Continue procesbewaking 

Veilige processen
De besturing van de bedpanspoeler controleert continu of aan alle procesparameters wordt voldaan, bijv. de temperatuur bij thermische desinfectie. Bij een afwijking volgt er een storingsmelding of een geluidssignaal. Voor extra veiligheid kunnen in het display op elk gewenst moment alle relevante gegevens worden afgelezen, bijv. de status van het lopende programma, de bereikte A0-waarde en de maximale spoeltemperatuur (afhankelijk van het model).
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting