• Gratis bezorging vanaf €39,95
GP DC 001 C
€ 69,95
1 . Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 39,95.
[1]

Productinformatie

Ontkalkingspatroon voor het automatisch ontkalken van Miele koffiemachines.
 • Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten
 • Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken
 • Geheel zonder handmatig onderhoud.
 • Geen resten van chemische stoffen na ontkalken
 • Een verpakking gaat ca. 1 jaar mee
 • Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier
Ontkalkingspatroon
Ontkalkingspatroon
Waarschuwing. Bevat MALEIC ACID. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud, Verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.
GP DC 001 C

Ontkalkingspatroon

voor het automatisch ontkalken van Miele koffiemachines.
 • Officiële Miele webshop
 • Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
 • Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
 • Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Productinformatie

Ontkalkingspatroon voor het automatisch ontkalken van Miele koffiemachines.
 • Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten
 • Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken
 • Geheel zonder handmatig onderhoud.
 • Geen resten van chemische stoffen na ontkalken
 • Een verpakking gaat ca. 1 jaar mee
 • Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier
Ontkalkingspatroon
Ontkalkingspatroon
Waarschuwing. Bevat MALEIC ACID. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud, Verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

Jouw voordelen

Downloads, CAD en apps
 • Productpagina
  PDF
 • Gegevensblad bestandsdelen
  PDF
1. Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 39,95.
 • Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.