Algemene voorwaarden

Voorwaarden en bepalingen voor onze 125-jaar jubileumaanbiedingen

Campagneperiode

De algemene 125-jaar campagne met de aanbiedingen (modellen 125 Edition en 125 Gala Edition) en de garantieverlenging van 125 weken is beschikbaar van 1 januari 2024 tot 30 september 2025. De start- en einddatum van de promoties kunnen variëren per productcategorie.

Verzilvering Voucher voor Gratis Accessoires

Voor de 125 promotiemodellen die gratis accessoires bevatten (raadpleeg de respectieve productdetailpagina's), wordt de voucher bijgevoegd bij het apparaat. De voucher kan alleen worden ingewisseld in de Miele Online Shop of in de Miele In-App Store. Levering binnen het land Nederland. Geen contante betaling mogelijk. Slechts één vouchercode per bestelling. Kan niet worden gebruikt in combinatie met andere campagnes. Doorverkoop van de voucher is niet toegestaan. Raadpleeg zelf jouw voucher voor de respectieve einddatum van de laatste inwisseling campagne. 

125 weken extra garantie

Hartelijk dank voor het activeren van uw gratis 125 weken extra garantie! 

De gratis garantieverlenging van 125 weken is alleen beschikbaar bij de 125 Gala Edition-modellen. In de verpakking van uw product vindt u een voucher of flyer met informatie over hoe u de garantieverlenging kunt activeren. Scan eenvoudig de QR-code en volg de instructies.

De garantieverlenging begint direct na de standaard Miele-garantie van 2 jaar en wordt met nog eens 125 weken verlengd. Houd er rekening mee dat de garantie binnen 30 dagen na aankoop van het apparaat geactiveerd moet worden via de Miele app. 

De Miele app is beschikbaar voor mobiele apparaten (raadpleeg de informatie in de app store voor de minimale vereisten). Aanvullend digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Alle slimme toepassingen zijn mogelijk met het Miele@home systeem. De functionaliteit kan variëren afhankelijk van het model en het land.

De algemene voorwaarden van de garantieverlenging zijn van toepassing. Zie hieronder de volledige algemene voorwaarden.

Voor de 125 weken extra garantie gelden de volgende voorwaarden, bovenop de wettelijke rechten bij gebreken en zonder deze te beperken. De klant kan gratis aanspraak maken op deze wettelijke rechten.

1. Duur en aanvang van de garantie

1.1    Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen, verleent de koper een tweejarige garantie op nieuwe apparatuur. De garantietermijn begint op de datum van aankoop. Met de 125 weken extra garantie betaalt Miele Nederland B.V. de reparatiekosten gedurende nog eens 125 weken direct na afloop van de garantietermijn. De garantietermijn staat op de voorkant van het garantiecertificaat.

1.2    Het contract wordt per e-mail verzonden.

1.3    Werkzaamheden onder garantie en onderdelen, die onder garantie vervangen zijn, verlengen de originele garantietermijn niet.

 

2. Voorwaarden 

2.1    Het apparaat moet gekocht zijn bij een geautoriseerde dealer of direct bij Miele in een EU-lidstaat (uitgezonderd Ierland) of Zwitserland.

2.2    Het apparaat bevindt zich op het moment, dat de garantieverlenging verkregen wordt, in Nederland.

2.3    Het certificaat geldt uitsluitend voor één Miele apparaat en kan niet voor andere apparaten gebruikt worden.

2.4    Als het apparaat een andere eigenaar krijgt of als de eigenaar verhuist, moet Miele hiervan op de hoogte gesteld worden. Alleen dan blijft het certificaat geldig.

2.5    De 125 weken extra garantie is gratis voor de aangegeven 125 Gala Edition modellen. Ze moet binnen 30 dagen na aankoop van het apparaat via de Miele app geactiveerd worden. De Miele app is een extra digitale service van Miele & Cie. KG.2.6    The services within the framework of the Extended Warranty will only be provided within the EU, the United Kingdom, Switzerland and Norway. 

2.6    De werkzaamheden onder deze garantieverlenging worden uitsluitend in de EU, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, Zwitserland en Noorwegen verricht.

2.7    Werkzaamheden onder deze garantieverlenging mogen uitsluitend door Miele Service of een door Miele Nederland B.V. geautoriseerde technicus worden verricht. Miele Service is bereikbaar onder miele.nl/service.

2.8    Op verzoek van Miele moeten de koopfactuur en het certificaat getoond worden.

2.9    Als de klant geen aanspraken heeft onder de garantieverlenging worden de kosten voor reparatie en andere verrichte werkzaamheden (bijv. controle van het apparaat) tegen de geldende tarieven in rekening gebracht.

2.10    Een apparaat met certificaat mag alleen voor huishoudelijk gebruik ingezet worden.

 

3. Inhoud en omvang van de garantie

3.1    Gebreken aan het apparaat worden binnen een redelijke termijn kosteloos door reparatie of vervanging van de betreffende onderdelen verholpen. De transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen zijn voor rekening van Miele Nederland B.V. De hiervoor noodzakelijke kosten zoals transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen zijn voor rekening van Miele Nederland B.V. De vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Miele Nederland B.V.

3.2    Als de reparatie niet rendabel of onmogelijk is, krijgt de klant een identiek of vergelijkbaar nieuw apparaat. Een probleemloze koppeling van het nieuwe apparaat aan het bestaande communicatiesysteem (connectiviteit) of andere apparaten kan niet gegarandeerd worden. Desgewenst kan in plaats daarvan de actuele waarde van het apparaat vergoed worden. Als de actuele waarde van het apparaat vergoed wordt, is het certificaat niet meer geldig. Als het apparaat vervangen wordt, gaat de resterende garantietermijn over op het vervangende apparaat.

3.3    Deze garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Miele Nederland B.V, tenzij de door Miele Nederland B.V. aangewezen en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.

3.4    De garantie geldt niet voor de levering van verbruiksgoederen en toebehoren.

 

4. Beperking van de garantie

Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:

4.1         onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de schriftelijke
gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.

4.2         onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting, zoals het gebruik van niet geschikte reinigingsmiddelen of chemicaliën of door opname van vloeistoffen, bouwstof of toner.

4.3         afwijkende technische specificaties, indien een apparaat in een andere EU-lidstaat (met uitzondering van Ierland) of Zwitserland gekocht is en daardoor niet of slechts beperkt gebruikt kan worden.

4.4         externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van schokken of stoten, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.

4.5         reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door technici die niet door Miele voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.

4.6         schade aan niet meegeleverde accessoires en gebruik van niet-originele onderdelen en niet door Miele vrijgegeven toebehoren.

4.7         gebroken glas en kapotte lampen.

4.8         stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door Miele aangegeven tolerantiebereik liggen.

4.9         het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing.

4.10       natuurlijke slijtage, zoals afname van het laadvermogen van accu's en onderdelen, die volgens de gebruiksaanwijzing regelmatig vervangen moeten worden.

 

5. Gegevensbescherming

Bij de serviceverlening verzamelt en verwerkt Miele Nederland B.V. persoonsgegevens. Meer informatie over omgang met uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring op miele.nl/privacybeleid.

6. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht, om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag, waarop dit contract gesloten is.

De klant kan het contract herroepen door een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of een e-mail) van zijn besluit aan Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen of contact@miele-support.nl te sturen. Daarvoor kan de klant het bijgaande voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn aan te houden, is het voldoende, als de klant de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.


Gevolgen van de herroeping

Als de klant dit contract herroept, zullen wij alle betalingen, die wij van de klant ontvangen hebben, inclusief bezorgkosten (uitgezonderd de extra kosten, die ontstaan zijn doordat de klant een andere wijze van bezorging dan de door ons aangeboden gunstigste standaard wijze heeft gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag terugbetalen, waarop wij de mededeling over herroeping van dit contract hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, dat de klant bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij we nadrukkelijk iets anders met de klant afgesproken hebben. De klant hoeft in geen geval een vergoeding voor deze terugbetaling te betalen.

Als de klant heeft geëist, dat de werkzaamheden tijdens de herroepingstermijn moeten beginnen, moet hij Miele een passend bedrag betalen, dat overeenkomt met de kosten voor de werkzaamheden, die al verricht zijn op het moment, waarop hij Miele meedeelt, dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

 

Voorbeeldformulier herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het aan ons terug)

-  Miele Nederland B.V., De Limiet 2, 4131 NR Vianen

-  Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract m.b.t. uitvoering van de de volgende werkzaamheden

-  Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-  Naam van de klant

-  Adres van de klant

-  Handtekening van de klant (alleen bij mededeling op papier)

-  Datum

(*) Doorhalen, wat niet van toepassing is.