Miele garantie

Met de aanschaf van een Miele product kies je voor duurzaamheid, optimaal gebruiksgemak en uitstekende kwaliteit. Lees meer over onze tweejarige Miele garantie en de mogelijkheden om de garantie van jouw apparaten te verlengen. 

Miele garantie

Twee jaar zekerheid

Jouw keuken verdient de meest kwalitatieve apparatuur. Kies je voor Miele, dan zijn alle apparaten volledig op elkaar zijn afgestemd. Voor alle huishoudelijke Miele apparaten bieden we vanaf de aankoopdatum een Miele garantie van twee jaar. Gedurende deze periode herstellen we alle materiaal- en fabricagefouten gratis. De voorwaarden van de Miele garantie zijn van toepassing.

Miele Service Certificaat

Complete bescherming voor jouw Miele apparaten

Wil jij jouw huishoudelijke apparatuur of keukenapparatuur verzekeren? Dat kan met het Miele Service Certificaat van WERTGARANTIE AG. Je profiteert van 5 jaar lang zekerheid, zonder eigen risico. 

Geen zorgen over eventuele reparaties en bijbehorende kosten

Verlengde Garantie van Miele

Jouw keuken is de plek waar je geniet en waar jij je volledig thuis voelt. Daarom verdient jouw keuken de meest kwalitatieve apparatuur. Kies dan ook voor de stijlvolle inbouwapparaten van Miele, waarbij de apparaten qua vorm, materiaalgebruik en functionaliteit volledig op elkaar zijn afgestemd.

Bij aanschaf van vier of meer Miele-inbouwapparaten krijg je Verlengde Garantie van Miele cadeau. Dat betekent vijf jaar lang zekerheid op jouw nieuwe apparaten. Wat bij ons uniek is: voorrijkosten én reparatiekosten zijn tijdens deze jaren gedekt. *Het actie-aanbod is geldig tot en met 31 december 2024.

De voordelen

 

 

Q&A Wettelijke Garantie

Bij Miele streven we ernaar dat elk product dat je aanschaft die eigenschappen bezit die je als koper mag verwachten. Als het product niet aan deze verwachtingen voldoet, kom je mogelijk in aanmerking voor kosteloze reparatie of vervanging. Dit vormt de essentie van de Nederlandse wettelijke garantie, waarbij jouw tevredenheid en gemoedsrust voorop staan.

Hieronder beantwoorden we enkele vragen die je mogelijk hebt over wettelijke garantie.

Door de aankoop van een product ga je als koper een overeenkomst aan, waaraan altijd de wettelijke garantie is verbonden. Deze garantie zorgt ervoor dat wanneer het product niet de eigenschappen bezit die je als koper mag verwachten, de verkoper (mits hij hier redelijkerwijs aan kan voldoen) verplicht is om een passende oplossing te bieden. De oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit kosteloze levering van ontbrekende onderdelen, kosteloze reparatie van defecten, of zelfs kosteloze vervanging van het product. Als deze oplossingen niet haalbaar blijken te zijn, kom je in sommige gevallen mogelijk in aanmerking voor het ontbinden van de koopovereenkomst. In dat geval wordt het product teruggenomen door de verkoper en ontvang je een volledige terugbetaling.

De wettelijke garantie verzekert jou als koper van het recht op een product dat de eigenschappen bezit die je op basis van de koopovereenkomst mag verwachten. Bij Miele staan we voor de kwaliteit die je als consument mag verwachten en doen we er alles aan om jouw tevredenheid en vertrouwen in onze producten te waarborgen.

Als koper mag je verwachten dat het product die eigenschappen bezit die nodig zijn voor normaal gebruik van dat product. Of een product hieraan voldoet, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Aan de ene kant moet gekeken worden naar bijvoorbeeld de prijs, het soort product en hetgeen de verkoper heeft beloofd aan de koper. Aan de andere kant is het belangrijk om rekening te houden met het gebruik van het product. Hoe intensief wordt het product gebruikt? Waar wordt het product gebruikt? En hoe trouw wordt het product onderhouden?

Daarnaast is het zo dat sommige onderdelen van producten na verloop van tijd en gebruik slijten. Denk hierbij aan bewegende componenten en kunststof elementen in huishoudelijke apparaten. Slijtage van deze onderdelen betekent niet dat het hele product gebrekkig is; reparatie of vervanging van het product vanwege deze slijtage valt buiten de wettelijke garantie. Slijtage van deze onderdelen of schade aan het product door slijtage van deze onderdelen kun je gelukkig beperken, bijvoorbeeld door jouw producten zorgvuldig te onderhouden.

Bij aankoop van een product voorziet Miele je van een product dat voldoet aan de verwachtingen, maar het ligt in jouw handen om het product op een normale wijze te gebruiken, volgens zijn beoogde doel en zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

 

Bij normaal gebruik is het regelmatig schoonmaken bijvoorbeeld essentieel. De frequentie hangt af van het type product en hoe vaak je het gebruikt. Door regelmatig onderhoud verleng je de levensduur. Neem bijvoorbeeld een product, waarbij er onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het display deze melding aangeeft. Als dit wordt genegeerd en je het product niet met enige regelmaat schoonmaakt dan bestaat de kans dat het defect gaat. Dit defect kan worden toegeschreven aan nalatigheid in onderhoud, oftewel een gebruik gerelateerde fout. Maar denk ook aan het niet installeren van updates na kennisgeving van deze updates door de verkoper. Gebreken die voortvloeien uit zulke situaties vallen buiten de wettelijke garantie, wat betekent dat je geen aanspraak kunt maken op de daaronder vallende oplossingen.

In de handleidingen van al onze producten en op onze website staat gedetailleerd beschreven hoe je de producten dient te gebruiken én te onderhouden. Mocht je na het raadplegen hiervan nog vragen hebben, dan staat onze klantenservice klaar om je te helpen.

Indien een product binnen twaalf maanden na aankoop defect raakt bij normaal gebruik, dan veronderstelt de wet dat het product niet de eigenschappen bezit die je als koper mocht verwachten. In principe heb je dan recht op een kosteloze oplossing van het probleem via de verkoper, tenzij de verkoper kan aantonen dat het product bij levering wel degelijk in orde was. Wanneer een product ná deze twaalf maanden defect raakt, ben je als koper verantwoordelijk voor het bewijzen dat het product die eigenschappen al niet bezat bij aflevering.

Indien je een beroep wilt doen op de wettelijke garantie, dien je contact op te nemen met de partij waar je het apparaat hebt gekocht. Het is raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen en uiterlijk binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Houd er rekening mee dat anders het recht op een kosteloze oplossing kan komen te vervallen.
 

Miele biedt verschillende aanvullende garantie(optie)s aan. Deze extra garanties verstrekken aanvullende zekerheid boven op de wettelijke garantie. Daarnaast kan het voorkomen dat je een aanvullende garantie hebt verkregen van de verkoper waar je het product hebt aangeschaft.

In alle gevallen geldt: indien je gebruik wilt maken van een dergelijke aanvullende garantie, dien je contact op te nemen met de partij van wie je de garantie hebt ontvangen.

Als je vragen of klachten hebt over de wettelijke garantie of aanvullende garanties die Miele aanbiedt, staan wij klaar om je te helpen.

Neem contact op met onze klantenservice