Privacybeleid website Miele Nederland B.V.

In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Laatst gewijzigd op 17.10.2022

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Versturen van onze digitale nieuwsbrief
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe producten en diensten of andere relevante informatie via een digitale nieuwsbrief. Schrijft u zich in voor deze nieuwsbrief, dan vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Interesses

Deze gegevens gebruiken we om u de mail te kunnen sturen en om deze te kunnen personaliseren. Wij gebruiken uw gegevens voor de duur van uw inschrijving. Deze gegevens gebruiken wij op basis van uw toestemming. Wilt u zich uitschrijven, dan kan dat via de afmelden-link die in elke nieuwsbrief is opgenomen. U kunt ook een mail sturen naar info.professional@miele.nl.

Afhandelen van vragen en verzoeken

Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Firma
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.

Klantenservice

Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.

Go Instore 

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Go Instore, die geleverd wordt door Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Door gebruik te maken van deze diensten, wordt u verbonden met ons Miele Experience Center (MEC), zodat u een digitale presentatie kunt ontvangen van onze producten. U dient hiervoor uw microfoon te activeren. De video-audiostream wordt niet opgeslagen. In dit kader worden uw persoonsgegevens (IP-adres en verdere informatie die u met ons MEC Team hebt gedeeld) verwerkt. We hebben een gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Indien het doel van uw verzoek het sluiten van een contract is, dan is de rechtsgrondslag op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. In het geval dat u akkoord gaat het gebruik van analytische cookies, dan zullen we uw interactie met onze Go Instore diensten en uw bijbehorende gebruik van de webshop, gebruiken voor verkooptoeschrijvingsdoeleinden. Wanneer u contact met ons opneemt, worden de aan ons doorgegeven gegevens verwijderd na voltooiing van uw verzoek, voor zover wij niet verplicht zijn om deze op te slaan om redenen die gebaseerd zijn op het handels- en belastingrecht. Verder gebruiken wij cookies voor het leveren van diensten. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid. Ga voor meer informatie over Sym-Sys Ltd en de diensten van Go Instore naar www.goinstore.com.

Koophulp

Op onze website gebruiken we een Guided Selling-dienst die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland (“Neocom”). De Guided Selling-dienst helpt u om sneller en efficiënter het juiste product te vinden. Na slechts een paar vragen worden de eerste productsuggesties gedaan. De producten worden ingevuld op basis van hoe goed deze passen bij uw behoeften. U kunt zelf beslissen of u de dienst wilt gebruiken. In dit kader verwerken wij alleen metagegevens van een HTTP-webaanvraag als verwijzer, uw IP-adres, browsertaal en gebruikersagent (type en versie browser/besturingssysteem) en uw gegevens die met ons zijn gedeeld via de dienst. De gegevens worden niet opgeslagen. We verwerken uw gegevens om u de dienst aan te bieden. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, (a) AVG. Als u een product koopt, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens artikel 6, lid 1, (b) AVG. Neocom treedt namens ons op als verwerker en handelt volgens onze instructies.

In het kader van het gebruik van diensten slaan we ook informatie op in uw sessieopslag, voornamelijk om een gebruiker te identificeren tijdens meerdere browsersessies. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring. Ga voor meer informatie over Neocom en de Guided Selling-dienst naar https://neocom.ai/.

Qualtrics

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, voor klant-, product- en merkonderzoeken om onze producten en diensten regelmatig te verbeteren. Wanneer u een enquête invult, worden alleen loggegevens (datum en tijdstempel/informatie voor uw browser en browserinstellingen/informatie over uw smartphone/tablet/gebruiksdatum) verwerkt. U kunt zelf beslissen of u mee wilt doen aan een enquête. Als u niet wilt deelnemen, kunt u het pop-upvenster van de enquête gewoon sluiten met de X-knop in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster. De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is uw toestemming, artikel 6, lid 1(a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.
In het kader van het gebruik van de diensten van Qualtrics gebruiken we ook cookies van Qualtrics, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies van Qualtrics vindt u in onze cookieverklaring. Voor meer informatie over Qualtrics LLC en het gebruik van persoonsgegevens door Qualtrics kunt u terecht op https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Informatie binnen het venster Enquête
Om onze enquêtefunctie aan u te kunnen bieden, moeten we cookies gebruiken. Zonder dergelijke technologie kan de dienst niet worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring en cookieverklaring.2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.
Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar via onze website.5. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- Inzage te geven in uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te beperken
- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.6. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via professional@miele.nl.

Cookiemelding

1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of eindapparaat worden geplaatst wanneer u onze websites gebruikt. Wanneer u de Miele website bezoekt, kan een cookie op uw systeem worden opgeslagen. Deze bevat een individuele reeks karakters die kan worden gebruikt om uw browser te identificeren bij een volgend bezoek aan de website. Er zijn twee basistypen cookies:

 • Tijdelijke cookies: Deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens uw bezoek aan onze website tijdelijk op uw computer of eindapparaat opgeslagen en vervolgens verwijderd.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven voor langere tijd op uw computer staan.

In het algemeen maakt Miele gebruik van verschillende Internet technologieën (bijv. cookies, Java-Script) om het gebruik van de Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren. Dit betekent dat:

 • Om u te identificeren wanneer u inlogt op onze webwinkel en om ervoor te zorgen dat geldige, voor u geoptimaliseerde beveiligingsnormen in acht worden genomen.
 • Om ons te helpen producten te onthouden die u aan uw winkelmand of favorieten heeft toegevoegd.
 • Om u de hoeveelheid producten te tonen die u aan uw winkelmand of favorieten op de website heeft toegevoegd.
 • Om ons te herinneren aan de door u gekozen taal tijdens de sessie, zodat u gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.
 • Om gegevens te analyseren, zoals de evaluatie van het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. We gebruiken de resultaten van deze analyse om onze website te optimaliseren.
 • We gebruiken ook zogenaamde marketingcookies van derden met het oog op retargeting/remarketing en het plaatsen van gepersonaliseerde online advertenties.

Merk op dat het voor Miele noodzakelijk is dat u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op zijn eigen interface kenbaar maakt, maar door de cookie-instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Meer browser-specifieke informatie over het verwijderen van cookies vindt u hier:

Houd er echter rekening mee dat als u de cookies uitschakelt, u mogelijk niet meer alle functies van de website kunt gebruiken. In het menu van de meeste browsers vindt u instelmogelijkheden voor het gebruik van cookies. Meestal heeft een browser de volgende instelmogelijkheden:

 • Bekijk cookies,
 • Laat cookies toe,
 • Schakel alle of bepaalde cookies uit,
 • Schakel alle cookies uit bij het sluiten van de browser,
 • Blokkeer cookies,
 • Laat weten wanneer er een cookie wordt ingesteld,
 • Bezwaar tegen het tracken van de webanalyse (opt-out).

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een banner u over het gebruik van cookies en vraagt u om uw toestemming voor cookies waarvoor toestemming nodig is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, hetgeen wij in detail uitleggen in dit cookiebeleid.
 

2. Google Tag Manager

Op onze website maken we gebruik van een dienst voor tag management, namelijk Google Tag Manager, die wordt verstrekt door Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin. Met Google Tag Manager kunnen websites makkelijk en snel meetcodes en gerelateerde codefragmenten, die we samen “tags” noemen, op hun websites of mobiele toepassingen aanpassen. Zodra het kleine segment van Tag Manager-code aan een project is toegevoegd, kan de website veilig en makkelijk analyses en tag-configuraties voor meting lanceren vanaf een gebruikersinterface via het web.

De Google Tag Manager helpt ons om cookies en volgtags te implementeren en te beheren. De Google Tag Manager gebruikt geen eigen cookies, maar de Google Tag Manager activeert andere cookies en volgtags indien en voor zover u expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dergelijke cookies en volgtags. U vindt gedetailleerde informatie over elk van dergelijke cookies en volgtags in dit cookiebeleid. In de context van het gebruik van Google Tag Manager verwerken Google en wij uw IP-adres en een unieke identificatie. Uw gegevens worden buiten het grondgebied van de Europese Unie verwerkt. Om een gepast niveau van gegevensbescherming te garanderen, hebben wij en Google afspraken gemaakt rond standaardbepalingen in onze contracten, die door de Europese Commissie gepubliceerd werden. De juridische basis voor het gebruik van Google Tag Manager en gerelateerde activiteiten van gegevensverwerking is legitiem belang, Art. 6, lid 1 onder f) GDPR. Dit legitieme belang is de bijstand die Google Tag Manager ons verstrekt bij het implementeren en beheren van ons gebruik van cookies en volgtags.

 

3. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van hun functies, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chat-tool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website onbeschikbaar.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (beter bekend als GDPR). De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken zijn over het algemeen zogenaamde sessiecookies, die over het algemeen automatisch worden verwijderd na afloop van de browsersessie.

3.1 SAP Customer Data Platform (voorheen Gigya)

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor essentiële doeleinden die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Germany (“SAP”). We gebruiken een serie noodzakelijke cookies die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP en die noodzakelijk zijn om de website correct te laten functioneren. SAP biedt een platform voor klantidentiteitbeheer, waaronder klantprofielen, voorkeuren, opt-ins en toestemmingsinstellingen. Hier kunt u meer informatie vinden over het SAP-klantgegevensplatform.

3.2 Neocom.ai – Koophulp

Op onze website gebruiken we de Guided Selling-dienst, een zogenaamde koophulp, die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland (“Neocom”). Om u onze Guided Selling-dienst te kunnen aanbieden, moeten we gebruikmaken van een technologie genaamd “sessieopslag” om meerdere toepassingen van de Guided Selling-dienst in één browsersessie te groeperen. Zonder dergelijke technologie kan de Guided Selling-dienst niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen gebruikt als u het gebruik van de Guided Selling-dienst actief aanvraagt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor uitgebreidere informatie over Neocom en gegevensverwekingsactiviteiten gerelateerd aan het gebruik van de Guided Selling-dienst.

3.3 Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Go Instore, geleverd door Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, United Kingdom. Sym-Sys Ltd. gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën zoals "Session Storage" en "Local Storage" om de diensten te leveren. Zonder deze technologieën zijn de diensten van Go Instore niet bruikbaar. Deze technologieën worden alleen gebruikt als u actief verzoekt om gebruik te maken van de Go Instore diensten. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore diensten vindt u op www.goinstore.com.

3.4 Verdere details

Meer details over de essentiële cookies die wij gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

 

Naam

Derde partij

 

(Nadere bijzonderheden zijn hierboven uiteengezet)

Doel

 

(Nadere bijzonderheden zijn hierboven uiteengezet)

Bewaartermijn

gig_bootstrap_<apiKey>

SAP

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies
Specifiek: Intern cookie voor de Web SDK
en wordt gebruikt om in te loggen

12 Maanden

gig_canary

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies
Specifiek: Geeft aan of de client de canary
versie van de WebSDK gebruikt.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

gig_canary_ver

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: De versienaam van de canary
versie van de WebSDK.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

Gmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om de ingelogde
gebruiker te identificeren

12 Maanden

Gig_hasGmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Intern cookie voor de Web SDK
en wordt gebruikt om in te loggen

12 Maanden

cookieUse

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Beheer van Cookie-toestemming

6 maand

ds-session-id

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Een uniek nummer dat de server
van een website aan een specifieke gebruiker
toekent voor de duur van het bezoek van die gebruiker

Sessie

JSESSIONID

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Platform session cookie voor
algemene doeleinden, gebruikt door sites geschreven
in JSP. Gewoonlijk gebruikt om een anonieme
gebruikerssessie door de server te laten voortduren.

Sessie

Shop_domestic_dk

Algemeen: SAP Customer Data Platform
strikt noodzakelijke cookies

Specifiek: Deze cookie slaat informatie op om
gebruikers te onthouden die zijn ingelogd en hun
lidmaatschapsstatus.

Sessie

apiDomain_<apiKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt
noodzakelijke cookies

Specifiek: De gedeelde domein-API-oproepen voor
alle sites in een groep moeten worden verzonden naar.

12 Maanden

gac_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gebruikt om server geïnitieerde login te triggeren.

Het wordt ingesteld door

de implementatie, en gewist

wanneer het wordt gebruikt

doorde Web SDK

_gig_APIProxy_enabled

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om aan te geven of APIProxy moet
worden gebruikt of niet.

 

_gig_comments_nickname

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Opmerkingen gast bijnaam.

12 Maanden

_gig_comments_email

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Opmerkingen gast e-mail.

12 Maanden

_gig_comments_cb_<provider>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt
door de gebruiker.

12 Maanden

_gig_comments_selected_<provider>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt
door de gebruiker.

N/A

_gig_comments_selected_providers

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst geselecteerde aanbieders van aandelen.

12 Maanden

_gig_comments_locked

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een gastgebruiker ten minste één reactie
heeft geplaatst.

12 Maanden

_gig_comments_sort

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst geselecteerde gebruiker sorteren.

12 Maanden

_gig_comments_is_guest

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Geeft aan dat de gebruiker commentaar geeft als
gastgebruiker.

12 Maanden

gig-comments (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: ID's van opmerkingen gemarkeerd door de gebruiker.

-

gig_debug

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om de debug UI te activeren.

2 seconde

_gig_dbgConsole_log

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om logging voor debugging te
activeren.

3 seconden

_gig_email

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst gebruikte e-mailadres in aandeel (bij het
verzenden van e-mail).

12 Maanden

_gig_gmidt (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gebruikerscookie.

30min

_gig_llu

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste login provider gebruikersnaam voor login
"Welkom terug" scherm.

12 Maanden

_gig_llp

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste login provider naam voor login "Welkom
terug" scherm.

12 Maanden

_gig_lt / glt_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Login Token voor authenticatie.

Kan worden geconfigureerd
in gigya site

gig_last_ver_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste tijdstip van verificatie van de sessie wanneer
de site de eigenschap verifyLoginInterval van global CONF
gebruikt om herverificatie te triggeren.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gigya's Single Sign On (SSO) groep login token.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>_exp

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: SSO verval.

12 Maanden

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Ingetrokken login tokens in een SSO groep. Geeft in
SSO-scenario's aan de Web SDK aan dat het huidige token
werd ingetrokken, zodat de gebruiker kan worden uitgelogd.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>_session

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Geeft aan of de groepslogin tokensessie nog
steeds geactiveerd is.

-

gig_loginToken_<APIKey>_visited

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Wordt gebruikt om bij te houden welke sites
binnen dezelfde SSO-groep worden bezocht.

12 Maanden

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt
door de gebruiker.

12 Maanden

_gig_shareUI_lastUID

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatst ingelogde UID.

12 Maanden

_gigRefUid_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Laatste verwijzer Gebruikers ID.

12 Maanden

_gig_ssoToken_<apikey> (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: SSO Token per API.

dynamisch

_gig_ssoToken (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: SSO Token.

dynamisch

gig_toggles

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Deze waarde wordt naar Gigya gestuurd om
toggles te identificeren waar het back-end gedrag van
afhangt om de gespecificeerde toggle te verwerken.

-

gig3pc

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Onthoudt of 3rd party cookies zijn geblokkeerd om
te voorkomen dat u elke keer moet controleren.

48 uur

gig3pctest

(when using bypassCookiePolicy
in the globalConf)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Een tijdelijke cookie die wordt gebruikt om te
controleren of cookies van derden zijn geblokkeerd.

1 seconde

gigyaSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Slaat de gebruikersinstellingen voor delen lokaal op.

-

glnk

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Ticket voor 2e fase van inloggen.

-1 Dagen (Verlopen van de cookie)

gmSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Lokaal opgeslagen loyaliteitsinstellingen.

-

gst

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Server ticket voor 2e fase van inloggen.

30 Minuten

GSLM_<siteID>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Session magic cookie.

NA

hasGmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Interne cookie voor de Web SDK

13 Maanden

reactionState-down_<barId>
(Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Per reactie en barID - De laatste reacties die door
de gebruiker zijn gemaakt.

voor altijd

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Deze cookie wordt door SAML SP opgeslagen
om de SAML sessie informatie te beheren en specifiek
de parameters die nodig zijn voor het uitloggen.

12 Maanden

gltexp_<apikey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Login Token Vervaldatum.

dynamisch

_gig_<id>_cb

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Callback voor luisteraar.

12 Maanden

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build>
(Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: WebSDk instellingen.

voor altijd

Gmid (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Gebruikerscookie.

Voor altijd

ucid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Unieke computeridentificatie die wordt gebruikt
voor het genereren van rapporten, en die door de Web SDK
wordt gebruikt om opgeslagen respons te krijgen.

13 Maanden

Ucid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Unieke computeridentificatie voor unieke
gebruikersrapportagedoeleinden.

Voor altijd

mielestorefrontRememberMe

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke
cookies

Specifiek: Op basis van deze cookies wordt de gebruiker
automatisch ingelogd(op basis van de in Backoffice
ingestelde inloggegevens).

6 maanden

Cookie_policy_accepted

Dentsu

Traceert cookietoestemming

255 dagen

 

SESSIE-ID

Neocom

Algemeen: Neocom.ai – Koophulp

Specifiek: Neocom bewaart een anonieme
sessie-identifier in de sessieopslag om meerdere
toepassingen van de dienst in één browsersessie te
groeperen. 

Sessie

'gis_visit' (Local Storage)

SYM-SYS Ltd.

Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker de dienst voor de eerste keer gebruikt

 

Sessie

'viewed-broadcast-uuid' (Local Storage)

Wordt gebruikt om de gebruikstijd te meten

Sessie

'viewed-broadcast-type' (Local Storage)

Wordt gebruikt om de gesprekstijd te meten

Sessie

gis-chat-user-name' (Local Storage)

Gebruikt om de gebruikersnaam te onthouden tijdens een chat

Sessie

"ctaAutoPlayDismissed" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de tijd te meten wanneer de CTA autoplay functie voor het laatst is afgesloten

Sessie

"ctaAutoPlayMaximisedShown" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de tijd te meten wanneer de CTA autoplay fucntie voor het laatst is getoond

Sessie

broadcast-contact-capture' (Local Storage)

Voorkomt meerdere verzoeken om contactgegevens na broadcast weergave

Sessie

'show-available-clerk' (Local Storage)

A/B bediening om beschikbare profielfoto’s op het verbindingsscherm weer te geven

Sessie

'cta-awareness-message-closed' (Local Storage)

gebruikt om CTA-berichten opnieuw weer te geven

Sessie

"pollingStartTimeStamp" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de beschikbaarheidsquery te beheren na interactie van de klant met een niet-beschikbare CTA

Sessie

"oneToOneEngagement" (Local Storage)

Wordt gebruikt om de weergave van Service Intro Video’s te regelen

Sessie

"cta-roundel-closed" (Local Storage)

Wordt gebruikt om het opnieuw verschijnen van de CTA te regelen nadat klanten deze hebben gesloten

Sessie

'gis-broadcast-preview-display' (Local Storage)

Legacy waarde die wordt gebruikt om de gif-engagement te regelen

Sessie

'video-viewed' (Local Storage)

Dit wordt gebruik om bekeken video’s van de gebruiker bij te houden

Sessie

 

 

4. Analytische cookies

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies die een analyse van uw gebruiksgedrag mogelijk maken (zogenaamde analytische cookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Frequentie van paginabezoeken
 • Zoeken op trefwoorden
 • Gebruik van websitefuncties

Uw gegevens die door middel van de cookies worden verzameld zijn gepseudonimiseerd zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen zonder aanvullende gegevens.

Deze verwerking stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van gegevens is de toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, door naar dit cookiebeleid terug te keren en de knop voor analytische cookies in het begin van het beleid om te zetten naar “uit”.

Sommige analytische cookies worden verstrekt en/of gebruikt door derden. Details over de externe partijen en hun instrumenten waar we analytische cookies voor gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

Sommige analytische cookies worden door derden aangeboden en/of geraadpleegd. De details van de derde partijen en hun tools waarvoor we analytische cookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

4.1 Google

Op onze website gebruiken we verschillende analytische cookies die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd volgens de Ierse wet (registratienummer: 368047) en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Meer informatie over deze privacypraktijken van Google vindt u hier.

Meer informatie over de specifieke Google-tools die we gebruiken voor analytische doeleinden worden hieronder beschreven.

4.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken wij de uitbreiding van de IP-afscherming (zogenaamde IP-afscherming), d.w.z. dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt overgedragen en daar wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als u een Google-accounthouder bent en toestemming hebt gegeven voor het personaliseren van reclame ("Ads-Personalisatie"), dan omvatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze reclamemaatregelen (inclusief cross-device rapporten), demografie en de belangen van onze gebruikers, evenals functies voor cross-device levering van online reclame. In dit geval is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR).

U kunt uw instemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies geven of intrekken via de instellingen in het begin van dit beleid. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door Google Analytics door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist.

4.1.2 Google Optimize

Google Optimize is een A/B-testtool die wordt aangeboden door Google. Optimize stelt ons in staat te experimenteren met verschillende manieren om u content aan te bieden. Voor dit doel gebruikt Optimize cookies om inhoudsvarianten op een gebruiker te targeten en een cookie voor inhoudsexperimenten om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Bovendien kan Optimize gebruikersactiviteiten toewijzen aan specifieke Google-advertenties om marketingcampagnes te evalueren.

Ga voor meer informatie over Google Optimize naar https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=nl

4.2 Oracle - AddThis Tools

Op onze website gebruiken we AddThis Tools van Oracle Corporation om gebruikers in staat te stellen onze inhoud te delen, te volgen, te bekijken, aan te bevelen en ermee te communiceren.

Ga voor meer informatie naar:

https://www.oracle.com/nl/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

4.3 Go Instore – SYM-SYS Ltd. – Verkooptoeschrijving

In het geval dat u akkoord gaat het gebruik van analytische cookies, dan zullen we uw interactie met onze Go Instore diensten en uw bijbehorende gebruik van de webshop, gebruiken voor verkooptoeschrijvingsdoeleinden. De gegevens worden geanonimiseerd en zal het heridentificeren naar een specifieke gebruiker niet toelaten. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore dienst vindt u op www.goinstore.com.

4.4 Verdere Details

U kunt de analytische cookies deactiveren. Meer details over alle individuele analytische cookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Derde partij

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Doel

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Bewaartermijn

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: Google Analytics
 

 

2 jaar

_gid

 

24 uur

 

_gat

1 minuut

 

 

AMP_Token

 

30 seconden tot 1 jaar

 

 

Dc gtm UA- XXXXXXXX-X

Blijvend

_gaexp

Algemeen: Google Optimize

Specifiek: Wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen en het verlopen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen

90 dagen

__atuvc


Oracle Marketing & Data Cloud klanten en partners, en dienstverleners

Algemeen: Oracle - AddThis Tools

Specifiek: Deze cookies zijn gekoppeld aan de AddThis social sharing widget die bezoekers in staat stelt om inhoud te delen met een scala aan netwerk- en uitwisselingsplatforms.

1 jaar

__atuves

30 minuten

gis-chat-call-user-uuid (Local Storage)

SYM-SYS Ltd.

Wordt gebruik om een gebruiker als anoniem te identificeren voor verkooptoeschrijving

Sessie

 

 

5. Marketingcookies

 

Wij maken gebruik van zogenaamde marketingcookies van derde aanbieders met als doel retargeting/remarketing en het tonen van online advertenties.

Bij retargeting dan wel remarketing gaat het om technologieën waarbij gebruikers die eerder een bepaalde internetpagina hebben bezocht, ook na het verlaten van deze internetpagina nog passende advertenties te zien krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk internetgebruikers ook buiten onze eigen internetpagina te herkennen en hiervoor worden cookies van de dienovereenkomstige dienstverlener gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het gebruiksgedrag tot op dat moment. Als gebruikers bijvoorbeeld bepaalde producten bekijken, kunnen ze deze of vergelijkbare producten later als advertentie op andere internetpagina's te zien krijgen. Het gaat hierbij om gepersonaliseerde advertenties die op de behoeften van een individuele gebruiker zijn aangepast. Voor deze gepersonaliseerde advertenties is het niet nodig dat naast de herkenning van de gebruiker ook een identificatie plaatsvindt. De gegevens die voor retargeting dan wel remarketing worden gebruikt, worden door ons dan ook niet met andere gegevens in verband gebracht.

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6 lid 1 sub a  van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor toekomstig gebruik intrekken.

Wij gebruiken dergelijke technologieën voor de weergave van online advertenties. Voor de weergave van advertenties zetten wij derde aanbieders in. Details over derde aanbieders (en hun tools) die marketing- en doelgerichte cookies aanbieden en/of daar toegang toe hebben, worden hieronder toegelicht.

5.1 Facebook

Op onze website bieden we en/of maken we gebruik van marketingcookies van  meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook” of “Meta”). Verdere informatie over deze Facebookdiensten vindt u hier.

Verdere informatie over de specifieke Facebook-marketingtools die we gebruiken, wordt hieronder beschreven.

5.1.1 Facebook-marketing

Facebook-cookies worden gebruikt indien u een Facebook-account hebt, gebruik maakt van de Meta-producten, o.a. de Facebook-website en -apps, of websites en apps bezoekt die gebruik maken van Meta-producten (o.a. de vind-ik-leuk-knop of andere Meta-technologieën). Met de Facebook-cookies kunnen we uw activiteiten op onze website volgen om de effectiviteit van onze conversiefunnel te analyseren en onze website regelmatig te verbeteren. Bovendien kunnen we met de Facebook-cookies de remarketingfunctie van Facebook, “Custom Audiences” (specifiek publiek) gebruiken. Hiermee kunnen gebruikers van de website advertenties te zien krijgen op basis van hun interesses (“Facebook Ads”) in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk van Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces. U vindt meer informatie over de Conversietracking van Facebook, Custom Audiences van Facebook en gerelateerde activiteiten rond dataverwerking in ons privacybeleid.

Bovendien is het dankzij de Facebook-cookies mogelijk om u de Meta-producten aan te bieden en de informatie die zij over u hebben ontvangen, te begrijpen; o.a. informatie over uw gebruik van andere websites en apps, ongeacht of u geregistreerd of aangemeld bent.

De Facebook-cookies ontvangen de volgende datatypes: http headers, Pixel-specifieke data, Button Click Data, Optionele Waarden en Formulierveldnamen. Verdere informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

5.2 Google

Zoals hierboven reeds vermeld, gebruiken we op onze website verschillende cookies voor analytische en/of marketingdoeleinden die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd volgens de Ierse wet (registratienummer: 368047) en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").Meer informatie over deze Google-services vindt u hier.

Verdere informatie over de specifieke Google-marketingtools die wij gebruiken, worden hieronder beschreven.

5.2.1 Google Ads

Google Ads is een door Google ontwikkeld online advertentieplatform, waar adverteerders betalen om korte advertenties, serviceaanbiedingen, productlijsten, video-inhoud weer te geven en installaties van mobiele apps binnen het netwerk van Google Ads voor internetgebruikers te genereren. Het kan advertenties plaatsen in de resultaten van zoekmachines zoals Google Search en op niet-zoekbare websites, mobiele apps en video's.

Meer informatie over Google Ads vindt u hier.

5.2.2 Remarketingfunctie van Google

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we onze gebruikers op andere sites binnen het netwerk van Google Ads advertenties tonen (dit zijn “Google ads” of advertenties op andere websites), rekening houdend met hun interesses. Hiertoe slaat  Google in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of -websites in het Google-displaynetwerk bezoeken een cijfer op. Dit cijfer, dat we een “cookie” noemen, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te volgen. Dit cijfer wordt gebruikt om een internetbrowser op een specifieke computer te identificeren, niet om een individu te identificeren, en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies kunt geven of intrekken, gewoonlijk via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u ook het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in te installeren via de volgende link: www.google.com/settings/ads/plugin

5.2.3 Google conversietracking

We gebruiken in dit verband ook de conversietracking van Google. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies van 30 dagen op uw apparaat geplaatst. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor Google Ads-klanten op te stellen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies kunt geven of intrekken, gewoonlijk via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u ook advertenties op basis van interesse op Google in uw browser uitschakelen door op “Off” te klikken in https://adssettings.google.de/authenticated of via een opt-out via http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Andere Google Marketing Platform-diensten (Google Campaign Manager 360)

Onze website maakt ook gebruik van andere diensten van het Google Marketing Platform (vroeger “Google Doubleclick”). Deze diensten maken gebruik van cookies om advertenties te tonen die voor gebruikers relevant zijn, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker advertenties meer dan een keer te zien krijgt.

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden getoond en zoo voorkomen dat ze meer dan een keer worden getoond. Google kan cookie-ID’s ook gebruiken om conversies te volgen, d.i. of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen.

Uw browser maakt automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server. Volgens Google biedt de integratie van deze diensten Google informatie die u hebt gezien in het overeenkomstige deel van onze website of waar u op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een Google-dienst geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld, kan de provider uw IP-adres opzoeken en opslaan.

Bovendien kunnen we dankzij cookies begrijpen of u bepaalde acties op onze website hebt uitgevoerd nadat u op een van onze advertenties op Google of een ander platform hebt geklikt of deze hebt bekeken (conversietracking) (“floodlight”). Google gebruikt dit cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u in interactie bent getreden op onze websites, zodat we u later doelgerichte advertenties kunnen sturen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies algemeen kunt geven of intrekken via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u tracking voorkomen door de software-instellingen van uw browser te wijzigen (nl. cookies van derden uitschakelen), cookies voor conversietracking uit te schakelen door cookies van het http://www.google.com/settings/ads/-domein in uw instellingen te blokkeren, met betrekking tot advertenties op basis van interesses van providers die deel uitmaken van de zelfregelende About Ads-campagne, door te klikken op de koppeling http://www.aboutads.info/choices of door te klikken op de koppeling www.googleadservices.com. We willen duidelijk maken dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volop kunt gebruiken.

Verdere informatie over het Google Marketing Platform vindt u op https://marketingplatform.google.com/. U vindt ook bijkomende informatie op het Network Advertising Initiative (NAI) via http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Microsoft Ads Remarketing and Conversion Tracking

Op onze website bieden we en/of maken we gebruik van marketingcookies van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US ("Mircosoft").
Microsoft plaatst cookies op uw apparaat als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website en uw acties kunnen volgen om de effectiviteit van onze conversie te analyseren. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookies, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en advertenties weer te geven.

Meer informatie over Google Ads vindt u hier.

5.4 Verdere details

U kunt marketingcookies deactiveren. Meer informatie over alle afzonderlijke door ons gebruikte marketingcookies vindt u in de onderstaande tabel:

Naam

Derde partij

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Doel

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Bewaartermijn

__exponea_etc__

Bloomreach

Bloomreach Engagement – MyMiele personalisering

7 dagen – 3 jaar (afhankelijk van de browser)

xnpe_[project-token]

3 jaar

__exponea_time2__

60 minuten

__exponea_ab_[ABTestName]__

7 dagen – 3 jaar (afhankelijk van de browser)

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_show__ - Local storage

Blijvend

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_interaction_- Local storage

Blijvend

__exponea_safari_push_subscribed__ - Local storage

Blijvend

__exponea_last_session_ping_timestamp__ - Local storage

Blijvend

__exponea_last_session_start_timestamp__ - Local storage

Blijvend

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show - Local storage

Blijvend

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction - Local storage

Blijvend

__exponea__sync_modifications__- Local storage

Blijvend

__exponea_tracking_definition__ - Session storage

Blijvend


5.5 Bloomreach Engagement – MyMiele personalisering
Wij maken op onze website gebruik van de oplossing Bloomreach Engagement van de aanbieder BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, VS voor de zogenaamde “MyMiele personalisering”. Door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën verzamelen wij informatie over uw gebruiksgedrag op onze website (www.miele.nl). De cookies bevatten een specifieke ID en kunnen daarmee aan uw gebruikersprofiel worden gelinkt. De informatie die wij via cookies hebben verzameld, slaan wij, voor zover wij hiertoe vanwege een afzonderlijke toestemming gemachtigd zijn, in uw gebruikersprofiel (persoonsgerelateerd) op om de inhoud die wij u op diverse manieren (website, app, etc.) tonen beter op uw persoonlijke interesses af te stemmen. In deze context verzamelen wij de volgende gebruiksgegevens:

·       bekeken producten (incl. productcategorie);

·       producten in het winkelmandje;

·       registratie;

·       inloggegevens;

·       aanmelding voor de nieuwsbrief;

·       checkout;

·       bekeken productinformatie (bijv. energielabel);

·       bekeken productinformatieblad; en

·       updates van het verlanglijstje.

Deze gebruiksgegevens linken wij alleen aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel als u hiervoor afzonderlijk toestemming heeft gegeven. Anders worden deze gegevens niet aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel gelinkt, maar alleen zonder een bijbehorende koppeling verwerkt om op de interesses afgestemde online advertenties te tonen.

Het kan zijn dat uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. In dit geval nemen wij alle vereiste maatregelen in de zin van art. 46 lid  2 AVG om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld door het afsluiten van de Europese standaardclausules voor contracten voor de overdracht van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen. De Europese standaardclausules voor contracten vindt u hier. 

Deze informatie (uitgebreide personalisering) slaan we voor dit doel gedurende 2 jaar op. De juridische grondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

5.6 Qualtrics
We maken gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, om klant-, product- en merkonderzoeken uit te voeren op onze website. Wanneer u een enquête invult, gebruiken we cookies van Qualtrics met ID-waarden, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Zonder dergelijke technologie kunnen de diensten van Qualtrics niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen als u vrijwillig besluit om de Qualtrics-dienst te gebruiken. Voor meer informatie over Qualtrics LLC kunt u terecht op www.qualtrics.com.

Naam

Externe partij

Doel

Bewaarperiode

Enquête-ID

Qualtrics LLC

De cookie wordt gebruikt om de enquêtegebruiker te identificeren en om de enquêtegeschiedenis van de gebruiker op te slaan om de enquêtesessie te volgen of te behouden.

6 maanden

Hash van de sessie-ID en queryparameters die zijn toegewezen aan een sessie-ID

De cookie wordt gebruikt om de hash van de sessie-ID en URL van het antwoord van de gebruiker vast te leggen, zodat de enquêtegebruiker kan terugkeren naar zijn/haar antwoord om door te gaan als “opslaan en doorgaan” is ingeschakeld

Tot 1 jaar of wanneer de sessie is voltooid

QST

De cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

<surveyid><statedata>-reloadSession

Deze cookie is voor enquêtes die een SSO-authenticator gebruiken en wordt gebruikt om Qualtrics te informeren welke sessie opnieuw moet worden geladen nadat de respondent weg gaat en weer terugkomt.

15 minuten

Een hash van de url waaraan “-singleReload” kan worden toegevoegd

De cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

 

6. Wijzigingen aan dit Cookiebeleid

Wij kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen om de veranderingen weer te geven in de cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Lees dit Cookiebeleid daarom regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en gerelateerde technologieën. U kunt zien wanneer dit Cookiebeleid voor het laatste werd aangepast, door de datum “laatst bijgewerkt” boven aan dit Cookiebeleid te controleren.

7. Voor meer informatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@miele.nl.

8. Verkoop van goederen die vallen onder het toepassingsgebied van de Verordening (EU) 2019/1148

De EU-verordening 2019/1148 treft regelingen voor het op de markt brengen en het gebruik van grondstoffen voor explosieve stoffen. In onze Miele webshop voor professionele klanten verkopen wij ook producten die onder het toepassingsgebied van deze Verordening vallen. Deze producten worden door ons tijdens het bestelproces apart aangeduid en zijn onderworpen aan speciale eisen. Wanneer u dergelijke producten bij ons wilt kopen, dan zijn wij verplicht om de volgende gegevens van u te verwerken om te kunnen voldoen aan onze wettelijke plichten:
 
 • Naam van de klant
 • Nummer identificatiebewijs en uitgevende instantie
 • Gevolmachtigde van het bedrijf (opdrachtgever)
 • Btw-nummer of ander identificatienummer van het bedrijf
 • Adres bedrijf
 • Branche/bedrijfsactiviteit/beroep
 • Handelsnaam van het product, precursor voor explosieve stoffen, CAS-nummer, hoeveelheid (kg/l), concentratie
 • Beoogd gebruik
 • Verbintenisverklaring conform bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1148
 
Om contact op te nemen en voor de communicatie verwerken wij daarnaast uw
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres en
 • postadres.
Nadat uw aankoopverzoek via onze Miele webshop is ontvangen, neemt onze binnendienst telefonisch contact met u op om de verdere afwikkeling en wettelijke eisen te bespreken. Ook wordt een eerste controle gedaan of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aankoop. Normaal gesproken vindt het uitwisselen en aanleveren van de bewijzen daarna per e-mail of post plaats. De identiteit van de klant, de hoedanigheid als professionele gebruiker, de vertegenwoordigings- en ontvangstbevoegdheid en de waarheidsgetrouw ingevulde verbintenisverklaring conform bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1148 moeten worden aangetoond, voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Overigens kunnen aanvullende bewijzen voor de hierboven genoemde gegevens worden gevraagd om te garanderen dat aan de wettelijke aankoopvoorwaarden wordt voldaan. Uw documenten worden door onze binnendienst vervolgens conform de criteria van de Richtlijnen van de Europese Commissie gecontroleerd. De daarvoor gebruikte gegevens worden verwerkt voor de voorbereiding en eventuele uitvoering van een contractuele verhouding met u en voor het voldoen aan de wettelijke voorschriften, art. 6, lid 1b en 1c van de AVG.
 
Wij behouden ons het recht voor om aankoopaanvragen in de Miele webshop in afzonderlijke gevallen af te wijzen. Met name voor zover de informatie aan ons niet volledig of niet geloofwaardig was of wanneer wij reden hebben om te twijfelen aan het beoogde gebruik of de rechtmatigheid ervan. Leveringen aan privé-adressen of postbussen zijn uitgesloten.
 
Wij hebben monitorings- en meldingsplichten. In het geval van een verdachte melding geven wij deze door aan de daarvoor verantwoordelijke nationale of lokale instantie. Meer informatie over de eisen van de Verordening en onze meldplichten vindt u in de Richtlijnen van de Europese Commissie. Wij wijzen u erop dat er na een transactie normaal gesproken ook voor u beperkingen en meldingsplichten bestaan met betrekking tot het verwerven, het binnenbrengen, het bezit en het gebruik van de in het betreffende product aanwezige explosieve stof conform de Verordening (EU) 2019/1148 en, indien van toepassing, volgens bestaande nationale uitvoeringswetten.
 
Uw door ons verwerkte gegevens worden in uw klantaccount in ons systeem opgeslagen en gedurende minstens 2,5 jaar na de laatste transactie bewaard. Bij regelmatig terugkerende aankopen kunnen de gegevens op basis van het klantaccount langer worden bewaard. De initiële controle of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aankoop vindt ten minste één keer per jaar plaats, de documenten moeten dan opnieuw worden aangeleverd.
 
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van onze wettelijke verplichtingen conform art. 6, lid 1c van de AVG. Wanneer de gegevens in het klantaccount langer moeten worden bewaard om te voldoen aan het lopende contract, vindt de verdere verwerking plaats op basis van art. 6, lid 1b van de AVG (zie bij “Gebruik van de voor de Miele webshop verwerkte gegevens”). Daarna bewaren wij de conform het handels- en belastingrecht benodigde informatie gedurende de wettelijk vastgelegde periodes voor het geval van een controle door de fiscus, art. 6, lid 1c van de AVG.