Hand haalt afdekking van zekeringskast af.

Onderhouds- en servicepakketten

StartpaginaService en supportOnderhouds- en servicepakketten

Miele Service

Regelmatige controles door de Miele Service verlagen de kans op storingen en de mogelijke consequenties daarvan voor uw dagelijkse werk. Speciaal geschoolde technici controleren de toestand, de werking en de veiligheid van uw apparaten. Ze herkennen potentiële fouten en versleten onderdelen voordat deze kunnen leiden tot een storing. Inspectie, onderhoud en reparatie dragen bij aan het waardebehoud van het apparaat en daarmee aan de verzekering van uw investering.

Technicus van Miele bij de technische check van een Miele apparaat.

Onderhoud en dienstverlening

Regelmatige controles en preventief onderhoud verhogen de bedrijfsveiligheid en bedrijfszekerheid van uw apparatuur en voorkomen onnodige reparaties. Investeer daarom in een regelmatig onderhoud en controle van uw apparaten.

Gedetailleerde foto van een handdruk.

Servicepakketten

Speciaal afgestemde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden verhogen de prestaties van uw Miele apparaat.

Technicus van Miele inspecteert een compacte sterilisator.

Validatie en kwalificatie

Technici die speciaal geschoold zijn voor medische producten, verrichten een technische meting om te zien of er voldaan wordt aan de wettelijke en normatieve eisen, om zo te kunnen garanderen dat uw patiënten en medewerkers geen gevaar lopen.