PRO UP1 - 1,4 l

Miele UltraPhase 1, vloeibaar concentraat, neutraal, 1,4 l 2-componentenwasmiddel voor bont, wit en fijn wasgoed.
 • Voor heldere kleuren en stralend wit wasgoed
 • Uitstekende vlekverwijdering ook bij lage temperaturen
 • Dankzij Miele Aqua ruikt textiel aangenaam fris
 • Geen overdosering dankzij automatische dosering
 • Hoog rendement – 1,4 liter voor 37 wasprogramma's
 • Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos
14,01 €  excl. BTW
16,95 €  Incl. btw
PRO UP1 - 1,4 l
Omschrijving
12581650
 • Voor heldere kleuren en stralend wit wasgoed
 • Uitstekende vlekverwijdering ook bij lage temperaturen
 • Dankzij Miele Aqua ruikt textiel aangenaam fris
 • Geen overdosering dankzij automatische dosering
 • Hoog rendement – 1,4 liter voor 37 wasprogramma's
 • Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Details
Minimale opslagtemperatuur in °C
5
Maximale opslagtemperatuur in °C
35
Minimale houdbaarheid in maanden
60
Koel en donker bewaren
Doseerconcentratie kan worden aangepast
Geschikt voor AutoDos
Te gebruiken bij alle waterhardheden
pH-waarde bij 20 °C
7,9
Mediatype
2-componentenwasmiddel
Alkaliteit
Neutraal
Aggregatietoestand
Vloeibaar
Inhoudsstoffen
Tensides,Enzymen,Geurstoffen,Fosfonaten
Biologisch afbreekbaar
Hoog waseffect bij een lage dosering
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm³
1,07
Eenvoudige bediening
Onthechtingskracht van vuil
Heel goed
Oplossen van eiwit
Heel goed
Oplossen van vet
Heel goed
GHS/CLP-conform
Wasmachines
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Productblad
Veiligheidsinformatieblad

Recently Viewed

Alle weergeven