ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 5 l voor het optimaal beschermen van het textiel door betrouwbare neutralisatie.
 • Neutralisatiemiddel op basis van citroenzuur
 • Om voor te reinigen met zuur of voor gebruik na de hoofdwas
 • Geschikt voor alle wasprocessen
 • Voorkomt het ontstaan van gele vlekken
 • Stabiele, neutrale pH-waarden in het textiel
34,00 €  excl. BTW
41,14 €  Incl. btw
ProCare Tex 30 C - 5 l
Omschrijving
12495200
 • Neutralisatiemiddel op basis van citroenzuur
 • Om voor te reinigen met zuur of voor gebruik na de hoofdwas
 • Geschikt voor alle wasprocessen
 • Voorkomt het ontstaan van gele vlekken
 • Stabiele, neutrale pH-waarden in het textiel
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van damp/ spuitnevel vermijden. Beschermende oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Details
Geschikt voor AutoDos
Handmatige dosering
Te gebruiken bij alle waterhardheden
pH-waarde bij 20 °C
2,5
Mediatype
Neutralisatiemiddel
Alkaliteit
Zuur
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Citroenzuur
Biologisch afbreekbaar
Fosfaatvrij
Bijzonder effectief bij lage temperaturen
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C
Korte inwerktijd
Hoog waseffect bij een lage dosering
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm³
1,23
Op basis van volledig duurzame grondstoffen
Absoluut residuvrije ontbinding
Vrij van microplastic
Eenvoudige bediening
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
GHS/CLP-conform
Minimale opslagtemperatuur in °C
0
Maximale opslagtemperatuur in °C
40
Droog en vorstvrij bewaren
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt
Minimale houdbaarheid in maanden
24
Wasserettes
Hotels, gastronomie
Reiniging van sportkleding
Reiniging van bovenkleding
Reiniging van bedrijfskleding
Wasmachines
Geschikte producten
 • DV1 DIN51
 • DTD 2
 • CK/1 DIN 51
 • MB1 250
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Veiligheidsinformatieblad
Productblad
Product-datasheet

Recently Viewed

Alle weergeven