Wat zoek je?Dealer zoeken
Gratis bezorging vanaf € 20
FA C 452 L

Set 3 x geurflacon Cocoon

voor een aangename geurbeleving: weldadige geborgenheid.

sale price€ 28,75
Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 20.
 
 

Productdetails

  • Altijd individueel te regelen geurintensiteit
  • Voor een frisse tot 4 weken lang aanhoudende geurervaring
  • Heerlijk ruikend wasgoed zonder wasverzachter
  • Speciaal voor Miele ontwikkeld door parfummakers in de Provence
  • Voor Miele drogers en de wasbehandelingskast metFragranceDos
  • Voor 150 droogbeurten of 210 toepassingen in het LaundryCabinet

Waarschuwing

Cocoon

Waarschuwing. Bevat 2H-2,4a-methanonaftalen-1(5H)-on, hexahydro-5,5-dimethyl-2-propyl-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-Cyclohexen-1-ol, 2,6-dimethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Downloads

Productinformatieblad
PDF
Downloads
  • 1.Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 20.

Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.