ProCare Shine 10 GC - 5 l Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l met EU ecolabel voor de optimale reiniging van serviesgoed, bestek en glazen.
  • Voorzien van het EU-ecolabel 
  • Zeer geschikt voor het spoelen van glazen
  • Fosfaat- en chloorvrij
  • Voor geringe tot gemiddelde verontreinigingen
  • Voor gebruik in professionele vaatwassers
54,00 €  excl. BTW
65,34 €  Incl. btw
ProCare Shine 10 GC - 5 l Vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l
Omschrijving
10714610
  • Voorzien van het EU-ecolabel 
  • Zeer geschikt voor het spoelen van glazen
  • Fosfaat- en chloorvrij
  • Voor geringe tot gemiddelde verontreinigingen
  • Voor gebruik in professionele vaatwassers
Warning icon -
Gevaar. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Draag beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Details
Verwijderen van koffie- en theeaanslag
Goed
Verwijderen van zetmeel/eiwit
Goed
Verwijderen van vastgekoekte etensresten
Zeer goed
Verwijderen van ingebrand vet
Goed
Verwijderen van vet
Zeer goed
Buitenmaat, nettohoogte in mm
250
Buitenmaat, nettobreedte in mm
150
Buitenmaat, nettodiepte in mm
190
Buitenmaat, brutohoogte in mm
250
Buitenmaat, brutobreedte in mm
150
Buitenmaat, brutodiepte in mm
190
Brutogewicht in kg
7
Inhoud in ml
5000
Aanbevolen dosering per spoelgang
2-4 ml/l (0,2-0,4%)
Grote opening voor doseerlans
Intensiteit van de vervuiling
Licht tot gemiddeld
pH-waarde van gebruikte oplossing
11,7-12,2
Aanbevolen waterbereik in mmol/l
0-0,535
Mediatype
Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Alkaliën,Complexvormers (zonder fosfaat)
Geschikt voor glazen
Geschikt voor bestek
Geschikt voor kunststof
Geschikt voor roestvrij staal
Geschikt voor porselein/aardewerk
Geschikt voor zilver
Geschikt voor alkalibestendig spoelgoed
Niet schadelijk voor decoraties
Voorkomt corrosie
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed
Vrij van fosfaten
GHS/CLP-conform
EU-Ecolabel
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem
Afwasautomaten ProfiLine
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem
EU-ecolabel: DE/038/063
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Veiligheidsinformatieblad
Product-datasheet
Productblad

Recently Viewed

Alle weergeven