ProCare Tex 10 A - 5 l

Bontwasmiddel (zonder bleek), vloeibaar concentraat, alkalisch, 5 l fosfaatvrij, met EU ecolabel.
 • Voor de optimale reiniging van verschillende soorten textiel 
 • Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
 • Op basis van duurzame grondstoffen
 • Korte houdtijd en hoog waseffect bij een lage dosering 
 • Zeer goed eiwit- en vetoplossend vermogen 
 • Voorzien van het EU ecolabel
48,00 €  excl. BTW
58,08 €  Incl. btw
ProCare Tex 10 A - 5 l
Omschrijving
12441960
 • Voor de optimale reiniging van verschillende soorten textiel 
 • Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
 • Op basis van duurzame grondstoffen
 • Korte houdtijd en hoog waseffect bij een lage dosering 
 • Zeer goed eiwit- en vetoplossend vermogen 
 • Voorzien van het EU ecolabel
Warning icon -
Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Details
Doseerconcentratie kan worden aangepast
pH-waarde van gebruikte oplossing
12-13
Geschikt voor AutoDos
Te gebruiken bij alle waterhardheden
pH-waarde bij 20 °C
12,6
Mediatype
Bontwasmiddel (zonder bleek)
Alkaliteit
Alkalisch
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Alkaliën,Tensides
Biologisch afbreekbaar
Fosfaatvrij
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C
Korte inwerktijd
Hoog waseffect bij een lage dosering
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm³
1,17
Op basis van volledig duurzame grondstoffen
Onthechtingskracht van vuil
Heel goed
Oplossen van eiwit
Goed
Oplossen van vet
Goed
GHS/CLP-conform
EU-Ecolabel
EU-ecolabel: DE/039/019
Minimale opslagtemperatuur in °C
0
Maximale opslagtemperatuur in °C
40
Droog en vorstvrij bewaren
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten
Minimale houdbaarheid in maanden
24
Wasserettes
Hotels, gastronomie
Reiniging van sportkleding
Reiniging van bovenkleding
Buitenmaat, nettohoogte in mm
256
Buitenmaat, nettobreedte in mm
148
Buitenmaat, nettodiepte in mm
193
Vulgewicht in g
6250
Inhoud in ml
5000
Wasmachines
Geschikte producten
 • DTD 2
 • CK/1 DIN 51
 • DV1 DIN51
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Veiligheidsinformatieblad
Product-datasheet
Productblad

Recently Viewed

Alle weergeven