Privacybeleid

Privacybeleid

Miele over privacy

Miele verzamelt geen persoonlijke informatie zonder uw goedkeuring.

1. Omgang met persoonlijke gegevens

Miele bewaart uw persoonlijke gegevens, zoals naam, aanspreektitel, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, uitsluitend met het doel waarvoor u deze gegevens aan ons ter beschikking hebt gesteld (zoals het verwerken van informatieaanvragen, reclames of opdrachten, brochures of het verzenden van nieuwsbrieven). Wij gebruiken deze gegevens om voor u de gewenste informatie en aanbiedingen te kunnen samenstellen en te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen intern door Miele gebruikt, en door onze zakelijke partners die wij eventueel de opdracht hebben gegeven uw wensen te vervullen. Miele beschermt uw persoonlijke gegevens met eer en geweten. We stellen ons ten doel uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke reglementen voor gegevensbescherming te verzamelen, verwerken en gebruiken.

2. Technologieën 

Miele gebruikt internettechnologieën (zoals cookies, JavaScript) uitsluitend om de bediening van de internettoepassing makkelijker voor u te maken. Voor dit doel maakt de website gebruik van Google Analytics en Google DoubleClick-cookies (Floodlights).

Google Analytics (service voor webanalyse) en Google DoubleClick-cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te optimaliseren. Er worden rapporten samengesteld over uw webactiviteiten op onze website, zodat Miele het internetaanbod op grond van uw wensen kan aanpassen.
De verzamelde gegevens worden alleen anoniem gebruikt voor statistische doeleinden. Bij Google Analytics gebeurt dit met een afgekort IP-adres, Google zal in geen geval uw afgekorte IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Soms bevat de cookie een extra, anonieme id, om een campagne waar een gebruiker eerder aan heeft deelgenomen te identificeren. Daarmee is uitgesloten dat er conclusies kunnen worden getrokken over het internetgedrag van een bepaalde persoon.

Ten behoeve van marketing en optimalisering worden op de website producten en diensten gebruikt van WiredMinds (www.wireminds.de). Bovendien worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waarmee onder pseudoniem een gebruikersprofiel is gemaakt. Waar mogelijk en nuttig zijn de gebruikersprofielen volledig anoniem. Hier kunnen cookies voor worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de internetbrowser en die alleen worden gebruikt om de internetbrowser te identificeren. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgegeven aan WiredMinds of rechtstreeks verzameld door WiredMinds. WiredMinds mag informatie die door het bezoek aan de website is achtergelaten, alleen gebruiken om een anoniem gebruikersprofiel aan te maken. De daarbij verzamelde gegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en ze worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Voor zover er IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na het verzamelen anoniem gemaakt door de laatste getallen van het adres te wissen. Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens kan op elk gewenst moment en met onmiddellijke ingang worden herroepen. Onder punt 3 kunt u bezwaar maken tegen het huidige en toekomstige verzamelen van bezoekinfo voor webanalyse. Deze functie is gebaseerd op cookies en is daarmee afhankelijk van de browser.

3. Webanalyses weigeren (opt-out)

U kunt het tracken van toekomstige webanalyses herroepen of de DoubleClick-cookies uitschakelen. U kunt de extensie voor uw browser op de website van Google downloaden en installeren. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out bij elk eindapparaat resp. browser herhalen.
Opt-out:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
DoubleClick-Cookie (Floodlight): http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html
Wired Minds:http://test.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=6febe419a06fcffe&lang=de

4. Bescherming 

Miele garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, verstoring, vervalsing, manipulatie, onrechtmatige toegang en ongeoorloofde openbaarmaking.

5. Koppelingen naar andere websites 

Via koppelingen op de Miele-site naar andere websites kunt u naar de websites van andere ondernemingen navigeren. Miele is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites.

6. Vragen over privacy 

Als u vragen of opmerkingen over of bezwaren tegen het privacybeleid van Miele hebt, kunt u contact opnemen met onze privacybeheerder (datenschutz@miele.de).

7. Verdere ontwikkeling internet / privacybeleid 

De ontwikkeling van internet heeft natuurlijk ook invloed op ons privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen wij op deze website meteen bekendmaken.

Cookies

Informatie over cookies

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of andere apparatuur worden opgeslagen als u gebruikmaakt van onze websites.

Er zijn twee verschillende soorten cookies:

1.1. Tijdelijke cookies: deze cookies worden enkel tijdens uw bezoek aan onze website opgeslagen op uw computer of andere apparatuur, en daarna verwijderd.

1.2. Permanente cookies: deze cookies, zoals beschreven bij punt 2, blijven langere tijd op uw computer staan.

2. Zo gebruiken we cookies

Miele gebruikt verschillende internettechnologieën (bijvoorbeeld cookies, JavaScript) alleen om de bediening van de internettoepassingen van Miele makkelijker voor u te maken en te optimaliseren met anonieme, opgeslagen gebruikersgegevens. Dat houdt in:

2.1. Om u te kunnen identificeren als u zich aanmeldt bij onze Webshop en om te kunnen garanderen dat daarbij geldige en optimale veiligheidsnormen worden gebruikt.

2.2. Om producten te markeren die u in het winkelwagentje of in Mijn Brochure hebt geplaatst.

2.3. Om u op de website te laten zien hoeveel producten u in het winkelwagentje of in Mijn Brochure hebt geplaatst.

2.4. Om tijdens de sessie de door u gekozen taal te selecteren, zodat u gemakkelijker op onze website kunt navigeren.

2.5. Voor het analyseren van gegevens, zoals de bezoekersaantallen van onze website of de vaakst bezochte webpagina's. We gebruiken de analyses voor het optimaliseren van onze website. Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice van Google. Verdere informatie over het gebruik van Google Analytics vindt u op het tabblad 'Privacybeleid'.

3. Cookiebeheer

In het menu van de meeste browsers vindt u de instellingen voor het gebruik van cookies. Meestal beschikt een browser over de volgende opties:

3.1. Cookies weergeven

3.2. Cookies accepteren

3.3. Alle of bepaalde cookies uitschakelen

3.4. Alle cookies uitschakelen bij het sluiten van de browser

3.5. Cookies blokkeren

3.6. Vragen wanneer een cookie mag worden gebruikt

3.7. Webanalyses weigeren (opt-out)

Tip: als u onze cookies in uw browserinstellingen wilt blokkeren, kunt u een bepaald gedeelte van onze website niet gebruiken of worden de in de punten 2.1. – 2.4. genoemde functies niet gegarandeerd. Dat kan leiden tot een verslechtering van uw browsergebruik. Indien u in uw browser de optie 'Alle cookies wissen' hebt ingesteld, worden alle browserinstellingen gewist zodra u de browser sluit. Als u het gebruik van cookies toestaat in uw browserinstellingen, verstuurt ons systeem cookies zodra u onze website bezoekt.

In het algemeen geldt de gangbare definitie van cookies en het gebruik van cookies zoals gedefinieerd door de IETF Community.