Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen van Miele producten (reinigingsmiddelen, chemicaliën en accessoires) door Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen, aan u via deze webshop. Aanvullend zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Miele Nederland B.V., voor verkopen aan geautoriseerde dealers en professionele kopers van toepassing. Deze vindt u hier Algemene handelsvoorwaarden (miele.nl)

Het doel van de Miele Professional Webshop is het leveren van Miele producten aan commerciële eindgebruikers, niet aan consumenten. Als particulier kunt u hier uw Miele producten bestellen: www.miele.nl.

Tenzij de geldigheid van deze algemene voorwaarden in het kader van een in de Miele Professional Webshop gedane aanbieding uitdrukkelijk wordt uitgesloten door Miele Nederland B.V., zijn zij van toepassing op alle in het kader van de Miele Professional Webshop gesloten overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden van de klant erkennen wij alleen als wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst in de versie die geldt en opgenomen is op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

2. Sluiten van de overeenkomst

De presentatie van onze producten in de Miele Professional Webshop vormt geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Alleen uw bestelling vormt een bindend aanbod om met ons een overeenkomst te sluiten. Wanneer u in onze Miele Professional Webshop een bestelling plaatst door op de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken, wordt uw bestelling als bindend aanbod naar ons verzonden. U ontvangt onmiddellijk een orderbevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging bevestigt de ontvangst van uw bestelling door ons en vermeldt de gegevens ervan. Het houdt geen aanvaarding van uw aanbod in. Een koopovereenkomst komt pas tot stand indien wij uw aanbod binnen 2 werkdagen uitdrukkelijk accepteren in de vorm van een orderbevestiging per e-mail.

 

3. Prijzen, betaling en verzendkosten

De prijzen die op het moment van bestelling op de website van de Miele Professional Webshop worden vermeld, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn nettoprijzen, vermeerderd met de wettelijk voorgeschreven BTW. Let op: actieprijzen kunnen gedurende een beperkte periode beschikbaar zijn!

De Miele Professional Webshop biedt leveringen van Miele producten aan uw bedrijf tegen de volgende verzendkosten:

Orderwaarde onder € 100,- (netto) = verzendkosten € 10,- (netto)

Bestelwaarde vanaf € 100,- (netto) = gratis bezorgd


4. Levering

Bestellingen en leveringen van goederen zijn alleen mogelijk binnen Nederland. Om deze reden moeten alle geregistreerde adressen binnen Nederland liggen. Als u artikelen in een ander land wilt kopen, vindt u hier meer informatie:

www.miele-professional.com

De leveringstermijn voor leverbare Miele producten bedraagt maximaal 4 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging.

 

5. Verrekening en recht van retentie

Verrekening is alleen toegestaan met in rechte vastgestelde of erkende tegenvorderingen. U kunt alleen een retentierecht doen gelden voor zover een in rechte vastgestelde of erkende tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

 
6. Slotbepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden aan.

 

Verdere informatie

Tekst van de overeenkomst

Wij slaan de tekst van de overeenkomst niet op. De overeenkomst wordt in het Nederlands gesloten.


Correctie van invoerfouten

Eventuele invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd door op de "terug"-knop te klikken in de vorige bestelstap.


Garantie en waarborg

De wettelijke garantie- en waarborgregelingen zijn van toepassing.