Wat zoek je?Dealer zoeken
Gratis bezorging vanaf € 20
CoffeeCare Set

Onderhoudsset voor reiniging en onderhoud van Miele koffiemachines 

voor alle Miele CM en CVA. 

sale price€ 69,95
Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 20.
 
 

Productdetails

  • Alle noodzakelijke reinigingsmiddelen tegen een voordelige prijs
  • 6 ontkalkingstabletten, 10 reinigingstabletten
  • 30 reinigingsmiddelen melksysteem, 1 Miele microvezeldoek
  • Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier

Waarschuwing

Reinigingstabs

Waarschuwing. Bevat dinatriummaleaat. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen, Oogbescherming, Gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Downloads

Gegevensblad bestandsdelen
PDF
Downloads
Gegevensblad bestandsdelen
PDF
Downloads
Gegevensblad bestandsdelen
PDF
Downloads
Productinformatieblad
PDF
Downloads
  • 1.Alle prijzen zijn inclusief btw. Gratis bezorging vanaf € 20.

Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.