Set 6 PRO UP

Miele set UltraPhase 1 en 2, 6 x 1,4 l bestaande uit 4 x UltraPhase 1 en 2 x UltraPhase 2.
  • Voor heldere kleuren en stralend wit wasgoed
  • Optimaal afgestemde dosering voor perfecte reiniging
  • Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos
62,64 €  excl. BTW
75,79 €  Incl. btw
Set 6 PRO UP
Omschrijving
12588750
  • Voor heldere kleuren en stralend wit wasgoed
  • Optimaal afgestemde dosering voor perfecte reiniging
  • Voor Miele Professional SmartBiz-wasmachines met TwinDos
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Warning icon -
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Show More Show Less
Details
Minimale opslagtemperatuur in °C
5
Maximale opslagtemperatuur in °C
35
Minimale houdbaarheid in maanden
60
Koel en donker bewaren
Doseerconcentratie kan worden aangepast
Geschikt voor AutoDos
Te gebruiken bij alle waterhardheden
Mediatype
2-componentenwasmiddel
Aggregatietoestand
Vloeibaar
Biologisch afbreekbaar
Hoog waseffect bij een lage dosering
Eenvoudige bediening
Onthechtingskracht van vuil
Heel goed
Oplossen van eiwit
Heel goed
Oplossen van vet
Heel goed
GHS/CLP-conform
Wasmachines
Bijlagen
Vind alle bijlagen onderstaand
Veiligheidsinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad
Productblad

Recently Viewed

Alle weergeven