ProCare Universal 77 A - 500 g

Machinereiniger, alkalisch, 500 g voor het verwijderen van hardnekkige zetmeelaanslag.
  • Afbraak van vetafzettingen
  • Reductie van geurtjes
  • Afgestemd op Miele Professional-apparaten
17,00 €  excl. BTW
20,57 €  Incl. btw
ProCare Universal 77 A - 500 g
Omschrijving
12456030
  • Afbraak van vetafzettingen
  • Reductie van geurtjes
  • Afgestemd op Miele Professional-apparaten
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Details
Buitenmaat, nettohoogte in mm
133
Buitenmaat, nettobreedte in mm
80
Buitenmaat, nettodiepte in mm
80
Buitenmaat, brutohoogte in mm
130
Buitenmaat, brutobreedte in mm
80
Buitenmaat, brutodiepte in mm
80
Vulgewicht in g
500
Brutogewicht in kg
1
Mediatype
Machinereiniger
Aggregatietoestand
Poeder
Inhoudsstoffen
Fosfaat,Bleekmiddelen op zuurstofbasis,Fosfonaten,Polycarboxylaten,Niet-ionische tensides
Minimale opslagtemperatuur in °C
5
Maximale opslagtemperatuur in °C
35
Geschikt voor roestvrij staal
Goed reinigingsvermogen
Zeer behoedzame reiniging van materiaal
Hoger aandeel oplosmiddelen
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden
Sterke emulgerende en oplossende werking
Aanbevolen dosering per spoelgang
1 blik
pH-waarde van gebruikte oplossing
11
Te gebruiken voor alle waterhardheden
pH-waarde bij 20 °C
2,2
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem
Afwasautomaten ProfiLine
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem
Wasmachines
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria
Thermodesinfectoren
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch
Verwijderen van vet
Zeer goed
Verwijderen van olie
Zeer goed
Verwijderen van eiwit
Zeer goed
Verwijderen van zetmeel
Zeer goed
GHS/CLP-conform
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Product-datasheet
Veiligheidsinformatieblad
Productblad

Recently Viewed

Alle weergeven