Onderhouds- & serviceovereenkomsten

Service Professional

Vooraf gepland onderhoud geeft een grotere beschikbaarheid, werkt kostenreducerend en geeft meer grip op bedrijfszekerheid.

Hooggekwalicifeerde technici controleren de status, de werking en de veiligheid van uw apparaat. Ze herkennen potentiële fouten en versleten onderdelen voordat deze kunnen leiden tot een storing.

Bekijk onze serviceovereenkomsten

Onderhoud & dienstverlening

Regelmatige controles en preventief onderhoud verhogen de bedrijfsveiligheid en bedrijfszekerheid van uw apparatuur en voorkomen onnodige reparaties. Investeer daarom in een regelmatig onderhoud en controle van uw apparaten. Krijg een indicatie van de service die Miele Professional levert op het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit, door de video hiernaast te bekijken.

Video bekijken Meer informatie

Serviceovereenkomsten

Speciaal afgestemde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden verhogen de prestaties van uw Miele-apparaat.

Meer informatie

Validatie en kwalificatie

Technici die speciaal geschoold zijn voor medische producten, verrichten een technische meting om te zien of er voldaan wordt aan de wetgeving en richtlijnen, om zo te kunnen garanderen dat uw patiënten en medewerkers geen gevaar lopen.

Meer informatie
service-consultant

Service Consultant

Om in te spelen op uw persoonlijke situatie hebben wij een serviceconsultant. Deze consultant kijkt samen met u naar de huidige was- en afwasprocessen, om het gebruik van uw machinepark inzichtelijk te maken.

Meer informatie