ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l met wijde hals, voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.
  • Mild neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
  • Zeer behoedzame reiniging, tensidevrij
  • Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 MA
  • Combineerbaar met Miele doseerlanzen door de wijde flessenhals
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
16,00 €  excl. BTW
19,36 €  Incl. btw
ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]
Omschrijving
11847790
  • Mild neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
  • Zeer behoedzame reiniging, tensidevrij
  • Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 MA
  • Combineerbaar met Miele doseerlanzen door de wijde flessenhals
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Details
Mediatype
Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Organische zuren
Minimale opslagtemperatuur in °C
5
Maximale opslagtemperatuur in °C
25
Geschikt voor roestvrij staal
Geschikt voor aluminium
Geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium
Geschikt voor keramiek
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed
Vrij van tensiden
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer
Geschikt voor standaardinstrumenten
Geschikt voor geanodiseerd aluminium
Geschikt voor neutralisatie van niet-geanodiseerd aluminium
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen
Geschikt voor chirurgische instrumenten
Geschikt voor microchirurgische instrumenten
Geschikt voor apparatuur in de anesthesie
Geschikt voor beademingsapparatuur
Geschikt voor afdelingsinstrumenten
Geschikt voor aluminium sterilisatiehouders
Buitenmaat, nettohoogte in mm
244
Buitenmaat, nettobreedte in mm
83
Buitenmaat, nettodiepte in mm
83
Buitenmaat, brutohoogte in mm
244
Buitenmaat, brutobreedte in mm
83
Buitenmaat, brutodiepte in mm
83
Brutogewicht in kg
1
Inhoud in ml
1000
Aanbevolen dosering per spoelgang
1-3 ml/l (0,1-0,3%)
Grote opening voor doseerlans
pH-waarde van gebruikte oplossing
2,6
pH-waarde bij 20 °C
2,7
Algemene geneeskunde
Chirurgie
Dermatologie
Gynaecologie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Oogheelkunde
Urologie
Verwijder alkalische resten behoedzaam van te behandelen instrumenten en accessoires
Sehr gut
CE
GHS/CLP-conform
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Veiligheidsinformatieblad
Product-datasheet
Productblad

Recently Viewed

Alle weergeven