ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l met schenkhulp, voor optimale neutralisatie op basis van anorganische zuren.
  • Sterk neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
  • Niet geschikt voor aluminium en zink, tensidevrij
  • Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 A
  • Doseren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkhulp
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
16,00 €  excl. BTW
19,36 €  Incl. btw
ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]
Omschrijving
11847890
  • Sterk neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
  • Niet geschikt voor aluminium en zink, tensidevrij
  • Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 A
  • Doseren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkhulp
  • Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket
Warning icon -
Gevaar. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Details
Mediatype
Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Anorganische zuren
Minimale opslagtemperatuur in °C
5
Maximale opslagtemperatuur in °C
25
Geschikt voor roestvrij staal
Geschikt voor keramiek
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed
Vrij van tensiden
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten
Voorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer
Geschikt voor standaardinstrumenten
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen
Geschikt voor chirurgische instrumenten
Buitenmaat, nettohoogte in mm
217
Buitenmaat, nettobreedte in mm
85
Buitenmaat, nettodiepte in mm
85
Buitenmaat, brutohoogte in mm
245
Buitenmaat, brutobreedte in mm
85
Buitenmaat, brutodiepte in mm
85
Brutogewicht in kg
1
Inhoud in ml
1000
Aanbevolen dosering per spoelgang
1-3 ml/l (0,1-0,3%)
pH-waarde van gebruikte oplossing
2,3
Kleine opening als schenkhulp
pH-waarde bij 20 °C
1,0
Algemene geneeskunde
Chirurgie
Dermatologie
Gynaecologie
Keel-, neus- en oorheelkunde
Oogheelkunde
Urologie
Verwijder alkalische resten behoedzaam van te behandelen instrumenten en accessoires
Sehr gut
CE
GHS/CLP-conform
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Product-datasheet
Productblad
Veiligheidsinformatieblad

Recently Viewed

Alle weergeven