Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid website Miele Nederland B.V.

In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.

Laatst gewijzigd op 24 mei 2018

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Versturen van onze digitale nieuwsbrief
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe producten en diensten of andere relevante informatie via een digitale nieuwsbrief. Schrijft u zich in voor deze nieuwsbrief, dan vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Interesses

Deze gegevens gebruiken we om u de mail te kunnen sturen en om deze te kunnen personaliseren. Wij gebruiken uw gegevens voor de duur van uw inschrijving. Deze gegevens gebruiken wij op basis van uw toestemming. Wilt u zich uitschrijven, dan kan dat via de afmelden-link die in elke nieuwsbrief is opgenomen. U kunt ook een mail sturen naar info.professional@miele.nl.

Afhandelen van vragen en verzoeken
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Firma
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.

Klantenservice
Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.
Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar via onze website.

5. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
- Inzage te geven in uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
- Uw persoonsgegevens te beperken
- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via professional@miele.nl.

 

Cookies

Uw instelling voor cookies op deze website

Cookies waarvoor toestemming vereist is
   

Cookies

Miele maakt gebruik van “cookie”-technologie en andere vergelijkbare technieken. Dit doen wij om onze website te laten functioneren, anonieme statistieken te verzamelen, onze site en diensten te verbeteren en om de inhoud van advertenties op uw voorkeuren af te stemmen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat op uw apparaat opgeslagen wordt, om bijvoorbeeld de basisfunctionaliteiten van een website te ondersteunen, instellingen en voorkeuren te onthouden en statistische doelen te dienen.

Er bestaan verschillende vormen van cookies en afhankelijk van diens kenmerken en functionaliteiten zullen deze voor verschillende termijnen bewaard blijven op uw apparaat: sessiecookies worden verwijderd aan het einde van iedere browsersessie; blijvende cookies kunnen tot een bepaalde vooraf ingestelde tijdsperiode bereikt is op uw apparaat blijven staan.

Toestemming

Houd er rekening mee dat wij onder lokale wetgeving verplicht kunnen zijn om toestemming te vragen voor het gebruik van sommige cookie-technologieën. Als dit het geval is, zullen we u vragen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies wanneer u onze website bezoekt. Als u niet akkoord gaat met de plaatsing van cookies, dan zullen deze niet geplaatst worden. Als u wel instemt met het plaatsen van cookies, heeft u ten alle tijden het recht om uw toestemming in te trekken.

Verschillende soorten cookies

We maken onderscheid tussen drie soorten cookies: functionele cookies, analytische cookies en marketing cookies.

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website werkt en zijn daarom noodzakelijk. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onthouden dat u ingelogd bent, wat u in uw winkelmandje stopt of welke gegevens u invult in een formulier. Hiermee zorgen we ook voor een veilige login en het kunnen tonen van multimedia. We plaatsen deze cookies altijd als u onze website bezoekt.
 • Analytische cookies stellen ons in staat om anonieme statistieken te verzamelen en het gebruik van onze website te monitoren. Ook deze cookies worden direct geplaatst bij bezoek aan onze site.
 • Marketing cookies gebruiken we om functionaliteiten van derden op onze site te kunnen tonen, zoals een video van YouTube of een deel-button van Facebook, en om u relevante aanbiedingen te kunnen doen buiten miele.nl. Deze cookies plaatsen we pas als u akkoord heeft gegeven op het gebruik van cookies. Gaat u niet akkoord met cookies, dan kan het gebeuren dat gedeeltes van onze site niet beschikbaar zijn voor u.

 

Deze cookies gebruiken wij

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Beschrijving

Termijn

ds-session-d

Deze cookies wijzen voor de duur van uw bezoek een anonieme ID (sessie-ID) aan uw apparaat toe om gepersonaliseerde content (bijvoorbeeld de laatst bekeken producten) te kunnen tonen. 

Sessie duur

 

Analytische cookies

Naam

Beschrijving

Termijn

_gat

 

Deze is van Google Analytics en wordt gebruikt ter bevordering van de snelheid

1 minuut

_gid

Deze is van Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

24 uur

_ga

Deze is van Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

2 jaar

__utma  Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. 2 jaar na sessie/update
__utmz Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. 1 maand na sessie/update

 

Voor onze statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Om te voldoen aan de privacy wetgeving, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, maskeren we het laatste octet van het IP-adres en delen we geen persoonsgegevens met Google. Lees voor meer informatie de privacyverklaringen van Google.

 

Marketing cookies

Naam

Beschrijving

Termijn

test_cookie

Deze is van Doubleclick en wordt gebruikt om u relevante advertenties te tonen

2 jaar

Dsid

Deze is van Doubleclick en wordt gebruikt om u relevante advertenties te tonen

14 dagen

fr

Deze is van Facebook en wordt gebruikt om u relevante advertenties te tonen

3 maanden

Google AdWords conversion

Deze is van Google en wordt gebruikt om te zien wat er gebeurt als iemand op onze advertentie klikt

 

Google Dynamic Remarketing

Deze is van Google en wordt gebruikt om u relevante advertenties te tonen

 

Facebook Custom Audience

Deze is van Facebook en wordt gebruikt om u relevante advertenties te tonen

 

 

Wilt u geen cookies?

Wilt u niet dat wij cookies plaatsen op uw apparaat? Pas dan uw instellingen aan.

Het is ook mogelijk om cookies te blokkeren via de instellingen van uw browser. Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies kan gevonden worden in de helpfunctionaliteit van uw webbrowser.

Wij maken u er graag op attent dat onze website wellicht niet (geheel) naar behoren functioneert en sommige functionaliteiten wellicht niet of niet probleemloos werken wanneer u cookies uitschakelt. In dat geval zult u telkens wanneer u onze website bezoekt handmatig (sommige) informatie in- of aan moeten vullen of voorkeuren opnieuw aangeven.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Mijn rechten

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

 

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

Wijzigingen

We kunnen dit cookiestatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via deze link.

Contact

Als u naar aanleiding van dit cookiestatement nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via professional@miele.nl.

 

 

Data security

Informatie over gegevensbeveiliging bij Miele

Miele over gegevensbeveiliging

Miele stelt als producent van hoogwaardige en duurzame producten de hoogste eisen aan de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps en webapplicaties. We doen ons uiterste best om kwetsbaarheden vooraf op te sporen en te elimineren, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt.

Om die reden is Miele geïnteresseerd in informatie die u heeft over mogelijke risico’s met betrekking tot de cyberbeveiliging van verbonden apparaten, apps of webapplicaties. 

Kwetsbaarheden en informatie over cyberbeveiliging bij Miele kunt u melden op onze internationale pagina: https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Zelfs als u het niet zeker weet: we zullen uw informatie onderzoeken en contact met u opnemen als we nog vragen hebben.