ProCare Med 10 A - 5 l

Allround reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l voor de machinale behandeling van instrumenten en utensiliën.
  • Universeel te gebruiken met uitstekende reinigingscapaciteit
  • Geschikt voor het verwijderen van (an)organische resten
  • Speciaal voor bloed, weefselresten en proteïnen
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
53,00 €  excl. BTW
64,13 €  Incl. btw
ProCare Med 10 A - 5 l
Omschrijving
11847660
  • Universeel te gebruiken met uitstekende reinigingscapaciteit
  • Geschikt voor het verwijderen van (an)organische resten
  • Speciaal voor bloed, weefselresten en proteïnen
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
Warning icon -
Gevaar. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Details
Mediatype
Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Alkaliën,Complexvormers (zonder fosfaat),Corrosieremmers,Fosfaat,Silicaten
Minimale opslagtemperatuur in °C
5
Maximale opslagtemperatuur in °C
25
Geschikt voor roestvrij staal
Geschikt voor keramiek
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium
Niet geschikt voor non-ferrometalen
Goed reinigingsvermogen
Materiaalbescherming
Vrij van tensiden
Veelzijdig
Geschikt voor standaardinstrumenten
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen
Geschikt voor chirurgische instrumenten
Geschikt voor microchirurgische instrumenten
Geschikt voor MIS-instrumenten
Geschikt voor apparatuur in de anesthesie
Geschikt voor beademingsapparatuur
Buitenmaat, nettohoogte in mm
214
Buitenmaat, nettobreedte in mm
143
Buitenmaat, nettodiepte in mm
246
Buitenmaat, brutohoogte in mm
214
Buitenmaat, brutobreedte in mm
143
Buitenmaat, brutodiepte in mm
246
Brutogewicht in kg
8
Inhoud in ml
5000
Aanbevolen dosering per spoelgang
3–10 ml/l (0,3–1,0%)
Grote opening voor doseerlans
pH-waarde van gebruikte oplossing
11,2-11,5
Te gebruiken voor alle waterhardheden
pH-waarde bij 20 °C
12,6
Algemene geneeskunde
Chirurgie
Dermatologie
Gynaecologie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Oogheelkunde
Urologie
CE
GHS/CLP-conform
Verwijderen van bloed
Zeer goed
Verwijderen van eiwit
Zeer goed
Verwijderen van organische resten
Zeer goed
Verwijderen van anorganische en organische verontreinigingen
Zeer goed
Verwijderen van resten van weefsel- en celculturen
Zeer goed
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch
Geschikte producten
  • DTD 2
  • CK/1 DIN 51
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Veiligheidsinformatieblad
Product-datasheet
Productblad

Recently Viewed

Alle weergeven