Groen weidelandschap met witte windmolens in het ochtendlicht

Een duurzame toekomst voor onze planeet

Blog artikel
Miele Professional zet zich in een duurzame toekomst voor onze planeet tot stand te brengen. Ontdek meer over onze duurzaamheidsbeloftes, waarmee wij onze doelen tot 2030 willen bereiken.
Deel deze pagina
Succesvol
Link is gekopieerd
Een tablet wordt met een pen bediend, op de achtergrond zijn planten te zien

Al sinds de oprichting van ons bedrijf in 1899 ligt duurzaamheid vast verankerd in onze waarden. Als Miele Professional hebben we er permanent waarde aan gehecht duurzaam te produceren, producten met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu te ontwikkelen en afval te verminderen. Duurzaamheid is voor iedereen vandaag de dag een centraal onderwerp geworden. Bij Miele hebben we daarom een aantal milieubeloftes geformuleerd, waarmee we ons bedrijf, en dat van u, verder willen brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze toekomst onlosmakelijk met die van onze klanten is verbonden en dat we de huidige uitdagingen van onze planeet alleen samen aan kunnen. In het kader van onze inzet voor een betere en duurzamere toekomst willen wij u laten zien hoe onze oplossingen ook u kunnen helpen bij de realisering van uw duurzaamheidsdoelen.

 

Een overzicht van onze duurzaamheidsbeloftes:

Een moeder en haar dochter staan naast de Kleine Geweldenaars van Miele en kijken op een tablet.

Belofte 1: duurzaamheid realiseren op alle niveaus

In elke fase van de levenscyclus van een product zijn onze ingenieurs, marketingexperts, productiemedewerkers, IT-teams en vele anderen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze processen en procedures te verbeteren. Dit omvat alles van de ontwikkeling en de productie van onze producten tot en met verpakking, controle, gebruik en afvoer. Zo worden onze nieuwe generaties apparaten reeds van tevoren met inachtneming van duurzaamheidsaspecten ontwikkeld. Onze Kleine Geweldenaars verbruiken bijvoorbeeld in het programma Katoen 60 graden met gebruik van koud water 22% minder water en 28% minder energie vergeleken met vorige generaties. Bovendien zijn onze warmtepompdrogers ongeveer 60% zuiniger dan vergelijkbare apparaten met een conventionele constructie. Onze klanten in laboratoria profiteren dankzij de verbeterde technologie bij onze reinigings- en desinfectieapparaten van de serie PG 85 van een 40 procent lager waterverbruik.

Wij zijn er voortdurend mee bezig duurzaamheid een essentieel onderdeel in elke fase van de levenscyclus van een product te maken. Zo helpen wij ook u uw duurzaamheidsdoelen te bereiken – bijvoorbeeld bij de verlaging van water- en energieverbruik of bij een zuiniger gebruik van bedrijfsmiddelen. Bovendien hebben wij ons voorgenomen onze CO2-uitstoot tijdens de gebruiksfase van onze producten tot 2030 met 15% te verlagen en ondersteunen u daarmee bij het behalen van uw eigen emissiedoelen.

Een modern touchscreen van een Miele Professional vaatwasser wordt getoond

Belofte 2: apparaten produceren die geen sporen achterlaten – met het doel deze 100% CO₂-neutraal te maken

We hebben reeds aanzienlijke vooruitgang op weg naar klimaatneutraliteit geboekt. Miele maakt al vanaf 2021 op alle vestigingen wereldwijd gebruik van groene stroom. Onvermijdelijke uitstoot (scope 1 en 2) worden gecompenseerd door de investering in wereldwijde klimaatbeschermingsprojecten, zodat al onze vestigingen inmiddels klimaatneutraal zijn. Bovendien streven wij ernaar dat ook onze industriële apparaten voor 100% CO2-neutraal worden.

Bij de ontwikkeling van onze producten staan van oudsher met name de lange levensduur en het efficiënte gebruik in het middelpunt. Alle apparaten worden in het kader van intensieve tests zorgvuldig getest. Onze wasmachines moeten bijvoorbeeld in de test 30.000 programma’s doorlopen. Met hoogwaardige en duurzame oplossingen helpen wij u dus bij meer zuinigheid en efficiëntie in uw bedrijf, zodat ook u uw duurzaamheidsdoelen bereikt.

Wij werken nauw samen met onze klanten om dagelijkse uitdagingen met duurzame oplossingen te bestrijden. In het kader van onze exclusieve samenwerking met McDonald’s ondersteunen wij het bedrijf met innovatieve oplossingen voor de wasserij. Met behulp van doelgerichte veranderingen bij Miele wasmachines die op lagere temperaturen wassen, verminderen wij het vetaandeel dat anders in het afvalwater terecht zou komen. Het gewonnen vet wordt vervolgens gebruikt voor de productie van biobrandstof en zorgt zo voor een duurzame kringloop.

Een man kijkt door het gat van een onderdeel heen.

Belofte 3: oude apparaten nieuw leven inblazen om afval tegen te gaan

Miele Professional staat voor hoogwaardige industriële apparaten en is het summum voor betrouwbare en duurzame producten. Al sinds de oprichting van het bedrijf vormt deze claim de kern van onze productfilosofie. Voor Miele ligt duurzaam handelen diep verankerd in de waarden en de traditie van het bedrijf. Dat blijkt ook uit onze omvangrijke fabriekstests: onze spoel- en wasmachines doorlopen meer dan 10.000 testcycli, onze oplossingen voor laboratorium, medische wereld en tandheelkunde zelfs meer dan 15.000. Deze omvangrijke tests garanderen de betrouwbaarheid van onze producten op de lange termijn. Zo hoeven apparaten minder vaak te worden vervangen, wat voor minder afval zorgt.

De levensduur van onze apparaten wordt bovendien verlengd door een gekwalificeerde onderhouds- en reparatieservice. Wij zorgen voor een optimale routeplanning en beheer van onderdelen en verminderen op die manier transportkosten. Wij hergebruiken onderdelen en materialen en willen een circulaire waardeketen met Net-Zero Waste tot stand brengen, waarin alle materialen die in onze apparaten worden gebruikt, aan het einde van hun levenscyclus worden gerecycled. Bij onze Kleine Geweldenaars kan bijvoorbeeld ten minste 95% van de onderdelen worden gerecycled, terwijl onze PET-flessen van 500 ml voor ProCare Universal 70 ST voor 100% gemaakt worden van recyclaat1. Dankzij onze betrokkenheid bij de opbouw van een kringloopeconomie kunt ook u een bijdrage aan Net-Zero Waste leveren.

Omdat uw klanten steeds hogere verwachtingen hebben, kunt u erop vertrouwen dat Miele Professional u helpt bij de realisering van uw doelen. 

Duurzaamheid in cijfers

In onze infographic ontdekt u meer over ons bedrijf en onze milieubeloftes, over onze duurzaamheidsoplossingen en leest u interessante feitjes over de omvangrijke tests waaraan onze apparaten worden onderworpen. U vindt er ook informatie over onze doelmarkten en ontdekt bijvoorbeeld hoeveel uur onze grote laboratoriumspoelmachines worden getest en hoe gebruiksduur en energieverbruik door het gebruik van de meest moderne techniek kunnen worden verlaagd.

 

Contact met ons

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten? Neem contact met ons op. We staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

  1. 1.
    Alleen de sproeikop is niet gemaakt van recyclaat.
  2. 2.
    Productkenmerken kunnen al naargelang productcategorie en belading variëren.