Bewaking van de invoer

Alleen bij Miele
Gelijkmatig gebruik van de werkbreedte
Een smetteloze finish wordt verkregen door het gebruik van de totale werkbreedte. Wordt de rol aan één zijde meer gebruikt dan aan de andere zijde, dan herkent het systeem dat en krijgt het bedienend personeel een melding op het display en een geluidssignaal.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting