikt voor afdelingsinstrumenten
Geschikt voor aluminium sterilisatiehouders
Buitenmaat, nettohoogte in mm
244
Buitenmaat, nettobreedte in mm
83
Buitenmaat, nettodiepte in mm
83
Buitenmaat, brutohoogte in mm
244
Buitenmaat, brutobreedte in mm
83
Buitenmaat, brutodiepte in mm
83
Brutogewicht in kg
1
Inhoud in ml
1000
Aanbevolen dosering per spoelgang
1–6 ml/l
Grote opening voor doseerlans
pH-waarde van gebruikte oplossing
10
pH-waarde bij 20 °C
9,1
Algemene geneeskunde
Chirurgie
Dermatologie
Gynaecologie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Oogheelkunde
Urologie
Verwijderen van bloed
Zeer goed
Verwijderen van organische resten
Zeer goed
Verwijderen van resten van weefsel- en celculturen
Zeer goed
Verwijdering van slijm van medische instrumenten
Sehr gut
Vermindert de hechting van verontreinigingen aan oppervlakken
Sehr gut
CE
GHS/CLP-conform
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Veiligheidsinformatieblad
Productblad
Product-datasheet

Recently Viewed

Alle weergeven