PW 6243 [EL WEK MF WI] - Hygiene

Product weergeven
Veilige desinfectie

Maximale hygiëneveiligheid

Een veilig desinfecterend vermogen is de voorwaarde voor de behandeling van textiel uit ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Speciale programma's voor de thermische en chemo-thermische desinfectie, onder andere volgens de lijst van het Robert Koch-instituut in Berlijn, vormen de basis voor de vereiste hygiënische veiligheid. Het hygiënecertificaat vindt u bij “Downloads”.*Afhankelijk van het model