ProCare Universal 81 C - 250 g

Machine-ontkalker, zuur, 250 g voor het verwijderen van hardnekkige kalkaanslag.
  • Afbraak van silicaataanslag
  • Verlenging van de levensduur van het verwarmingselement
  • Afgestemd op Miele Professional-apparaten
12,00 €  excl. BTW
14,52 €  Incl. btw
ProCare Universal 81 C - 250 g
Omschrijving
12456130
  • Afbraak van silicaataanslag
  • Verlenging van de levensduur van het verwarmingselement
  • Afgestemd op Miele Professional-apparaten
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Details
Buitenmaat, nettohoogte in mm
124
Buitenmaat, nettobreedte in mm
66
Buitenmaat, nettodiepte in mm
66
Buitenmaat, brutohoogte in mm
120
Buitenmaat, brutobreedte in mm
70
Buitenmaat, brutodiepte in mm
70
Vulgewicht in g
250
Brutogewicht in kg
0,325
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem
ProfiLine professionele vaatwassers
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem
Doorschuifmodel vaatwassers met tankspoelsysteem
Wasmachines
GHS/CLP-conform
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Product-datasheet
Veiligheidsinformatieblad
Productblad

Recently Viewed

Alle weergeven